Energia elektryczna jest zasobem wymagającym starannego zarządzania nie tylko w gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim w firmach. System zarządzania energią pozwala użytkownikowi wiedzieć jak, gdzie i kiedy są zużywane zasoby energetyczne firmy.

Wdrożenie systemu zarządzania energią w firmie, może doprowadzić do 10% polepszenia w zużyciu energii, które może być uważane i służyć jako nowe źródło energii.

Obecnie kierownik może mieć dostęp do większości kosztów przedsiębiorstwa, takich jak szczegółowe informacje kosztów łączności oraz konsumpcji paliwa pojazdu.

Zarzadzanie energia

Optymalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie może znacznie obniżyć koszty. Efektywność energetyczna pozwala na wykonanie tego samego produktu przy niższym zużyciu energii, i na coraz bardziej wymagającym rynku, niższe koszty energii oznaczają bardziej konkurencyjną firmę.

System zarządzanie energią Sistrade® może stać się niezbędnym narzędziem dla poprawy zużycia energii firmy, zwiększenia jej konkurencyjności na rynku, a także przyczynia się do poprawy odpowiedzialności cywilnej, co minimalizuje wpływ działalności w społeczeństwie.

Sistrade

Narzędzie SISTRADE dostarcza rozwiązanie, które mierzy w dokładny sposób stopień zużycia energii na zlecenie produkcyjne bądź całościowo.

Sistrade Energy Management helps companies manage to light in warehouses, introducing timers in air conditioning processes, correcting power factors or even restructuring manufacturing processes so that they are more energetically efficient.

Zainstalowane czujniki zbierają dane o faktycznym zużyciu energii przez maszyny produkcyjne bądź działy przedsiębiorstwa (biura, magazyny, hale itp.).

 • Nadzór zakładu za pomocą przeglądarki internetowej z wskazaniem zużycia energii przez urządzenia;
 • Konfigurowanie ikon według zakresów tolerancji w celu ostrzegania użytkownika o odchyleniach od wartości domyślnej większych niż x%;
 • Informacja w czasie rzeczywistym o zużyciu energii oraz alarmowanie w poszczególnych etapach procesu, jeśli różnice między zużycie rzeczywistym i zoptymalizowanym przekraczają pewną wartość;
 • Informacja w czasie rzeczywistym o zestawie parametrów związanych z monitorowaniem energii na urządzenie lub maszynę;
 • Monitorowanie analizatorów energii umieszczonych na każdej maszynie;
 • W module Shop Floor Control/Manufacturing Execution System można wprowadzać informację o zużyciu na maszynę;
 • Wymiana danych zużycia energii na maszynę i rodzaj produktu;
 • Wykres porównawczy standardowego zużycia energii na operację z rzeczywistym zużyciem;
 • Graficzne monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą przeglądarki internetowej zużycia energii na maszynę, produkt oraz sektor;
 • Analizy sektorowe w tabelach i wykresach;
 • Ciągłe porównywanie zużycia na zespół pracowniczy. W danym okresie czasu możliwa jest wymiana danych pracowników z natychmiastowym zużyciem oraz wysyłanie powiadomień dla użytkownika o odchyleniach w stosunku do normy.
 • Algorytmy korelacji pomiędzy sprzętem i pomierzonymi parametrami zużycia energii;
 • Graficzne i analityczne monitorowanie różnych parametrów każdego analizatora energii, takich jak: Napięcie fazowe; Średnie napięcie fazowe; Prąd fazowy; Średni prąd fazowy; Moc fazowa; Moc ogólna; Współczynnik mocy fazowej; Współczynnik mocy ogólnej; Zniekształcenia harmoniczne napięcia; Zniekształcenia harmoniczne prądu; Moc czynna na maszynę.
 • Konsultacje zużycia w poszczególnych okresach czasu, na analizatora, na zmianę, na oddział, a również inne kryteria filtrowania;
 • Funkcje dotyczące kontroli faktur dostawcy energii elektrycznej. System pozwala na kalkulowanie kosztów wraz z kosztami energii elektrycznej;
 • Elementy danego okresu rozliczeniowego, wskazując energię szczytową i pozaszczytową, moc czynną i bierną;
 • Utrzymanie i konfiguracja parametrów oraz kosztów energii;
 • Zapis kosztów energii na cykl produkcji i na czas;
 • Porównanie kosztów i czasu na produkcję i na linię.
 • Autonomia uruchomienia programu zarządzania energią, który jest zdolny do redukcji kosztów;
 • Dane dostępne w czasie rzeczywistym dla ułatwienia podejmowania decyzji;
 • Zmniejszenie kosztów energii;
 • Poprawa wydajności energetycznej procesów i działań;
 • Kontrola kosztów energii;
 • Zwiększenie okresu użytkowania sprzętu;
 • Podwyższenie ogólnego poziomu świadomości w organizacji i w całym łańcuchu wartości, o korzyściach płynących z systematycznego zarządzania energią;
 • Możliwość integracji z istniejącymi systemami zarządzania;
 • Innowacje i ciągłe doskonalenie w zużyciu energii;
 • Poprawa wizerunku marki i reputacji;
 • Przewaga konkurencyjna nad firmami, które mają tendencję do zaniedbywania tej kwestii odpowiedzialności społecznej;
 • Ograniczenie wpływu na środowisko, wynikającego z działalności;
 • Zabezpieczenie przed niestabilnościami rynku energii.

 

Zobacz rozwiązanie ekoefektywności & zarządzania energią:

 

SOFTWARE 100% WEB
Zawartość pokrewna
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -