Ludzie są istotnymi elementami istnienia i funkcjonowania każdej organizacji. Bez nich żadna firma nie mogłaby rozwijać produktów związanych z działalnością, ani osiągnąć dobrych wskaźników wydajności i produktywności. Tak, więc, na rynku pracy, który jest coraz bardziej konkurencyjny, istotne jest, aby każda organizacja lub firma mogła prawidłowo zarządzać kapitałem ludzkim.
Jednakże, zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji nie jest ani proste i ani oczywiste. Konieczne jest spojrzenie globalne na cały kapitał ludzki. Dlatego też przydatnym narzędziem jest oprogramowanie opracowanie specjalnie w tym celu. Pozwala ono nie tylko zarządzać kapitałem ludzkim, ale generować szereg raportów będących podstawą do podejmowania dobrych decyzji.

Tak więc, moduł zarządzania zasobami ludzkimi ERP Sistrade® jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania personelem w firmie. Z przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz szerokim zakresem funkcjonalności, pozwala na zarządzanie w prosty i wydajny sposób wszystkimi zagadnieniami związanymi z kapitałem ludzkim.

Dla każdego pracownika można stworzyć indywidualny profil w systemie. Rejestr jest podzielony na sekcje, aby ułatwić wprowadzenie danych. Użytkownik może wypełnić dane osobowe, dane zawodowe, dane dotyczące podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i potrąceń, itp. Użytkownik może także dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument związany z pracownikiem (np. kopię dowodu osobistego).

 • Indywidualny rejestr pracownika
 • Rejestracja podzielona na sekcje:
  • Dane osobiste
  • Dane zawodowe
  • Dane dotyczące podatku dochodowego i zabezpieczenia społecznego
  • Wynagrodzenia i potrącenia
  • Historia
 • Dodać zdjęcie pracownika lub dołączyć dowolny plik lub dokument

 

 • Definiowanie harmonogramu pracy pracownika bądź całej zmiany;
 • Możliwe jest zdefiniowanie czasu pracy w zależności od dostępności siły roboczej;
 • W przypadku czasu pracy zmianowego rotującego, użytkownik może dokładnie sprecyzować dni pracujące oraz określić typ zmiany.

 

 • Monitorowanie nieobecności pracowników bądź zespołów.
 • Użytkownik ma dostęp do miesięcznego kalendarza, gdzie wybiera pracownika i zaznacza jego nieobecność.
 • Aplikacja współpracuje z wbudowanym zegarem celem zautomatyzowania procesu naliczania nadgodzin.

 

 • Użytkownik ma możliwość edycji każdego z profilu pracowników;
 • Dokładnie definiuje sposób naliczania wynagrodzeń, łącznie z premiami uznaniowymi, dodatkami oraz potrąceniami;
 • Wypłata wynagrodzeń przez SEPA;
 • Wypłata kart żywnościowych.

Użytkownik może stworzyć indywidualny cykl szkoleniowy dla każdego z pracowników. Każdej osobie przypisać indywidualne szkolenia. W kolejnym etapie zarządzań procesem zgłoszeń i monitorować uczestnictwo na szkoleniach. Następnie rozliczać pracowników z poniesionych kosztów.

 • Rejestrowanie nieobecności
 • Raport główny odnośnie pracowników
 • Generowanie certyfikatów

Zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Możliwość rejestracji konsultacji/badań pracowników, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Możliwość rejestracji czynników ryzyka (fizyczne, chemiczne, biologiczne, itp.) oraz zarządzania dostawami sprzętu ochrony osobistej (SOO) dla pracowników.

Zapisana informacja umożliwia automatyczne tworzenie załącznika D do rocznego sprawozdania.

 • Rejestracja szkoleń BHP;
 • Praca w warunkach narażenia zdrowia;
 • Programy świadczeń zdrowotnych – prywatna opieka medyczna;
 • Rejestracja czynników szkodliwych (stres, dźwiganie, ciężkie warunki pracy);
 • Świadczenia zdrowotne - publiczne;
 • Audyty z inspekcji pracy;
 • Raporty do ZUS

Raporty i Analityka

Generator Raportów Sistrade® umożliwia użytkownikowi wygenerowanie konkretnych raportów z dowolnych modułów w zależności od potrzeb

Raporty wewnętrzne
 • Wypłaty;
 • Potwierdzenia wynagrodzeń;
 • Płatności;
 • Potrącenia od wynagrodzeń – miesięczne i roczne;
 • Roczne przychody pracowników;
 • Lista pracowników;
 • Nieobecności w pracy;
 • Nadgodziny;
 • Święta i dni wolne od pracy;
 • IRS zestawienie;
 • Skłądki do ZUS;
 • Kontrola godzin pracujących.
Raport Prawny
 • Wynagrodzenia
 • Miesięczne koszty
 • Przychody i godziny pracy
 • Kompensaty w wynagrodzeniach

Zestaw pulpitów menadżerskich dedykowanych dla osoby zarządzającej danym działem. Na pulpicie przedstawione są KPI danego działu. Pulpity pozwalają na monitorowanie w czasie rzeczywistym danego działu.

Pulpity przedstawione są w poniższych działach:

 • Administracja
 • Finanse
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • Sprzedaż i kalkulacje
 • Magazyny
 • Zakupy
 • Zamówienia
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kadry i płace
 • Kontrola jakości

SmartStatistics dla kadr i płac to wizualizacja takich wskaźników jak:

 • Ilość pracowników, wykorzystane dni urlopowe
 • Rodzaj umów
 • Planowanie
 • Wsparcie medyczne
 • Praca i szkolenia
 • Przebyte szkolenia
 • Wynagrodzenia w zależności od umów
 • Wartości składek
 • Miesięczne płatności dla pracowników

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

Zobacz rozwiązanie zarządzania finansami:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -