Manufacturing 4.0

SISTRADE zastrzega jeden z obszarów działalności do wdrożenia rozwiązań do monitorowania i nadzorowania urządzeń uczestniczących w łańcuchu technologicznym danego przedsiębiorstwa

System ERP - Planowanie

Moduł planowania jest modułem odpowiedzialnym za planowanie zleceń produkcyjnych w postaci wykresu Gantta za pomocą algorytmu do planowania zdolności produkcyjnych.