MIS (Management Information System) | ERP (Enterprise Resource Planning) Sistrade® jest rozwiązaniem służącym do zarządzania przedsiębiorstwem, opracowanym przez SISTRADE orientowanym na zarządzanie procesami. Jest to technologiczne rozwiązanie oferujące średnim i dużym przedsiębiorstwom podstawowe funkcje do kalkulacji, zarządzania zamówieniami, zakupami, inwentaryzacją, zarządzania produkcją, księgowością oraz inne funkcje.

Rozwiązanie, oparte na przeglądarce internetowej, które jest gotowe do ulokowania sie w świecie business-to-business, w ten sposób rozszerzając rynek i promując handel elektroniczny pomiędzy przedsiębiorstwami. Przy pomocy funkcji, które zapewniają zgodność z gospodarką cyfrową poprzez połączenie z targowiskami na podbój nowych rynków. Interfejs aplikacji jest oparty na przeglądarce internetowej, która umożliwia dostęp w dowolnym miejscu świata, za pomocą linii telefonicznej z dostępem do Internetu.

MIS|ERP Sistrade® jest dostępny dla procesów biznesowych, takich jak:

Sistrade® MIS|ERP dla branży poligraficznej i opakowaniowej

Sistrade MIS|ERP dla druku etykiet & opakowań giętkich

Sistrade MIS|ERP dla rynków pionowych

Rozwiązanie technologiczne MIS | ERP Sistrade® automatyzuje sprzedaż, w sposób wpływający na skuteczność funkcji handlowych i na innych funkcji biznesowych. Narzędzia MIS | ERP Sistrade® oferują poziom umożliwiający sprzedawcom znalezienie potencjalnych klientów, rejestracji zapytań ofertowych za pośrednictwem sieci WWW, konsultację rachunku bieżącego klienta poprzez dostęp do Internetu z laptopa, telefonu komórkowego, urządzeń przenośnych lub PDA, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez dodatkowego personelu pomocniczego. Informacje handlowe są, więc, dostępne na całym świecie, w każdej chwili, jednym kliknięciem, dzięki mobilności tej technologii. Firma może w ten sposób, za pomocą CRM umieścić informacje o kontaktach z klientami, informacje finansowe, informacje na temat bieżących projektów i zamówień, dotyczących firmy, cen specjalnych i informacji w celu osiągnięcia konkurencyjnego zespołu handlowego, zaangażowanego w tej dziedzinie.

Fakt, że aplikacja ta jest oparta na przeglądarce internetowej, umożliwia dokładniejsze i szybsze zarządzanie monitorowaniem ekipy i określenie powstających możliwości. W ten sposób warunki stworzone do działu sprzedaży ofertują usługi bardziej zindywidualizowane, podczas gdy kierownicy mogą skupić się na optymalizacji rozwiązań w celu zwiększenia wydajności.

Z tej platformy elektronicznej firma ma dostęp do rozwiązania, które gwarantuje wsparcie zarządzania handlowego w systemie procesów przepływu pracy. Użytkownik może robić kalkulacje, rejestr zamówień, faktur, zarządzać spedycją, analizować osoby trzecie m.in., które są obsługiwane w przepływie pracy. Współpracujący system workflow (przepływu pracy) odpowiedzialny jest za zarządzanie zasadami zatwierdzeń między różnymi jednostkami (dokumentami, ludźmi, procesami, itp.). Zezwolenia te mogą być wewnętrzne lub wchodzić w interakcje z jednostkami zewnętrznymi za pomocą poczty elektronicznej (lub SMS) i mogą być całkowite lub częściowe.

Korzystając z MIS|ERP Sistrade® klient lub dostawca w dowolnym miejscu świata, za pośrednictwem Internetu, może wprowadzić początkowe dane kalkulacji na kolejne obliczenia estymatora. Funkcja ta jest niewątpliwie czynnikiem generującym wartość dodaną, pozwalając na odpowiedź klientom na czas i tym samym, ich lojalność.

Zarządzanie finansowe jest zbiorem działań i postępowań administracyjnych dotyczących planowania, analizy i kontroli finansowej działalności przedsiębiorstwa, którego celem jest maksymalizacja wyników gospodarczo-finansowych wynikających z działalności operacyjnych. Moduł rachunkowości posiada automatyczną integrację z innymi modułami. Również posiada zaawansowany i kompleksowy system transakcji, który umożliwia w rachunkowości bezpośrednią integrację wszystkich ruchów w innych modułach zawierających integrację z rachunkowością, takich jak zarządzanie relacjami z klientami. Dlatego po parametryzacji, większość rachunkowości firmy wykonana jest automatycznie, co zapobiega błędom i pozwala na większe poświęcenie czasu na konferencje i analizy. , Moduł zarządzania zasobami ludzkimi ERP Sistrade jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania personelem w firmie. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szerokim zakresem funkcjonalności, pozwala na zarządzanie w prosty i wydajny sposób wszystkimi zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim. Moduł zarządzania środkami trwałymi jest niezbędnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. System monitoruje cykl życia aktywów oraz analizuje wpływ procesów decyzyjnych na powstałe koszty. Moduł ułatwia tworzenie i amortyzowanie środków trwałych.

Moduł e-Procurement jest odpowiedzialny za usprawnienie całego procesu zakupu i zbliżenie dostawców do łańcucha wartości firmy. Za pomocą Internet procurement firma może konsultować więcej informacji i danych od dostawców, zarządzać cenami stosowanymi przez różnych dostawców, rozpoczynać zamówienia za pośrednictwem Internetu, zarządzać inwentaryzacją, konsultować rachunek bieżący towarów, itp. Umożliwia dostawcy dostęp do portalu internetowego, gdzie po zalogowaniu się i wprowadzeniu hasła, użytkownik ma możliwość na konserwację danych produktu, konsultacje, automatyczne uzupełnianie zapasów, zmiany danych osobistych, m.in. Proces zakupu rozpoczyna się od zapytania ofertowego do wielu dostawców, przesłanego za pomocą Internet procurement, a także faksem lub pocztą elektroniczną. Konsultacja ta jest sprowadzana do wyszukiwania potencjalnych dostawców na rynkach wyspecjalizowanych, przy użyciu kanału Internetowego towaru. Według odpowiedzi dostawców, aplikacja wybierze najlepszą i drugą najbardziej korzystną cenę, termin dostawy lub inne kryteria. W zakresie zarządzania zakupami, system analizy potrzeb magazynu ostrzeże, aby uzupełnić zapasy. Użytkownik może wymagać zakupu za pośrednictwem listy potrzeb systemu, który wydaje zakupy dla dostawcy. Za pomocą tej aplikacji, gdyż jest platformą internetową, użytkownik może w każdej chwili i poza miejscem pracy może odpowiedzieć klientowi o stanie produktu. W tym celu wystarczy sprawdzić stan zasobu lub uruchomić symulację planowania produkcji towaru. W ciągu kilku sekund system automatycznie przewiduje termin dostawy do produkcji danego produktu. Funkcja ta wnosi wartość dodaną do obsługi klienta, w ten sposób zapewniając lojalność klientów.

Rozwiązanie produkcji workflow integruje usługi zarządzania, planowania i kontroli produkcji. Jest to rozwiązanie, które umożliwia usystematyzowanie procesów produkcyjnych i spójny przepływ informacji w firmie, w celu uproszczenia i zwiększenia ich efektywności. Jest przeznaczone do automatyzacji wsparcia produkcji i pracy całego systemu produkcji. Moduł ten pozwala na sprawne elastyczne i zintegrowane modelowanie, automatyzację i optymalizację dziedzin związanych z planowaniem produkcji, zarządzaniem zleceniami produkcyjnymi, kosztami przemysłowymi i pobieraniami danych. Takie podejście zapewnia znaczną redukcję kosztów, wysoką sprawność i ulepszenie poziomu obsługi klienta. Najlepsze praktyki zarządzania produkcją zostaną wbudowane w system informacyjny, który dostępny jest z przeglądarki internetowej, dzięki czemu użytkownicy mogą skoncentrować się na analizie wskaźników dotyczących jakości i szybkość realizacji.

Proces zatwierdzania zleceń produkcyjnych jest zoptymalizowany i oparty o system workflow, który umożliwia szybkie i sprawne wydawanie zleceń produkcyjnych. Zlecenia produkcji są planowane w oparciu o system wspomagania decyzji harmonogramowania produkcji w wykresie Gantta. System pobierania danych fabrycznych pozwala na systematyczne notowanie w czasie rzeczywistym, co dzieje się w fabryce w planowaniu potwierdzonych zleceń produkcyjnych. Korzystając z narzędzia zarządzania, klient może uzyskać dostęp do statusu zamówienia, wykorzystując Internet, jako środek dostępu. W dowolnym miejscu i dowolnym czasie, klient wie, na jakim etapie produkcji jest zamówienie i kiedy będzie spełnione. To wnosi wartość dodaną do obsługi klienta.

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -