Szybsze zarządzanie magazynem!

Dzięki Sistrade® proces zarządzania magazynem może odbywać się w sposób mobilny. Magazynierzy nie muszą już używać komputera a wszystkie ruchy magazynowe wykonują za pomocą przenośnego urządzenia klasy PDT.

Pełna kontrola, szybkość wykonywania ruchów magazynowych i pełna mobilność to cechy wyróżniające mobilny magazyn.

Zarządzanie magazynem udostępnia:

> Szybki i bardziej wydajny proces zarządzania magazynem
> Ruchy magazynowe
> Wyszukiwanie lokalizacji magazynowych
> Informacje o partii
> Grupowanie i podział partii
> Powiadomienia
Automatyczna identyfikacja partii
Lista Picking & Packing
Wyszukiwanie partii pod dane zlecenie produkcyjne
> Wysyłka: tworzenie niezbędnych dokumentów.

 

 

W celu zmniejszenia kosztów magazynu oferujemy rozwiązanie Magazyn Mobilny, które optymalizuje odbiór i wysyłanie, usprawnia logistykę i ogranicza czas spędzony na operacje związane z magazynem.

Funkcja ta umożliwia zarządzanie magazynami za pomocą prostego terminalu wi-fi, gdzie wszystkie zarządzanie przemieszczania się wewnątrz magazynu odbywają się za pomocą wykorzystania kodów kreskowych. Magazyn mobilny to rozwiązanie opracowane przez firmę SISTRADE oparte na technologii Web z połączeniem z centralnym systemem informacji firmy w czasie rzeczywistym.

Osoby zarządzające magazynem posiadają system, który pozwala na odbiór materiału w oparciu o plan regularnych dostaw, druk etykiet z kodami kreskowymi do identyfikacji każdego opakowania, oznakowania materiału, przygotowania procesu do automatycznego tworzenia dowodów dostawy lub list pakowania, aktualizacja inwentaryzacji, przekazywania materiału, dostarczenie i wytwórczość materiału, wyjścia i powroty produkcji, m.in.

 

RTLS - (System Lokalizacji w Czasie Rzeczynistym

System ten jest rozwiązaniem technologii zaawansowanej do zarządzania i lokalizacji magazynów. Głównym celem tego rozwiązania jest rejestracja dostarczenia/wytwórczości/przeniesienia materiału w magazynie za pomocą terminala o częstotliwości radiowej, monitorowania pozycji każdego z opakowań i wiele innych.
To jest system uzupełniający rozwiązanie Magazyn Mobilny.

Każdy pracownik, w różnych magazynach, powinien mieć PDA z możliwością komunikowania się z serwerem aplikacji za pomocą Bluetooth, RFID, Wi-Fi. Za każdym razem, gdy wyznaczone jest miejsce przechowywania danego materiału, pracownik powinien zapoznać się z kodem kreskowym opakowania i kodem kreskowym lokalizacji. Tak, więc, w każdej chwili, umożliwiona jest konsultacja istniejącego systemu, który pozwala określić materiał, ilość i lokalizację.

 

 

Zobacz rozwiązanie magazyn mobilny:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -