Sistrade® to system MIS | ERP opracowany przez SISTRADE, w 100% oparty na sieci i oparty na najnowszych narzędziach informatycznych, dzięki czemu może być używany na wszystkich platformach - PC / MAC, Windows / Linux / IOS / Android.

Produkcja druków zabezpieczonych posiada specjalistyczne środowisko produkcyjne oraz przepływ pracy różniący się od pozostałej części poligrafii. Stały rozwój systemów zabezpieczeń, utajnionych funkcji procesowych oraz zastosowanie unikalnych technologii wytwórczych są czynią tą branżę niezwykłą.
Planowanie, produkcja, kontrola i raportowanie wszystkich procesów produkcyjnych o tak wysokim poziomie złożoności, są niemalże niemożliwe przy wykorzystaniu standardowego oprogramowania.

SISTRADE opracowała bezpieczny modularny system, który idealnie wspiera niestandardowe projektowanie oraz szybko dostosowuje się do wszelkich wymogów drów zabezpieczonych. Rozległe opracowanie dostarczyło kompleksowych funkcjonalności dla specyficznych potrzeb procesów handlowych branży druków zabezpieczonych.


Moduł Kalkulacyjny
 • Nagłówek zawiera wszystkie podstawowe dane klienta: imię, adres, odpowiedzialnego handlowca, warunki płatności i dostawy, ilość, opis produktu, walutę oraz inne
 • Dane techniczne do wykonania towaru, np. rodzaj formatu, format końcowy, wskazanie czy papier/plastyk należy do klienta czy nie, gramatura, rodzaj surowa, format druku, poziom gramatury, rodzaj towaru, rodzaj druku, itp.
 • Istnieje wiele rozdziałów z informacją: druk, cięcie, zestawianie, laminowanie, przebijanie, tłoczenie, frezowanie, wszczepienie, testowanie, personalizowanie, kontrola jakości, opakowania, itp.
 • Komentarze klientów i inne specyfikacje
 • Workflow, przestrzegający wcześniej zdefiniowanej kolejności zatwierdzeń
Określenie Parametrów Druku
 • Nazwa maszyny drukarskiej i wszystkie jej funkcje
 • Proponowana przez system zmiana parametrów maszyny
 • Wybór kolorów
 • Wybór typu lakieru
 • Proponowana przez system zmiana papieru
 • Możliwość wyboru drugiej maszyny drukarskiej
 • Definicja kierunku ułożenia włókien
 • Obliczenie impozycji i optymalizacja planu impozycji

 • Odbiór materiałów z kontrolą nadzoru
 • Wysyłanie surowców do produkcji
 • Wysyłanie materiałów przygotowawczych do produkcji
 • Odbiór półproduktów
 • Sprawdzenie półproduktów
 • Zwrot czystych materiałów z produkcji
 • Zwrot czystych materiałów przygotowawczych
 • Zwrot odpadów materiałów przygotowawczych
 • Zwrot odpadów
 • Przesyłanie między lokalizacjami & sprawdzanie
 • System lokalizacji w czasie rzeczywistym
 • Lista pobrania

 • Formularze protokołów bezpieczeństwa
 • Testy kontroli jakości
 • Niezgodności
 • Inspekcja
 • Zamówienia naprawcze
 • Zamówienia zapobiegawcze
 • Koszty bezpośrednie
 • Koszty naprawcze
 • Koszty niezgodności
 • Kontrola materiałów

 • Zaszyfrowane hasła użytkowników
 • Dodatkowe uwierzytelnienie na użytkownika/urządzenie (tokeny bezpieczeństwa, biometryczne, RFID, itd.)
 • Szyfrowana transmisja danych za pośrednictwem połączenia Wi-Fi (protokół htmls)
 • Wstępny przydział prawa dostępu na użytkownika, moduł oraz funkcję
 • Dzienniki historii na użytkownika, urządzenie oraz działalność

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny verus przestoje
 • Efektywność maszyn

Zlecenie produkcyjne:
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta
Panel produkcyjny:
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
Planowanie:
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant
WiŁcej informacji

Standardowe Raporty

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśłi nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów. Oto kilka przykładów raportów:

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży
 • Raport prowizji
 • Zwrot ze sprzedaży
 • Śledzenie dokumentów
 • Postęp zamówień
 • Kontrola dostawy
 • Sprzedaż na produkt/materiał
Dostarczanie
 • Kontrola zamówień / przyjęć zakupów
 • Katalog cen dostawców
 • Kontrola faktur dostawców
 • Inwentarz
 • Umowy podwykonawcze przewidywane / rzeczywiste
 • Coroczne fakturowanie zakupu
 • Miesięczne / skumulowane zakupy
 • Analiza dostawców ABC
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany
 • Komunikaty z maszyn
 • Historia maszyn
 • Produkcja pełnowartościowa
 • Inne KPI
Księgowość
 • Konta księgowe
 • Centra kosztowe
 • Bilans
 • Rozrachunki
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów
 • Płatności
 • Dokumenty finansowe
 • Podmioty trzecie
 • Banki
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży drukowania bezpieczeństwa:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -