Zarządzanie finansami pozwala analizować i kontrolować finansową działalność przedsiębiorstwa za pomocą modułu rachunków bieżących, zarządzania bankami, itp.

Główne funkcjonalności

 • Zarządzanie płatnościami do dostawców i od klientów;
 • Zarządzanie prowizjami dla handlowców;
 • Koszty administracyjne;
 • Konta księgowe;
 • Opóźnienia w płatnościach;
 • Przypomnienia o płatnościach;
 • Zarządzanie bankami;
 • Kontrola sposobów płatności;
 • Budżetowanie;
 • Księgowość analityczna i zarządcza;
 • Analiza przepływu płatności w czasie rzeczywistym;
 • Automatyczna integracja z bankami;
 • Deklaracje do portali rządowych (JPL, VAT, ZUS).


Konta księgowe
 • Wejścia i wyjścia na konta księgowe;
 • Rejestracja dokumentów od dostawców;
 • Dokumenty księgowe do klientów oraz rozrachunki;
 • Zarządzanie płatnościami od klientów;
 • Zarządzanie płatnościami do dostawców;
 • Dokumenty księgowe indywidualnie stworzone pod danego klienta;
 • System wewnętrznej akceptacji dokumentów księgowych;
 • Automatyczne generowanie dokumentów księgowych;
 • Podpięcie z systemami bankowymi (np. Raiffaisen, Millenium itp.);
 • Zarządzanie kursami wymiany walut;
 • Factoring;
 • Cash flow – analiza i zarządzanie:
  • Tworzenie dokumentów księgowych;
  • Zarządzanie dokumentami;
 • Automatyczna integracja z systemami księgowymi firm trzecich
Dostawcy i Agenci
 • Zarządzanie prowizjami dla handlowców i agentów:
  • Sprzedaż nie uwzględniana na fakturze;
  • Zarządzanie progami, targetami, budżetami, grupy produktowe;
  • Budżetowania sprzedaży produktów, grup produktowych, budżety wartościowe, marże;
 • Płatności klientów i ich wpływ na prowizje handlowców.
Kontrola płatności kontrahentów
 • Typy księgowań;
 • Automatyczne wejścia;
 • Wyszukiwanie konkretnych księgowań;
 • Kontrola rachunków;
 • Transfer do banków;
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi;
 • Zarządzanie rachunkami w firmach mających oddziały;
 • Konta księgowe;
 • Banki - integracje;
 • Integracje – oprogramowanie stron trzecich;
 • Gotówka, przelewy i inne sposoby płatności;
 • Prognozowanie stanu gotówki;
 • Prognozowanie płatności;
 • Tworzenie własnych raportów;
 • Pulpity menadżerskie SmartStatistics dla dyrektora finansowego.

Sistrade® moduł (finansowo) księgowy umożliwiający automatyzację procesów oraz wspomagający szybką integrację ksiąg rachunkowych i obliczeń

 • Integracja z innymi modułami;
 • Księgowość analityczna oraz system tworzenie dokumentów księgowych i deklaracji;
 • Wysoki poziom automatyzacji przy tworzeniu deklaracji i zeznań;
 • Definicja typowych księgowań;
 • Księgowość budżetowa pozwalająca na analitykę stopnia osiągnięcia budżetu
 • Zarządzanie centrami kosztowymi (miejsca powstania kosztu):
  • Tworzenie i precyzowanie centr kosztowych
 • Zarządzanie wykresami i grafami:
  • Zarządzaj i analizuj podatek VAT
  • Zarządzaj i analizuj rodzaje centr kosztowych
  • Zarządzaj i analizuj przepływy pieniężne
  • Zarządzaj i analizuj budżety
 • Otwarcie i zamknięcie okresu rozliczeniowego:
  • Zarządzanie okresami rozliczeniowymi;
 • Zarządzanie VAT – straty i zyski w organizacji;
 • Symulowanie podatku VAT należnego;
 • Indywidualne konta księgowe;
 • Pełne zarządzanie podatkami (deklaracje, zestawienia, dokumenty do urzędu skarbowego);
 • Layouty deklaracji dostosowane do wymogów danego kraju;
 • Bilans zysków i strat:
  • Bilans, przychody, rozrachunki, zyski i straty, analityka kont księgowych, raporty księgowe;
 • Zarządzanie integracją z:
  • Sprzedażą;
  • Zakupami;
  • Środkami trwałymi;
  • Przepływami pieniężnymi;
  • Magazynami;
  • Płacami;
  • Majątkiem;
 • Zarządzanie z integracją z oprogramowaniem firm trzecich jak kadry i płace czy zewnętrzna księgowość.

Raporty i Analityka

Rozwiązanie Sistrade® zapewnia różnorodne standardy raportów dla wszystkich obszarów ERP (Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji w firmie. Poniżej kilka przykładów raportów:

Rachunki bieżące
 • Raporty związane z kontami księgowymi;
 • Płatności;
 • Płatności oczekujące;
 • Dokumenty i raporty płatności;
 • Klienci, dostawcy, opóźnienia w płatnościach
Dostawcz i agenci
 • Przeterminowane płatności;
 • Podsumowanie przepływów;
 • Płatności do dostawców;
 • Wydruk dokumentów;
 • Portfel wirtualny klientów i dostawców.
Kontrola Należności i Zobowiązań
 • Wyszukiwanie konta
 • Wyszukiwanie płatności
 • Płatności dostawcy
 • Kontrola przelewów
 • Banki i raporty bankowe
Księgowość Ogólna i Analityczna
 • Konta księgowe i wartości podatku VAT;
 • Przegląd przepływów pieniężnych;
 • Cashflow;
 • Raport miesięczny;
 • Analityka VAT w porównaniu do centr kosztowych;
 • Założony bilans i faktyczny bilans;
 • Bilans miesięczny;
 • Straty i powody strat;
 • Otwarcie miesiąca, zamknięcie, ponowne otwarcie;
 • Konta księgowe;
 • Bilans zysków i strat;
 • Bilans VAT;
 • Rachunkowość analityczna;
 • Centrum kosztowe;
 • Zyski i straty w niestandardowym okresie;
 • Raporty finansowe oraz niezbędne deklaracje dla organów skarbowych danego kraju;
 • Pulpity menadżerskie SmartStatistics przeznaczone dla główne księgowej.
Generator Raportów

Generator Raportów Sistrade® umożliwia użytkownikowi wygenerowanie konkretnych raportów z dowolnych modułów w zależności od potrzeb.

Zestaw pulpitów menadżerskich dedykowanych dla osoby zarządzającej danym działem. Na pulpicie przedstawione są KPI danego działu. Pulpity pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym danego działu.

Pulpity przedstawione są w poniższych działach:

 • Administracja
 • Finanse
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • Sprzedaż i kalkulacje
 • Magazyny
 • Zakupy
 • Zamówienia
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kadry i płace
 • Kontrola Jakości

Każdy pulpit SmartStatistics przedstawia najważniejsze KPI dla danego działu, tak jak:

 • Wartość zafakturowana;
 • Obłożenie magazynu i jego wartość;
 • Zlecenia zaakceptowane do produkcji;
 • Wartość księgowa;
 • Ilość aktywnych pracowników na liniach produkcyjnych;
 • Różnica w wartości rzeczywistej środka trwałego;
 • Przepływy pieniężne;
 • Oraz wiele innych, które są istotne dla danego przedsiębiorstwa.

SmartStatistics dla księgowości to takie KPI jak:

 • Wartość kredytu i debetu;
 • Wartość na magazynie;
 • Przychody;
 • Wydatki.

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja;
 • Sprzedaż;
 • Magazyny i zakupy;
 • Produkcja;
 • Kontrola jakości;
 • Środki trwałe.

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -