Moduł zarządzania środkami trwałymi jest niezbędnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. System monitoruje cykl życia aktywów oraz analizuje wpływ procesów decyzyjnych na powstałe koszty. Moduł ułatwia tworzenie i amortyzowanie środków trwałych.

Moduł zarządzania środkami trwałymi jest niezbędnym narzędziem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. System monitoruje cykl życia aktywów oraz analizuje wpływ procesów decyzyjnych na powstałe koszty. Moduł ułatwia tworzenie i amortyzowanie środków trwałych.
Moduł środki trwałe powstał w oparciu o zasady NAS (National Account System).

Jest to efektywne narzędzie pozwalające użytkownikowi monitorować cykl życiowy towaru w firmie. Moduł ten tworzy i obsługuje wszystkie niezbędne dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacyjny.

Główne Cechy

 • Zarządzanie cyklem życia produktu, usprawnienia i ich wpływ na amortyzację;
 • Umorzenia;
 • Zgodność z wytycznymi IAS;
 • Odsetki, odpisy miesięczne, leasingi
 • Faktoring
 • Ubezpieczenia środków trwałych
 • Rodzaje amortyzacji


 • Integracja z księgowością
 • Odpisy amortyzacyjne:
  • Raport środków trwałych;
   Zarządzanie cyklem życia produktu, usprawnienia i ich wpływ na amortyzację;
 • Umorzenia
 • Zgodność z wytycznymi IAS
  • Odsetki, odpisy miesięczne, leasingi;
  • Połączenie środków trwałych z innymi modułami;
  • Faktoring.
 • Rodzaje amortyzacji
  • Użyj opłaty określonej w dekretach prawnych z datą zakupu lub opłaty ustalonej przez użytkownika, uzasadniającej użycie
  • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w dwóch okresach: opłaty rocznej i miesięcznej
  • Amortyzacja może być przeprowadzona na dwa sposoby: linia prosta i spadek salda
  • Wizualizacja amortyzacji na centrum powstania kosztów na jednorodną grupę i można wybrać tryb syntetyczny lub analityczny
 • Amortyzacja
 • Usprawnienia
 • Naprawy
 • Historia zmian
 • Zarządzanie podobnymi aktywami
 • Stopnie odpisów amortyzacyjnych

Raporty i analityka

Rozwiązanie Sistrade® zapewnia różnorodne standardy raportów dla wszystkich obszarów ERP (Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), umożliwiając szybki dostęp do kluczowych informacji w firmie. Poniżej kilka przykładów raportów:

 • Kompletne zestawienie wszystkich środków trwałych;
 • Wartości odpisów amortyzacyjnych;
 • Lista odpisów;
 • Lista grup odpisów;
 • Lista usprawnień;
 • Wydruk etykiet na środki trwałe;
 • Różne raporty związane z wartością środków trwałych;
 • Przewidywane odpisy;
 • Raport szczegółowy;
 • Dane do deklaracji;
 • Pulpity menadżerskie dla dyrektora finansowego i głównej księgowej.

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

SmartStatistics pokazuje tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym. SmartStatistics jest pierwszym narzędziem, który otwiera manager danego działu.

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

SmartStatistics dla środków trwałych to monitoring takich wskaźników jak:

 • Ilość środków trwałych
 • Wartość środków trwałych
 • Zamortyzowane środki trwałe
 • Aktualna wartość środków trwałych
 • Umorzenia
 • Podział środków na grupy

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -