Sistrade® MIS|ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym dedykowanym branży opakowań z tektury litej (kartoników) oraz tektury falistej. Posiada moduły do całkowitego zarządzania drukarnią opakowaniową, począwszy od kalkulacji, zarządzania produkcją, magazynem oraz pełną analitykę i moduł raportowania.

Sistrade® tworzy kalkulację, w której podane są szczegóły produkcji, w tym wszystkie istotne koszty i cechy produktu końcowego i odbywa się zgodnie z sekwencją handlową:

 

Funkcjonalności

 • Kalkulacja opakowań kartonowych, z tektury falistej i display’ów;
 • Biblioteka własnych konstrukcji oraz baza konstrukcji ECMA i FEFCO;
 • Integracja z oprogramowaniem typu CAD poprzez pliki CAD/DXF;
 • Impozycja pudełek na arkuszu uwzględniająca wymogi technologiczne;
 • Kalkulacja zużycia farb i lakierów;
 • Baza danych wykrojników (wykrawania, sztancowanie, tłoczenie, Braille itp.);
 • Śledzenie partii materiałów;
 • Kalkulacja pakowania kartoników w opakowania zbiorcze i na palety;
 • Workflow pre-press i zatwierdzeń Klienta;
 • Planowanie multi-plant uwzględniające alternatywne scenariusze planistyczne;
 • Zbieranie faktycznych kosztów produkcji i porównanie ich do estymacji;
 • OEE – Overall Equipment Effectiveness;
 • Zarządzanie wyrobami gotowymi (w tym uwzględnienie standard GS1);
 • Szybka lista wysyłki wyrobów gotowych oraz fakturowanie

Kalkulacje nigdy nie były tak szybkie i precyzyjne! W mniej niż jedną minutę użytkownik podaje dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczynniki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system.

System zawiera bazę konstrukcji opakowań FEFCO i ECMA.
 • Dzięki dostępności konstrukcji ECMA i FEFCO można tworzyć własną optymalną impozycję. System dodatkowo pilnuje kierunku włókien na papierze.
CAD/DXF integracja z plikami zewnętrznymi
 • Pozwala na dynamiczną integrację z plikami z systemów typu CAD;
 • System pobiera informacje o impozycji, ilości użytków, formacie arkusza, długości noży wykrojnika;
 • System pozwala również na zmianę impozycji. Przykładowo zamiast 9 użytków użyć tylko 6 użytków;
 • System pozwala na zarządzanie i archiwizowanie wszystkich plików z konstrukcjami i plikami.

Optymalizacja impozycji
 • Pozwala na tworzenie wielu scenariuszy z różnymi wersjami ułożenia kartoników na arkuszu i wybór najkorzystniejszego pod względem kosztowym;
 • Definicja maszyn drukujących i alternatywne scenariusze wyboru różnych formatów kartonu;
 • System podpowiada jaki jest najoptymalniejszy karton do zadruku;
 • Rotacja (90º, 180º i 270º) użytków i alternatywne scenariusze impozycji.
Porównanie różnych scenariuszy,
 • System podpowiada jaki scenariusz pod względem kosztowym wybrać, który karton oraz jaka impozycja wygeneruje nam najmniejsze całkowite kosztu.
Narzędzia
 • System rozrysowuje siatkę wykrojnika i kalkulują dokładnie koszt jego wykonania.
Farby i lakiery
 • System kalkulują koszt farb i lakierów niezbędny do wykonania procesu produkcyjnego.
W pełni automatyczne kalkulacje kosztów
 • W pełni automatyczne kalkulacje kosztów wskazujące, który proces ma być zoptymalizowany.
Pakowanie, paletyzacja oraz ładunek

Informacje o pudełku:
 • Precyzyjna informacja o sposobie pakowania produktu;
 • Rodzaj opakowania zbiorczego;
 • System dokonuje symulacji różnego sposobu pakowania kartoników do pudełka oraz porównuje wszystkie scenariusze pod względem kosztowym;
 • Automatyczna kalkulacja wymiarów złożonego kartonika oraz automatyczny wybór opakowań zbiorczych;
 • Rozmieszczenie opakowań zbiorczych na palecie a w dalszej kolejności na samochodzie dostawczym;
 • Precyzyjny szacunek kosztów transportu.

Palety
 • Definicja różnego rodzaju palet;
 • Definicja ilości warstw opakowań zbiorczych na palecie;
 • Rozmieszczenie opakowań zbiorczych w warstwie;
 • Kalkulacja ilości potrzebnych palet;
 • Informacja o najkorzystniejszym rozmieszczeniu palet w samochodzie dostawczym.
Marże
 • System pozwala na wprowadzenie dowolnej polityki marż i prowizji;
 • Zapisywane schematy marż.
Symulacje dodatkowych nakładów
 • System pozwala na stworzenie kalkulacji w wielu różnych nakładach. Opcja przydatna szczególnie przy przetargach np. w branży farmaceutycznej
Display’e
 • System skrojony jest również na potrzeby produkcji display’ów i standów reklamowych;
 • System zarządza produkcją złożoną z wielu komponentów, tak jak jest to w przypadku standów reklamowych;
 • Podział na arkusze drukowe produkcji display’ów;
 • System archiwizuje i zarządza plikami graficznymi do produkcji standów reklamowych;
 • Zarządzanie i kalkulacja produkcji ręcznej;
 • Każdy element standu ma swój własny ciąg technologiczny;
 • System umożliwia zarządzanie produkcją display’ową, w przypadku kiedy to display składa się nawet z kilkudziesięciu elementów;
 • Dodatkowo brane pod uwagę są sytuacje kiedy to na arkuszy drukowym znajduje się kilka różnych elementów.

 • Rodzaj kartonu. Odpad przy przyrządzie oraz podczas druku. Czasy produkcyjne i roboczogodziny;
 • Farby i lakiery;
 • Kalkulacja płyt;
 • Kalkulacja wykonania płyt;
 • Czas i koszt druku;
 • Operacje pre-press;
 • Operacje typu post-press (laminacja, hot/cold stamping);
 • Składanie;
 • Operacje podzlecone (np. wykonanie wykrojnika);
 • Materiały pomocnicze (np. matryce);
 • Surowce do produkcji;
 • Inne materiały (wykrojniki, Braille) itp

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

Etapy MRP:
 • Etap 1 – Wybór zlecenia
 • Etap 2 – Wybór materiałów
 • Etap 3 – Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia
 • Etap 4 – Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów
Zakup papieru - Asystent cięcia:
 • Cięcie materiału w celu uzyskania wielu surowców
Więcej informacji

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory;
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym;
 • Identyfikacja pracowników;
 • Informacja o rzeczywistych odpadach;
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym;
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych;
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju;
 • Wykres prędkości w czasie;
 • Obłożenie maszyny;
 • Historia prędkości;
 • Wydajność na maszynę;
 • Czas produkcyjny versus przestoje;
 • Efektywność maszyn.

Zlecenie produkcyjne
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego;
 • Zarządzanie seriami;
 • Poziomy akceptacji;
 • Parametry maszyn;
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych;
 • Lista materiałów do konsumpcji;
 • Definicja poszczególnych etapów;
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta.
Panel produkcyjny
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
Planowanie
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a;
 • Symulacja produkcji;
 • Czasy produkcji;
 • Opóźnienia w produkcji;
 • Dostępność maszyn produkcyjnych;
 • Obłożenia poszczególnych maszyn;
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych;
 • Drag & Drop;
 • Kolory oznaczające różne status;
 • Zarządzanie datą wysyłki;
 • Multi-plant.
Więcej informacji

Standardowe Raporty

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśli nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów:

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży;
 • Raport prowizji;
 • Zwrot ze sprzedaży;
 • Śledzenie dokumentów;
 • Postęp zamówień;
 • Kontrola dostawy;
 • Sprzedaż na produkt/materiał.
Zakupy
 • Kontrola zakupów;
 • Katalog dostawców;
 • Cennik;
 • Katalog produktów;
 • Niezapłacone faktury;
 • Aktualne stany magazynowe;
 • Analiza dostawców;
 • ABC dostawców.
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów;
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty;
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany;
 • Komunikaty z maszyn;
 • Historia maszyn;
 • Produkcja pełnowartościowa;
 • Inne KPI.
Księgowość
 • Konta księgowe;
 • Centra kosztowe;
 • Bilans;
 • Rozrachunki;
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów;
 • Płatności;
 • Dokumenty finansowe;
 • Podmioty trzecie;
 • Banki
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

SmartStatistics pokazuje tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym. SmartStatistics jest pierwszym narzędziem, który otwiera manager danego działu.

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku opakowań twardych:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -