Sistrade® jest dostosowana do tej nowej rzeczywistości, umożliwiając wdrożenie w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym działających na obszarze druku cyfrowego małoformatowego, wielkoformatowego, ulotek itp. Jest to aplikacja wysoce zindywidualizowana, co świadczy o zdolności przystosowania się do rzeczywistości każdej firmy i do parametryzacji nowych funkcji związanych z różnymi procesami biznesowymi.


Cały cykl produkcyjny jest skutecznie objęty przez Sistrade® i połączony ze swoimi podstawowymi funkcjami, specyficzne rozwiązania są prezentowane dla tego sektora, wśród których wyróżniamy:

GŁÓWNE CECHY
 • Kalkulacje w aparatach fotograficznych i ploterach
 • Ciągłe automatyczne obliczanie planu
 • Obliczenie planu z jednostkami orientacji pojedynczymi lub mieszanymi
 • Optymalizacja wydatków podłoża: płótno, papier, itp.
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną
DEFINICJA ZLECENIA
 • Wprowadzenie elementów całkowicie dostosowanych do klienta
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Określenie obsługi klienta
 • Rodzaj obsługi
 • Wartości marginesu lewego, prawego, górnego i dolnego
 • Wartość separacji (mm) pomiędzy pracami
 • Wartość pokrywania się (mm) w pionie i w poziomie
DRUKOWANIE/OBLICZANIE PLANU
 • System proponuje maszynę do drukowania w zależności od rodzaju nośnika;
 • Wybierając odpowiednią maszynę, estymator może analizować rozmieszczenie, zaproponowane przez system drukowania;
 • Automatyczne obliczanie rozmieszczenia druku przez system w zależności od różnych kierunków jednostek;
 • Użytkownik może wybrać różne szerokości nośnika i sprawdzić rozmieszczenie druku obliczonego przez system;
 • Prędkość druku jest szacowana przez system, w zależności od rodzaju nośnika i wcześniej określonych parametryzacji.

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

 

Etapy MRP:
 • Etap 1 - Wybór zlecenia
 • Etap 2 - Wybór materiałów
 • Etap 3 - Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia
 • Etap 4 - Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów
Zakup papieru - Asystent cięcia:
 • System zawiera również asystenta rozkroju surowców, przydatnego do zamówień papieru od dostawcy z jamboroli.
Więcej informacji

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny versus przestoje
 • Efektywność maszyn

Zlecenie produkcyjne:
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta
Panel produkcyjny:
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
Planowanie:
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant
Więcej informacji

Standardowe Raporty

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśłi nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów. Oto kilka przykładów raportów:

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży
 • Raport prowizji
 • Zwrot ze sprzedaży
 • Śledzenie dokumentów
 • Postęp zamówień
 • Kontrola dostawy
 • Sprzedaż na produkt/materiał
Dostarczanie
 • Kontrola zamówień / przyjęć zakupów
 • Katalog cen dostawców
 • Kontrola faktur dostawców
 • Inwentarz
 • Umowy podwykonawcze przewidywane / rzeczywiste
 • Coroczne fakturowanie zakupu
 • Miesięczne / skumulowane zakupy
 • Analiza dostawców ABC
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany
 • Komunikaty z maszyn
 • Historia maszyn
 • Produkcja pełnowartościowa
 • Inne KPI
Księgowość
 • Konta księgowe
 • Centra kosztowe
 • Bilans
 • Rozrachunki
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów
 • Płatności
 • Dokumenty finansowe
 • Podmioty trzecie
 • BankiReport Generator
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku cyfrowego:

Zawartość pokrewna
UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -