Sistrade® jest w stanie dostarczyć wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania wszystkimi branżami drukarskimi, które działają w obszarze komercyjnym, tworząc broszury, czasopisma, książki, gazety i inne. Jest to w pełni konfigurowalne rozwiązanie, które można wdrożyć zgodnie z konkretnymi potrzebami, zarówno pod względem niezbędnych modułów, jak i narzędzi dostosowanych do realiów Twojej firmy, stając się bardzo elastycznym w nowych specyfikacjach.

Sistrade® dostarcza narzędzia dzięki którym to ty zarządzasz czasem a nie czas zarządza tobą. Dzięki jednym kliknięciu możesz otrzymać pożądane przez ciebie informacje jak wyniki finansowe twojego przedsiębiorstwa czy dane o kalkulacji lub wydajności produkcji. Wszystkie dane otrzymasz szybko i w sposób intuicyjny. Pamiętaj, że zawsze możesz je wyeksportować do Excela. Dane są też dostępne dla ciebie w czasie rzeczywistym. System MIS|ERP jest narzędziem, który ułatwi ci proces zarządzania twoim przedsiębiorstwem.


Główne Cechy
 • Kalkulacja każdego rodzaju towaru np.: czasopisma, broszury, katalogi: obliczenie liczby bloków książki i liczby stron jednego bloku
 • Książki w twardej oprawie: obliczenie kształtu oprawy i potrzeb materiału (karton, płótno, itp.)
 • Zarządzanie zwojami papieru
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów jednostki towaru
 • Porównanie różnych sytuacji
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
Definicja Zlecenia
 • Części zlecenia są całkowicie przystosowalne i dodane do wyceny zgodnie z wymaganiami estymatora
 • Wprowadzenie elementów całkowicie dostosowanych do firmy
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Liczba stron i jednostek
 • Określaniu formatu otwartego i zamkniętego
 • Rodzaj i gramatura papieru
 • Wybór rodzaju formatu i trudności zlecenia
 • Drukowanie podwójne
Drukowanie/Obliczanie Rozmieszczenia
 • System proponuje papier do drukowania w zależności od rodzaju wybranej maszyny
 • System automatycznie oblicza rozmieszczenie druku zgodnie z określonymi parametrami
 • Użytkownik może zmienić wartości składek i marginesów na łapki
 • Systemu szacuje zużycie papieru, a także koszty ogólne
 • Aplikacja określa wartość zużytego atramentu, w zależności od obszaru drukowania
 • Optymalizacja rozmieszczenia druku odbywa się na podstawie towaru do wykonania, wydajności maszyny, rodzaju papieru itp
Operacje i Materiały
 • System określa operacje niezbędne do wykonania, zależnie od wybranej maszyny
 • Wycena kosztów operacji
 • Możliwość zmiany działań na każdym etapie produkcji
 • Wybór niezbędnych materiałów
 • Użytkownik może wskazać operację lub etap produkcji wykonany przez podwykonawcę
Określanie Kosztów
 • Ogólne koszty komponentów i przygotowania
 • Koszty druku, uwzględnienie środków przewidzianych w rozmieszczeniu i czasu drukowania
 • Koszty atramentu w zależności od obszaru pracy
 • Koszty z zasobami/maszynami, czasem instalacji i innymi potrzebami
 • Operacje, w tym u podwykonawców
 • Ogólne koszty, określenie kosztów i korzyści
 • Prowizje dystrybutorów i sprzedawców
 • Uwzględnianie marż i rabatów, kosztów administracyjnych, kosztów stałych, itp.
 • Wskaźniki finansowe

Przemysł drukowania gazet ma szczególne właściwości ze specyficznymi potrzebami zarządzania i kontroli w tym sektorze. Do uzyskania wyników wysokiej jakości, konieczne jest opracowanie skutecznej kontroli wszystkich etapów produkcji zlecenia, szybkie i niezawodne zarządzanie zapasami, a także systemy informacji, które dotyczą wszystkich procesów związanych z drukowaniem treści w offsetowych obrotowych maszynach drukarskich coldset, które są zasilane zwojami.


Ponadto, należy mieć rozwiązania technologiczne w celu wspierania osób odpowiedzialnych za zarządzanie i konserwację wyposażenia. O ile system informacji jest w stanie wysyłać ostrzeżenia dla konserwacji zapobiegawczej CTP lub grupy drukowania maszyny rotacyjnej. Celem jest zmniejszenie odstępów czasu oczekiwania na interwencję wyposażenia, bardziej efektywne planowanie pracy i w ten sposób, zmniejszenie kosztów konserwacji.

Oprócz ogólnych funkcji oprogramowania SISTRADE, moduł "Gazety" oferuje następujące funkcje:

 • Łatwość w wykonaniu funkcji związanych z zarządzaniem magazynu
 • Działania zwojów poprzez kod kreskowy standardu IFRA
 • Skuteczniejsza kontrola zużycia papieru na wydanie
 • Wyjście zlecenia produkcyjnego za pomocą WiFi PDA
 • Stała inwentaryzacja za pomocą jednego kliknięcia
 • Kontrola zwojów papieru różnych klientów
 • Określenie planów konserwacji
 • Wydawanie zleceń konserwacji naprawczej
 • Automatyczne uruchomienie zleceń konserwacji zapobiegawczej
 • Ostrzeżenia awarii
 • Kontrola czasów konserwacji
 • Zarządzanie częściami zamiennymi
 • Koszty konserwacji

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

Etapy MRP:
 • Etap 1 - Wybór zlecenia
 • Etap 2 - Wybór materiałów
 • Etap 3 - Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia
 • Etap 4 - Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów
Zakup papieru - Asystent cięcia:
 • System zawiera również asystenta rozkroju surowców, przydatnego do zamówień papieru od dostawcy z jamboroli
Więcej informacji

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny versus przestoje
 • Efektywność maszyn

Zlecenie produkcyjne:
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta
Panel produkcyjny:
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
Planowanie:
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant
Więcej informacji

Standardowe Raporty

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśli nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów. Oto kilka przykładów raportów:

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży
 • Raport prowizji
 • Zwrot ze sprzedaży
 • Śledzenie dokumentów
 • Postęp zamówień
 • Kontrola dostawy
 • Sprzedaż na produkt/materiał
Dostarczanie
 • Kontrola zamówień / przyjęć zakupów
 • Katalog cen dostawców
 • Kontrola faktur dostawców
 • Inwentarz
 • Umowy podwykonawcze przewidywane / rzeczywiste
 • Coroczne fakturowanie zakupu
 • Miesięczne / skumulowane zakupy
 • Analiza dostawców ABC
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany
 • Komunikaty z maszyn
 • Historia maszyn
 • Produkcja pełnowartościowa
 • Inne KPI
Księgowość
 • Konta księgowe
 • Centra kosztowe
 • Bilans
 • Rozrachunki
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów
 • Płatności
 • Dokumenty finansowe
 • Podmioty trzecie
 • Banki
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w przemyśle offsetowym i prasowym:

Zawartość pokrewna
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -