Skuteczne planowanie w Twojej firmie

Zarządzanie produkcją wymaga często podejmowania decyzji w niewiarygodnie krótkim czasie. Aby to było możliwe system MIS|ERP musi dostarczyć informacje z faktycznego stany produkcji w czasie rzeczywistym. Wielokrotnie te informacje muszą spływać z odlegle położonej hali maszyn. Dzięki temu, iż maszyny produkcyjne są podłączone do systemu MIS|ERP, planowanie odbywa się na bazie realnego stanu produkcji. Dane zebrane z maszyn drukujących przedstawiają stan produkcji w chwili obecnej i na bieżąco są aktualizowane.

Planowanie produkcji odbywa się przy użyciu wykresy Gantta. Planista, który ma za zadanie dokonać planu produkcji na najbliższy okres wspomaga się narzędziem do automatycznego planowania, a później dokonuje ewentualnie manualnych korekt. Automatyczne planowanie bazuje na zestawie stworzonych kryteriów. Przykładowym kryterium jest termin dostarczenia produktu do klienta. System tworząc plan produkcji układa kolejność operacji tak aby zmieścić się w wymaganym czasie. Kolejnym kryterium może być rodzaj wykrojnika. Na harmonogramie prace korzystające z tego samego wykrojnika będą ułożone jedna za drugą. Przy dokonywaniu planowania jednocześnie można korzystać z kilku kryteriów.

Moduł planowania udostępnia:

Narzędzie inteligentnego wsparcia planowania produkcji
Planowanie operacji na wykresie Gantta
Sekwencjonowanie operacji w formacie tabelarycznym
Planowanie mocy przerobowych maszyn i zasobów ludzkich
Plan matrycowy operacji/pracowników
Indeksowanie początków i terminów zakończenia produkcji w czasie rzeczywistym
Analiza obciążenia i dostępności zasobów/maszyn
Planowanie produkcji na wykresie Gantta
Graficzny podgląd stanu produkcji (awarie, opóźnienia, przedterminowe zakończenie..)
Planowanie zespołowe

 

Planowanie Produkcji (Harmonogramowanie)

Po dokonaniu automatycznego planowania, planista może ręcznie dokonać ewentualnych poprawek. Ma możliwość zmiany czasu trwania danej operacji, zmiany maszyny produkcyjnej, podzielenia operacji na dwie podobne maszyny produkcyjne, ustaleniu czas przerw pomiędzy poszczególnymi operacjami bądź ustaleniu rozpoczęcia kolejnej operacji podczas gdy poprzednia jeszcze trwa. Możliwe jest zamrożenie danej operacji w danym czasie. Przykładowo spodziewamy się przyjazdu klienta na testy akceptacyjne, w związku z tym obowiązkowo w tym czasie musi odbywać się proces drukowania pracy klienta.

Jeśli system przewiduje, iż mamy opóźnienie w produkcji i nie zdążymy wykonać zlecenia na czas, wówczas dane zlecenie zostaje podświetlone na czerwono i dział produkcji otrzymuje stosowny alert. Moduł planowania współpracuje z modułem utrzymania ruchu. Wszystkie zaplanowane przerwy konserwacyjne oraz działania naprawcze natychmiast pojawiają się na planie produkcji.

Zarówno plan produkcyjny jak i wszystkie raporty w systemie Sistrade mogą być eksportowane do formatu PDF, Microsoft Reporting Service oraz Microsoft Excel. Harmonogram produkcji może być przedstawiony w formie tabelarycznej. Wykres Gantta można dowolnie spersonalizować. Każdemu zdarzeniu można przypisać dowolny kolor.

Wielokrotnie zdarza się, iż nad procesem planowania produkcji pracuje zespół planistów. Moduł planowania musi więc być zaprojektowany w ten sposób aby jeden planista nie utrudniał pracy drugiemu. Szczególnie łatwo do tego dopuścić, jeśli planowanie odbywa się w czasie bieżącym dzięki podłączeniu się bezpośrednio do maszyn produkcyjnych. Firma SISTRADE zastosowała kilka unikalnych patentów, aby proces zespołowego planowania znacząco ułatwić.

Przykładowo, jeśli jeden planista pracuje nad danym zleceniem, automatycznie druga osoba nie może w nie ingerować. Wbudowany komunikator i system komentarzy ułatwia proces planowania w zespole.

Procesowi planowania mogą podlegać operacje nie tylko w na hali druku ale również w przygotowalni form drukowych oraz introligatorni. Wbudowany algorytm zapobiega zamianie kolejności operacji w danym procesie produkcyjnym. Planista przez pomyłkę, nigdy nie zaplanuje wykrawania przed drukowaniem. System doskonale zna możliwości technologiczne danych maszyn produkcyjnej. Pracy pięciokolorowej nie zaplanujemy na maszynie czterokolorowej. Proces wykrawania odbędzie się wtedy jeśli mamy przygotowany wykrojnik.

System na bieżąco analizuje zlecenia będące obecnie na produkcji oraz operacje zaplanowane na najbliższą przyszłość. Dzięki temu eliminuje niepotrzebne przestoje. Jeśli nieoczekiwanie przedłuża nam się proces druku. System na podstawie pobranych danych z maszyny drukującej kalkuluje, iż opóźnienie wyniesie dwie godziny. Aby nie dopuścić do przestoju na maszynie do złocenia, bo kolejnym etapem miał być ten proces. Przeszukuje bazę zleceń i znajduje zlecenie, w którym operacja zlecenia była zaplanowana na dzień jutrzejszy. Ponieważ jej czas miał wynieść niespełna dwie godziny, automatycznie proces zostaje przesunięty na chwilę obecną.

 

Planowanie Mocy Przerobowych Zespołów Ludzkich

Planowanie mocy przerobowych polega na dostarczeniu niezbędnej ilości zasobów ludzkich do poszczególnych operacji.

Funkcja ta, w sposób łatwy i intuicyjny, pozwala określić wizualnie różne zespoły pracowników, którzy będą brali udział w wykonaniu określonej operacji zlecenia produkcyjnego. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć dwukrotnie na punkt przecięcia pomiędzy pracownikiem i zleceniem produkcyjnym/operacją, aby automatycznie przypisać pracownika do operacji. Po połączeniu pracowników z operacją, można określić ilość do wyprodukowania i przekazać wskazówki dla wszystkich operatorów.

 

Harmonogramowanie – Planowanie Dynamiczne

Jest to dynamiczne narzędzie programistyczne, a nie statyczne, wszystkie dane są zbierane w czasie rzeczywistym z maszyn produkcyjnych. Informacje pochodzą z terminali operatora bądź z zainstalowanych czujników, łącznie z kontrolerami PLC.

 

 

Zobacz rozwiązanie planowanie:

 

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -