SISTRADE - Software Consulting, S.A. jest firmą systemów informatycznych z know-how w zakresie rozwoju oprogramowania i usług konsultingowych dla różnych obszarów działalności, w tym, dla firm przemysłowych. Głównym celem SISTRADE jest oferowanie na rynku najlepszych narzędzi systemów informatycznych, aby pomóc klientom SISTRADE uzyskać lepszą wydajność we wszystkich głównych procesach biznesowych.

Więcej informacji: Katalog SISTRADE [PDF]

Zespół, który dodaje wartości

SISTRADE ma zespół konsultingowy w procesie biznesowym, który pomaga i dodaje wartości w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, głównie opartych o WWW, dla klientów SISTRADE. Wiedza w zakresie technologii i procesów biznesowych, pozwala na projektowanie i wdrażanie rozwiązań w organizacji z rzeczywistą wartością dodaną.

SOFTWARE WEB-BASED
Innowacje, Badania i Rozwój

Powyżej wymienione kwestie są bardzo ważne dla SISTRADE. Firma SISTRADE jest certyfikowana według standardu NP 4457: 2007. Wdrożenie standardów, umożliwiło usystematyzowanie procesów innowacji, badań i rozwoju biznesu.

Od momentu powstania, firma SISTRADE brała udział w projektach badawczych z wieloma jednostkami krajowego systemu naukowego, szukając współdziałania, wynikającego z wymiany wiedzy między środowiskami akademickimi i biznesowymi.

CERTYFIKACJA JAKOŚCI ISO 9001 : 2015

SISTRADE posiada certyfikat ISO 9001: 2015. Wskazówki, zorientowane na jakość produktów i usług dla klientów, doprowadziły firmę do wdrożenia tego standardu, zawsze mając na celu zwiększenie satysfakcji klientów, jak i pracę na drodze ciągłego rozwoju.

WARTOŚCI I KULTURA FIRMY

W firmie SISTRADE, zajmującej się technologiami informatycznymi, dostęp do najnowszych i najnowocześniejszych technologii jest codziennością; pod względem technologicznym nie ma różnicy pomiędzy kadrą zarządzającą i pozostałymi pracownikami. Dzięki operacyjnemu zbliżeniu wszystkich zatrudnionych, przekazywanie wartości firmowych odbywa się wielokierunkowo. Takie wartości jak innowacyjność, wsparcie i praca grupowa oddziaływają na organizację i funkcjonowanie firmy.

MISJA

Nawiązanie partnerskich relacji z klientami w celu uzyskania określonych rezultatów, zwiększenia innowacyjności i stworzenia dodanej wartości dzięki wspólnym decyzjom na wysoce konkurencyjnym rynku technologii IT. Podkreślenie znaczenia rozwoju biznesowego z użyciem innowacyjnych technologii, w pełni zadowalającego naszych klientów, a jednocześnie pozwalającego na samorealizację naszych pracowników. Stanowi to wartość dodaną dla naszych klientów, naszego działu HR i naszych akcjonariuszy.

PARTNERZY

Od początku działalności firma Sistrade poszukuje partnerów, którzy uważają, że istnieje potencjał do współpracy.

Sistrade recruitment

Dołącz do naszego zespołu

Rekrutacja

SISTRADE - Software Consulting S.A.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prosimy o przesłanie aplikacji na: inov@sistrade.com

SISTRADE NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera

Śledź nas na: