Celem Sistrade® Quality Control jest kontrola jakości procesów produkcji, począwszy od kontroli surowców, półproduktów i wyrobu końcowego. Wdrożenie odpowiedniej polityki jakości i kontroli procesów prowadzi do obniżenia kosztów produkcji.

Sistrade® Quality Control umożliwia kierownikom analizę wszelkich działań w celu realizacji danej operacji, a również osób odpowiedzialnych za poszczególne działania. Sprawdzania, przeprowadzane przez osoby odpowiedzialne za dany produkt, rejestrowane są w aplikacji, automatycznie są wyznaczone operacje do wykonania tych kontroli.

Gdy istnieje podejrzenie niezgodności lub wątpliwości w zakresie jakości, kierownik może wykonywać badania/próby danego materiału za pomocą odpowiedniego sprzętu. Z możliwością śledzenia, kierownik jakości może wiedzieć, co podlega kontroli i badaniom aż do momentu przyczyny.

Za pomocą opcji kalibracji użytkownik rejestruje wszystkie kalibracje wykonane na urządzeniach, wyszczególniając, kto wykonał, kiedy i za pomocą jakiego sprzętu, można również zobaczyć historię wykonywanych kalibracji.

Sistrade® Quality Control pomaga w zarządzaniu niezgodności, ich rejestracji, a także ich początków i przyczyn. Koszty zarządzania i kontroli niezgodności, mają być podzielone przez centrum kosztów i automatycznie włączone do sprawozdania finansowego firmy.

Główne cechy

 • Historia testów kontrolnych
 • Statystyki produktów niezgodnych
 • Certyfikaty kontroli jakości
 • System alarmów
 • Tworzenie testów i grup testów
 • Kalibracje
 • Koszty kontroli jakości
 • Traceability
 • Akcje naprawcze w czasie rzeczywistym
 • Przyjazny interfejs wprowadzania danych
 • Definicje tolerancji i odchyleń
 • Konfiguracja procesu kontroli jakości i procesu akceptacji
 • Identyfikowalność użytkowników i czasu wykonania badań
 • Interfejs dostosowany do urządzeń przenośnych
 • Możliwość podpięcia urządzeń pomiarowych
 • Analiza odpadu na zmianę produkcyjną
 • Ilość niezgodnych zleceń
 • Graficzne analizy

 

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. SmartStatistics pokazuje tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Kontrola jakości

 • Graficzny interfejs
 • Podział w przypadku analiz surowców na rodziny i podrodziny
 • Niezgodności

 

Firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade:

 • Analizy w różnych ujęciach
 • Prezentacja graficzna w formie wykresów i trendów
 • Responsywność
 • Informacje w różnych ujęciach – godziny, dni, tygodnie, miesiące itp.
 • Informacje w czasie rzeczywistym
 • Eksport do PDF i Excel

Główne funkcjonalności dla produkcji

 • Analiza założonego czasu produkcji oraz dotrzymaniu daty dostawy
 • Analiza kosztów produkcyjnych (kalkulacja vs produkcja)
 • Analiza czasów i kosztów przestojów poszczególnych maszyn, operatorów
 • Analiza dostępności maszyna/sekcja/hala produkcyjna versus założenia z kalkulacji.
 • Najważniejsze wskaźniki produkcyjne oraz ich postęp w czasie.
Zawartość pokrewna
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -