Sistrade® Zarządzanie Projektami to nowy moduł opracowany przez firmę SISTRADE, w całkowitym oparciu o środowisko internetowe, który pozwala firmie na rozszerzenie się do innych partnerów biznesowych. Moduł ten zapewnia zarządzanie różnymi obszarami firmy, począwszy od zamówień, projektowania artykułów, monitorowania fakturowania, spedycji i planowania działań.

Sistrade® Zarządzanie Projektami może obsłużyć rosnącą liczbę projektów w przedsiębiorstwie, zapewniając szybsze i bardziej efektywne zarządzanie, jak również zmniejszenie obciążenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie wszystkimi informacjami związanymi z projektem.


Korzystając z Sistrade® ZP, firmy mogą monitorować wszystkie procesy zachodzące w różnych bieżących projektach, uzyskując prawidłowe i sprawne zarządzanie, jak również uniknąć poślizgów i zapewnić powodzenie projektu.


Sistrade® ZP to aplikacja do przechowywania, przetwarzania i organizowania różnych informacji uzyskanych w firmie.

Główne Funkcje

 • Dwa rodzaje wykresów (drzewo/hub);
 • Zarządzanie projektami w czasie rzeczywistym:
  • Komponent czasowy;
  • Komponent finansowy;
 • Tworzenie / modyfikacja / usuwanie projektów;
 • Tworzenie wykresów / raportów;
 • Przydzielenie/oddzielenie środków na projekty;
 • Przypisywanie zasobów do działalności;
 • Dodanie / usunięcie operacji;
 • Wyświetlanie zadań na poszczególne składniki;
 • Ocena dostawców;
 • Szybki dostęp do informacji;
 • Tygodniowy przegląd nakładu pracy;
 • Diagram Gantta dla projektów;
 • OPPM (One Page Project Manager);
 • Prognozy dotyczące stanu projektu;
 • Metodologia start/stop w wykonaniu działalności;
 • Automatyczne powiadomienia przez e-mail;
 • Dostęp do ekranu roboczego;
 • Kontrola postępu działań;
 • Powiązanie dokumentów zewnętrznych do projektów;
 • Porównawcze raporty pomiędzy planowanymi i faktycznymi;
 • Gromadzenie wartości rzeczywistych zasobów przeznaczonych na realizację projektu (czas, koszty, itp.);
 • Podgląd workflow działań.

Moduł zarządzania projektami może być prezentowany poprzez HUB, za pomocą którego użytkownik może wybrać różne opcje modułu za pomocą jednego kliknięcia.

Parametryzacja modułu:

Możliwość parametryzacji modułu ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Zarządzania organizacją działów firmy;
 • Zarządzania zasobami zaangażowanymi w czynności projektowe;
 • Zarządzania etapami projektu;
 • Zarządzania składowymi projektu;
 • Zarządzania czynnościami i aktywnościami;
 • Zarządzania czynnikami projektu.

Aplikacja umożliwia dostęp do dostawców według określonych parametrów konfigurowalnych. Gdy istnieją interakcje z danym dostawcą, ocena tej interakcji może być złożona. Później, można uzyskać dostęp do informacji z uwzględnieniem ocen złożonych do danej daty.

Funkcja ta umożliwia dostarczenie szczegółów, są to dodatkowe komponenty, moduły i działania, które są częścią projektu wg nomenklatury PMBOK.

Określenie modułów projektu

Funkcja ta pozwala na powiązanie do projektu modułów, które zostaną opracowane lub sparametryzowane.

Określenie elementów modułu

Ta funkcja pozwala na dodawanie różnych komponentów do każdego modułu projektu.

Określenie operacji elementu

Po poprzedniej fazie, kolejnym krokiem jest określenie działań dla każdego elementu.

Określenie zespołu pracy

Ta opcja pozwala określić zespół pracy projektu. Należy wyznaczyć pracowników, którzy będą wkraczać w operację. Poprzez dodanie funkcji, koniecznie jest skonfigurować przewidywany czas pracy danej operacji i czas trwania pracy.

Dodanie/usunięcie dokumentów projektu

Opcja ta pozwala powiązać dokumenty do projektu w formie cyfrowej.

Podgląd dokumentów związanych z projektem

Za pomocą jednej funkcji można sprawdzić wszystkie dokumenty związane z projektem poprzez filtry wyszukiwania, które mogą zlokalizować żądany dokument i automatycznie wyświetlić załączniki.

Zarządzanie projektami na stronie (OPPM - One Page Project Manager), uproszczone narzędzie do zarządzania projektami, gdzie a każdy wybrany projekt, który również został wstawiony do systemu można mieć dostęp do:

 • Cele – pokazuje zakończenie celi do danej daty;
 • Terminy (prognozowany początek i koniec) – data początku, zakończenia, czas trwania w dniach do zakończenia (w tym przypadku odnosi się do działalności, komponentu lub modułu);
 • Czas % - Poślizg procentowy realizacji (w tym przypadku odnosi się do działalności, komponentu lub modułu);
 • Realiz % - Fizyczny procent zakończenia;
 • Prognozowany czas - prognozowane godziny dla zakończenia, określone w prognozie;
 • Faktyczny czas - godziny spędzone i policzone dla realizacji działalności, komponentu lub modułu;
 • Dostępny czas – czas dostępny dla zakończenia działalności, komponentu lub modułu;
 • Prezentacja w diagramie Gantt.

Ekran roboczy każdego użytkownika posiada wszystkie działania, za które użytkownik jest odpowiedzialny, które są wyświetlane pogrupowane według projektu, zostanie przedstawiony również przegląd tygodniowego nakładu pracy. Użytkownik może uruchomić/zatrzymać działalność z wykorzystaniem metody START/STOP, czas będzie liczony oraz informacja o spędzonym i dostępnym czasie zostanie podana.

Kontrola stanu działalności

Sistrade® ZP posiada zestaw funkcji, które pozwalają zarządzać stanem działalności. Ponieważ działalność może przyjąć cykl stanów, system udostępnia różne opcje dla zmiany stanu działalności.

Zalety Sistrade® ZP

Dla każdego rodzaju działalności, moduł zarządzania projektami, umożliwia poznanie przepływu pracy wszystkich stanów od momentu wprowadzenia do systemu.

Rejestr działalności projektowej

Sistrade® ZP zapewnia użytkownikom przegląd działań, nad którymi użytkownik pracował w ciągu tygodnia, dostarczając informację o spędzonym czasie, zgrupowanym wg dnia.

Wstawić działalność do systemu

Funkcja ta została stworzona w celu zapewnienia kierownikowi projektu najważniejszych zmiennych uczestniczących w operacji, w sposób szybki i jasny. Za pomocą zestawu filtrów system pozwala na wizualizację wybranych działalności, wyłącznie te działania, które są ukończone lub podejmowane są widoczne. Każde działanie zawiera zestaw danych (długość rzeczywista, procentowość, marża, status, etc.), które umożliwiają kierownikowi szybko uzyskać ideę o wykonanej pracy.

 • Dostępne za pomocą dowolnego komputera, tabletu z dostępem do Internetu;
 • Aplikacja lean software;
 • Pozwala użytkownikom na mikrozarządzanie planowaniem;
 • Umożliwia zmniejszenie biurokracji dla kierownika projektu (Kierownik projektu ma zawsze ostateczną decyzję);
 • Szybki dostęp do przydatnych informacji;
 • Łatwe zrozumienie tego, co poszło nie tak w projektach;
 • Udostępnia diagramy Gantta do poziomu 3 (moduł) do poziomu 1 (działalność);
 • Oprogramowanie może być parametryzowane zgodnie z wymaganiami firmy;
 • Łatwy w obsłudze, intuicyjne oprogramowanie;
 • Oprogramowanie dostępne w różnych językach (portugalski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, arabski, tajski, litewski, rosyjski, turecki, perski, chorwacki).

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -