Zarządzanie magazynem i zakupami ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zarządzania firmą, ponieważ działania w tej dziedzinie mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i operacyjne firmy. Obecnie, bardzo ważnie jest posiadanie szybkiego i skutecznego systemu zdolnego do wspierania kwestii dotyczących decyzji zakupu, co kupić, od kogo i w jakich ilościach. Z tych powodów firma SISTRADE udostępniła dla swoich klientów system zarządzania magazynem i zakupami, dający się dostosować do różnych zasad działalności każdej organizacji.

Dlaczego zakupy i magazyn zarządzane Sistrade?

 • Zwiększenie czasu;
 • Kustomizacja i adaptacja;
 • Wprowadzenie oszczędności w firmie;
 • Oparcie o technologię www wspiera zarządzanie kilkoma oddziałami;
 • Podgląd najważniejszych KPI dla działu zakupowego i magazynowego dzięki pulpitom SmartStatistics.

Katalog dostawców to miejsce pozwalające na zarządzanie cenami od różnych dostawców. Tutaj definiowana jest polityka cenowa i rabatowa od wszystkich dostawców i poddostawców danego przedsiębiorstwa.

Główne funkcjonalności
 • Zarządzanie umowami i ustaleniami z dostawcami;
 • Kartoteka towarowa;
 • Katalog surowców;
 • Cenniki;
 • Definicja automatycznych reguł produktowych;
 • Automatyczne zapytania;
 • Analiza ofert oraz archiwum wszystkich ofert (cenników surowców) od dostawców;
 • Konwersje ofert w zamówienia surowców;
 • Rejestracja zapytań o cenę do dostawców;
 • Poziomy uprawnień oraz poziomy akceptacji;
 • Generowanie zamówień na podstawie analizy zapotrzebowania na surowce (MRP);
 • Szybkie zlecenia zakupu – jedno kliknięcie;
 • Automatyczne generowanie zleceń zakupu i wysyłka ich e-mailem bezpośrednio z systemu;
 • Integracja z portalami dostawców;
 • Zarządzanie podwykonawcami.

Funkcjonalność pozwala na stworzenie za pomocą jednego kliknięcia listy potrzebnych surowców do zakupu. System analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne, sprawdza stany magazynowe surowców potrzebnych na produkcję tych zleceń. Finalnie prezentuje listę wszystkich materiałów do zakupu. Jeśli w kilku zleceniach używamy tego samego surowca, sumuje je na jednym zapotrzebowaniu. Proces jest w pełni automatyczny.

Zlecenia -> Zlecenia produkcyjne
 • Zapotrzebowanie materiału
  • Wybór materiałów
 • Bill of materials
 • Surowce alternatywne
 • Analizy zakupów
  • Kalkulacja zakupów i produkcji
  • Rezerwacje materiałów
  • Materiały do zakupu
Pozostałe funkcjonalności
 • Zarządzanie minimalnym stanem magazynowym surowców;
 • Sugerowane rezerwacje;
 • Grupowanie surowców w jednym zamówieniu;
 • Pełna identyfikowalność surowców;
 • Dynamiczne wykresy 3D.

W zarządzaniu zakupami, system analizuje potrzeby ostrzeżeń magazynu w celu wymiany zasobów. Użytkownik może wymagać zakupu i za pomocą listy potrzeb, system wydaje zakupy do dostawcy. Zakupy mogą być kontrolowane poprzez analizę stanu realizacji zlecenia. Aplikacja może wydać oświadczenia z dostawami materiałów i ich kodów kreskowych, które mają być używane na recepcji materiału. Przez odczyt kodu kreskowego system rejestruje wejścia materiału, które są automatycznie odzwierciedlone w stanie magazynowym.

Użytkownik może tworzyć dowody dostawy dla dostawców i klientów. Dowody te przesyłają wyjścia z odzyskanego materiału w sprzedaży i rejestrują ilości i wartość. CRM dostawcy są wydawane do monitorowania transportu materiału.

Po zapisaniu otrzymania towaru, użytkownik może zarejestrować faktury od dostawcy na podstawie tego samego odbioru lub jednocześnie ma do czynienia z organem, który przyjął faktury wysyłane do dostawcy. Po tym jak faktura jest zarejestrowana w systemie, jest to automatycznie odzwierciedlone w module rachunkowości.
Zamówienia mogą być zarejestrowane na dwa sposoby, pierwszy sposób jest poprzez potwierdzenie danego zapytania, inny - ręcznie lub w opcji prowadzenia zakupów użytkownika, gdzie sprzedawca wybiera i decyduje się na zakup danego artykułu. W tym samym zakupie materiały i usługi mogą być rejestrowane.

System pozwala na dokonywanie zakupów produktów szyfrowania, jak również materiałów lub usług, lub zakupów dokonywanych w wolnym tekście. Automatyczny i szybszy proces do przesyłania zamówień do dostawców według etapów przepływu pracy (workflow) cyklu zatwierdzenia zapytań.

Analiza potrzeb
 • Analiza potrzeb w podziale na magazyn;
 • Ostrzeżenia dla magazynów;
 • Zapotrzebowania na zakup surowca;
 • Zakupy
Zatwierdzenie i akceptacja zlecenia zakupu
 • Zdefiniowanie planu dostawy do magazynów (gdzie i na kiedy);
 • Wybór dostawcy;
 • Wysłanie e-maila z systemu ze zleceniem zakupu;
 • Ewentualny wybór podwykonawców (np. transport).
Wybór podwykonawców
 • Wysłanie surowca do podwykonawcy;
 • Przyjęcie materiału;
 • Dostawa;
 • Przyjęcie materiału od podwykonawcy.
Faktury od dostawcy
 • Rejestracja faktur od dostawców;
 • Integracja z księgowością;
 • Płatności z systemu.

Moduł magazynowy Sistrade® MIS|ERP w czasie rzeczywistym kontroluje poziom zapasów w firmie produkcyjnej i usługowej. To kompletny WMS pozwalający na optymalne zarządzanie gospodarką magazynową. Posiada wszystkie funkcjonalności systemu klasy WMS.

Główne funkcjonalności
 • Aktualny stan magazynowy;
 • Kontrola przyjęć;
 • Modyfikacja stanów magazynowych;
 • Tworzenie indywidualnych zapytań i indywidualnych raportów przez różnych użytkowników;
 • Przegląd cen i wycen surowców na magazynie;
 • Analiza ruchów magazynowych danego surowca;
 • Przeszukiwanie partii;
 • Wydania na produkcję i zwrot z produkcji;
 • Korekty magazynowe;
 • Konta materiałów z powiązaniem z zakupami i rezerwacjami;
 • Szczegóły kosztów magazynowania;
 • Dostawy, lista wysyłki, kompletowanie, lista pakowa;
 • Alerty bezpieczeństwa o minimalnym stanie magazynowym;
 • Wiele lokalizacji;
 • Pełna identyfikowalność.
Planowanie dostaw

Funkcjonalność pozwalająca na podgląd spodziewanych dostaw do magazynu na dany dzień.

Przyjęcie materiałów

Istnieją dwie koncepcje przyjmowania surowców na magazyn:

 • Bezpośrednie przyjęcie towaru na magazyn;
 • Przyjęcie towaru i późniejsze potwierdzenie przyjęcia;
Funkcjonalności
 • Rejestracja dokumentów od dostawcy;
 • Zarządzanie magazynem za pomocą kodow kreskowych.

Raporty i analityka

Sistrade® zapewnia różne standardowe raporty dla wszystkich obszarów systemu ERP, umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji o firmie. Oto kilka przykładów raportów:

Zarządzanie zakupami
 • Kartoteki towarowe;
 • Analiza potrzeb;
 • Analiza zapotrzebowań i zakupów;
 • Zakupy danego towaru;
 • Zakupy rodziny surowców;
 • Najważniejsze wskaźniki działu zakupów;
 • Współczynniki i KPI;
 • Koszty podwykonawców;
 • Kontrola faktur dostawców.
Zarządzanie magazynem
 • Magazyn;
 • Kartoteka towarowa;
 • Podsumowanie ruchów magazynowych;
 • Wyszukiwanie partii;
 • Wyszukiwanie stanów magazynów;
 • Prognozowanie zapasów;
 • Kontrola zużycia;
 • Wyjścia na produkcję;
 • Konta materiałów;
 • Śledzenie partii;
 • Ceny partii;
 • Produkty gotowe;
 • Wysyłka;
 • Zwroty do klientów.

Pulpity managerskie przeznaczona dla kierowników magazynu oraz działu zakupu. W sposób intuicyjny wyświetlają najważniejsze wskaźniki (KPI) danego działu.

Smartstatistics - Zakupy

KPI

 • Wartość zakupów;
 • Zakupy w danym okresie;
 • Średnia wartość zakupu;
 • Średnia wartość zakupu w danym okresie;
 • Wszystkie zapotrzebowania;
 • Otwarte zakupy;
 • Faktury;
 • Zarejestrowane faktury;
 • Opóźnione dostawy.

Oraz dodatkowe KPI jak:

 • Zwroty do dostawców;
 • Ranking dostawców;
 • Średni czas dostawy.
SmartStatistics - Magazyn

KPI

 • Oczekujące przyjęcia;
 • Towary poniżej stanu minimalnego;
 • Obłożenie magazynu;
 • Rotacja w magazynie danego surowca;
 • Wartość magazynu;
 • Surowce zalegające.

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania magazynem:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -