Sistrade® has adapted to the new reality of Digital Printing Industry with its own specificity, enabling implementation in the printing and packaging industry working in the field of digital printing of small and large formats and leaflets. As this is a completely configurable application and is quite flexible in adapting to the realities of each company and parameterization of new inherent features in different business areas.


The entire production cycle is effectively covered by Sistrade®, and allied to the basic features, specific solutions are presented for this sector, among which we highlight:

GŁÓWNE CECHY

 • Kalkulacje w aparatach fotograficznych i ploterach
 • Ciągłe automatyczne obliczanie planu
 • Obliczenie planu z jednostkami orientacji pojedynczymi lub mieszanymi
 • Optymalizacja wydatków podłoża: płótno, papier, itp.
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów
 • Symulacja innych nakładów
 • Workflow do zatwierdzenia wyceny
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Przesyłanie wyceny do klienta pocztą elektroniczną

DEFINICJA ZLECENIA

 • Wprowadzenie elementów całkowicie dostosowanych do klienta
 • Określenie typu formatu i ilości
 • Określenie obsługi klienta
 • Rodzaj obsługi
 • Wartości marginesu lewego, prawego, górnego i dolnego
 • Wartość separacji (mm) pomiędzy pracami
 • Wartość pokrywania się (mm) w pionie i w poziomie

DRUKOWANIE/OBLICZANIE PLANU

 • System proponuje maszynę do drukowania w zależności od rodzaju nośnika;
 • Wybierając odpowiednią maszynę, estymator może analizować rozmieszczenie, zaproponowane przez system drukowania;
 • Automatyczne obliczanie rozmieszczenia druku przez system w zależności od różnych kierunków jednostek;
 • Użytkownik może wybrać różne szerokości nośnika i sprawdzić rozmieszczenie druku obliczonego przez system;
 • Prędkość druku jest szacowana przez system, w zależności od rodzaju nośnika i wcześniej określonych parametryzacji.

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

 

Etapy MRP:

 • Etap 1 - Wybór zlecenia
 • Etap 2 - Wybór materiałów
 • Etap 3 - Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia
 • Etap 4 - Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów

Zakup papieru - Asystent cięcia:

 • System zawiera również asystenta rozkroju surowców, przydatnego do zamówień papieru od dostawcy z jamboroli.
See more information

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):

 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny verus przestoje
 • Efektywność maszyn

Zlecenie produkcyjne:

 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta

Panel produkcyjny:

 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji

Planowanie:

 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant
See more information

Standardowe Raporty

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśłi nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów. Oto kilka przykładów raportów:

Sprzedaż

 • Ranking Sprzedaży
 • Raport prowizji
 • Zwrot ze sprzedaży
 • Śledzenie dokumentów
 • Postęp zamówień
 • Kontrola dostawy
 • Sprzedaż na produkt/materiał

Dostarczanie

 • Kontrola zamówień / przyjęć zakupów
 • Katalog cen dostawców
 • Kontrola faktur dostawców
 • Inwentarz
 • Umowy podwykonawcze przewidywane / rzeczywiste
 • Coroczne fakturowanie zakupu
 • Miesięczne / skumulowane zakupy
 • Analiza dostawców ABC

Produkcja

 • Produktywność maszyn i operatorów
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany
 • Komunikaty z maszyn
 • Historia maszyn
 • Produkcja pełnowartościowa
 • Inne KPI

Księgowość

 • Konta księgowe
 • Centra kosztowe
 • Bilans
 • Rozrachunki
 • Przychody

Finanse

 • Konta kontrahentów
 • Płatności
 • Dokumenty finansowe
 • Podmioty trzecie
 • BankiReport Generator

Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku cyfrowego:

SOFTWARE 100% WEB
Zawartość pokrewna
UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -