SISTRADE - Software Consulting, S.A. jest firmą systemów informatycznych z know-how w zakresie rozwoju oprogramowania i usług konsultingowych dla różnych obszarów działalności, w tym, dla firm przemysłowych. Głównym celem SISTRADE jest oferowanie na rynku najlepszych narzędzi systemów informatycznych, aby pomóc klientom SISTRADE uzyskać lepszą wydajność we wszystkich głównych procesach biznesowych.

Zespół, który dodaje wartości

SISTRADE ma zespół konsultingowy w procesie biznesowym, który pomaga i dodaje wartości w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, głównie opartych o WWW, dla klientów SISTRADE. Wiedza w zakresie technologii i procesów biznesowych, pozwala na projektowanie i wdrażanie rozwiązań w organizacji z rzeczywistą wartością dodaną.

SOFTWARE 100% WEB

Innowacje, Badania i Rozwój

Powyżej wymienione kwestie są bardzo ważne dla SISTRADE. Firma SISTRADE jest certyfikowana według standardu NP 4457: 2007. Wdrożenie standardów, umożliwiło usystematyzowanie procesów innowacji, badań i rozwoju biznesu.

Od momentu powstania, firma SISTRADE brała udział w projektach badawczych z wieloma jednostkami krajowego systemu naukowego, szukając współdziałania, wynikającego z wymiany wiedzy między środowiskami akademickimi i biznesowymi.

CERTYFIKACJA JAKOŚCI ISO 9001 : 2015

SISTRADE posiada certyfikat ISO 9001: 2015. Wskazówki, zorientowane na jakość produktów i usług dla klientów, doprowadziły firmę do wdrożenia tego standardu, zawsze mając na celu zwiększenie satysfakcji klientów, jak i pracę na drodze ciągłego rozwoju.

WARTOŚCI I KULTURA FIRMY

W firmie SISTRADE, zajmującej się technologiami informatycznymi, dostęp do najnowszych i najnowocześniejszych technologii jest codziennością; pod względem technologicznym nie ma różnicy pomiędzy kadrą zarządzającą i pozostałymi pracownikami. Dzięki operacyjnemu zbliżeniu wszystkich zatrudnionych, przekazywanie wartości firmowych odbywa się wielokierunkowo. Takie wartości jak innowacyjność, wsparcie i praca grupowa oddziaływają na organizację i funkcjonowanie firmy.

MISJA

Nawiązanie partnerskich relacji z klientami w celu uzyskania określonych rezultatów, zwiększenia innowacyjności i stworzenia dodanej wartości dzięki wspólnym decyzjom na wysoce konkurencyjnym rynku technologii IT. Podkreślenie znaczenia rozwoju biznesowego z użyciem innowacyjnych technologii, w pełni zadowalającego naszych klientów, a jednocześnie pozwalającego na samorealizację naszych pracowników. Stanowi to wartość dodaną dla naszych klientów, naszego działu HR i naszych akcjonariuszy.

PARTNERZY

Od początku działalności firma Sistrade poszukuje partnerów, którzy uważają, że istnieje potencjał do współpracy.

Sistrade recruitment

Dołącz do naszego zespołu

Rekrutacja

SISTRADE - Software Consulting S.A.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prosimy o przesłanie aplikacji na: inov@sistrade.com

Zawsze w kontakcie

Śledź nas na:

Subskrybuj