Energia elektryczna jest zasobem wymagającym starannego zarządzania nie tylko w gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim w firmach. System zarządzania energią pozwala użytkownikowi wiedzieć jak, gdzie i kiedy są zużywane zasoby energetyczne firmy.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w firmie, może doprowadzić do 10% polepszenia w zużyciu energii, które może być uważane i służyć jako nowe źródło energii.

Obecnie kierownik może mieć dostęp do większości kosztów przedsiębiorstwa, takich jak szczegółowe informacje kosztów łączności oraz konsumpcji paliwa pojazdu.

Zarządzanie energią

Optymalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie może znacznie obniżyć koszty. Efektywność energetyczna pozwala na wykonanie tego samego produktu przy niższym zużyciu energii, i na coraz bardziej wymagającym rynku, niższe koszty energii oznaczają bardziej konkurencyjną firmę.

System zarządzania energią Sistrade® może stać się niezbędnym narzędziem dla poprawy zużycia energii firmy, zwiększenia jej konkurencyjności na rynku, a także przyczynia się do poprawy odpowiedzialności cywilnej, co minimalizuje wpływ działalności w społeczeństwie.

Sistrade

Narzędzie SISTRADE dostarcza rozwiązanie, które mierzy w dokładny sposób stopień zużycia energii na zlecenie produkcyjne bądź całościowo.

Zainstalowane czujniki zbierają dane o faktycznym zużyciu energii przez maszyny produkcyjne bądź działy przedsiębiorstwa (biura, magazyny, hale itp.).

 • Nadzór zakładu za pomocą przeglądarki internetowej z wskazaniem zużycia energii przez urządzenia;
 • Konfigurowanie ikon według zakresów tolerancji w celu ostrzegania użytkownika o odchyleniach od wartości domyślnej większych niż x%;
 • Informacja w czasie rzeczywistym o zużyciu energii oraz alarmowanie w poszczególnych etapach procesu, jeśli różnice między zużyciem rzeczywistym i zoptymalizowanym przekraczają pewną wartość;
 • Informacja w czasie rzeczywistym o zestawie parametrów związanych z monitorowaniem energii na urządzenie lub maszynę;
 • Monitorowanie analizatorów energii umieszczonych na każdej maszynie;
 • W module Shop Floor Control/Manufacturing Execution System można wprowadzać informację o zużyciu na maszynę;
 • Wymiana danych zużycia energii na maszynę i rodzaj produktu;
 • Wykres porównawczy standardowego zużycia energii na operację z rzeczywistym zużyciem;
 • Graficzne monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej zużycia energii na maszynę, produkt oraz sektor;
 • Analizy sektorowe w tabelach i wykresach;
 • Ciągłe porównywanie zużycia na zespół pracowniczy. W danym okresie czasu możliwa jest wymiana danych pracowników z natychmiastowym zużyciem oraz wysyłanie powiadomień dla użytkownika o odchyleniach w stosunku do normy.
 • Algorytmy korelacji pomiędzy sprzętem i pomierzonymi parametrami zużycia energii;
 • Graficzne i analityczne monitorowanie różnych parametrów każdego analizatora energii, takich jak: Napięcie fazowe; Średnie napięcie fazowe; Prąd fazowy; Średni prąd fazowy; Moc fazowa; Moc ogólna; Współczynnik mocy fazowej; Współczynnik mocy ogólnej; Zniekształcenia harmoniczne napięcia; Zniekształcenia harmoniczne prądu; Moc czynna na maszynę.
 • Konsultacje zużycia w poszczególnych okresach czasu, na analizatora, na zmianę, na oddział, a również inne kryteria filtrowania;
 • Funkcje dotyczące kontroli faktur dostawcy energii elektrycznej. System pozwala na kalkulowanie kosztów wraz z kosztami energii elektrycznej;
 • Elementy danego okresu rozliczeniowego, wskazując energię szczytową i pozaszczytową, moc czynną i bierną;
 • Utrzymanie i konfiguracja parametrów oraz kosztów energii;
 • Zapis kosztów energii na cykl produkcji i na czas;
 • Porównanie kosztów i czasu na produkcję i na linię.
 • Autonomia uruchomienia programu zarządzania energią, który jest zdolny do redukcji kosztów;
 • Dane dostępne w czasie rzeczywistym dla ułatwienia podejmowania decyzji;
 • Zmniejszenie kosztów energii;
 • Poprawa wydajności energetycznej procesów i działań;
 • Kontrola kosztów energii;
 • Zwiększenie okresu użytkowania sprzętu;
 • Podwyższenie ogólnego poziomu świadomości w organizacji i w całym łańcuchu wartości, o korzyściach płynących z systematycznego zarządzania energią;
 • Możliwość integracji z istniejącymi systemami zarządzania;
 • Innowacje i ciągłe doskonalenie w zużyciu energii;
 • Poprawa wizerunku marki i reputacji;
 • Przewaga konkurencyjna nad firmami, które mają tendencję do zaniedbywania tej kwestii odpowiedzialności społecznej;
 • Ograniczenie wpływu na środowisko, wynikającego z działalności;
 • Zabezpieczenie przed niestabilnościami rynku energii.

 

Zobacz rozwiązanie ekoefektywności & zarządzania energią:

 

Zawartość pokrewna
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -