Sistrade® to system MIS|ERP stworzony specjalnie dla branży etykietowej. Dostęp do systemu następuje za pomocą przeglądarki internetowej. System oparty jest na Microsoft SQL Server i Microsoft SQL Server Reporting Services (MSSRS).

Jedną z ciekawszych opcji systemu Sistrade® jest moduł kalkulacyjny zaprojektowany specjalnie pod proces druku etykiet. To system proponuje najekonomiczniejszy ciąg technologiczny wykonania etykiety według zadanych parametrów. Mianowicie tworzy kombinacje dostępnych maszyn drukujących, dostępnych cylindrów drukowych o różnych raportach, podłoży drukujących, przeszukuje bazę wykrojników, układa etykiety w różnoraki sposób na formie drukowej. Wszystko to po to aby finalnie przedstawić najefektywniejszy i najtańszy ciąg technologiczny.

 

Główne funkcjonalności

 • Szybka kalkulacja każdego rodzaju pracy;
 • Zarządzanie wykrojnikami i narzędziami;
 • Analiza kosztów skalkulowanych;
 • Alternatywne scenariusze;
 • Symulacja dodatkowych nakładów;
 • Ekonomiczna analiza kalkulacji;
 • Podsumowanie kosztów;
 • Workflow akceptacji oferty;
 • Elektroniczna wysyłka oferty;
 • Elektroniczna baza dokumentów;
 • MRP - Material Requirements Planning;
 • Zarządzanie kodyfikacją;
 • Wdrożony standard GS1;
 • Generowanie kodów GTIN
 • Standardowe raporty, generator raportów pulpity managerskie

Kalkulacje nigdy nie były tak szybkie i precyzyjne! W mniej niż jedną minutę użytkownik podaje dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczynniki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system.

Dane klienta:
 • Dane klientów, informacje o kredytach i warunki płatności;
 • Zarządzanie agentami;
 • Zarządzanie datami;
 • Komentarze klientów.
Technologia:
 • Wprowadzanie parametrów w pełni dostosowanych do klienta;
 • Definicja odniesień, format etykiety, ilości i podstawowe materiały;
 • Wybór wykrojnika, przewijania, tłoczenia, sitodruku i typu i parametrów laminowania;
 • Definicja odstępu między etykietami i marginesów bocznych;
 • Dodatkowa produkcja (%).

Farby, Wykrojniki, Narzędzia
 • Wybór CMYK’a i Pantone;
 • Aplikacja kleju i farby;
 • Sposoby aplikacji;
 • Mutacje, grupowanie
Wykrojniki:
 • Zarządzanie dostępnością wykrojników;
 • Tworzenie nowych typów wykrojników;
 • Zarządzanie dystorsją, odstępami pomiędzy etykietami, kątami ostrzy wykrojnika;
 • Monitorowanie stopnia zużycia wykrojnika.

Drukowanie i wykrawanie
 • Automatyczna sugestia system odnośnie optymalnej maszyny do drukowanie;
 • Możliwość użycia kilku maszyn do druku;
 • Zarządzanie stopniami trudności;
 • Współzależność technologiczna pomiędzy drukiem i wykrawaniem;
 • Automatyczne tworzenie impozycji oraz kalkulacja cylindrów;
 • Definicja produktów z użyciem kilku różnych surowców;
 • Automatyczny rozrys wykrojnika;
 • Różne rodzaje wykrawania;
 • Kalkulacja etykiet wielowarstwowych i bookletów;
 • Etykiety kombinowane. Kalkulacja oraz opracowanie technologiczne każdego z etapów.
Sztancowanie i uszlachetnianie
 • Sugerowanie optymalnych technologii do uszlachetniania;
 • Stopnie utrudnień procesu sztancowania i technologii uszlachetniających;
 • Automatyczny rozrys impozycji do coldstampingu;
 • Automatyczna kalkulacja procesu uszlachetniania sitodrukiem;
 • Kalkulacja zużycia surowców, klejów i folii do uszlachetniania;
 • Zarządzanie mutacjami;
 • Zarządzanie wykrojnikami o różnych gniazdach;
 • Kalkulacja nadwyżek produkcyjnych.
Wykrojnik
 • System automatycznie sugeruje najbardziej optymalny wykrojnik do użycia;
 • Poziomy utrudnień wpływające na szybkość pracy i poziom odpadu;
 • Kalkulacja czasu, kosztu i odpadu;
 • Plan wykrojnika;
 • Zarządzanie parametrami technologicznymi procesu wykonania wykrojnika;
 • Druk zamówienia wykrojnika.
Analiza kosztowa
 • Symulacja różnych scenariuszy, gdzie zmienną jest maszyna, wykrojnik, cylinder I surowiec. System wykonuje wiele kombinacji prezentując warianty najbardziej ekonomiczne. Możliwość ta uwzględnia technologię druku etykiet – cyfrową, offsetową, fleksodrukową, typooffsetową.
 • System uwzględnia również dodatkowe operacje powiązane z daną technologią, takie jak prepress, przewijanie, pakowanie itp.
Operacje i materiału
 • Operacje dedykowane do maszyny,
 • Formuły operacji dobierane pod sposób kalkulowania klienta,
 • Własne formuły operacji oraz własne formuły zużycia surowców,
 • Porównania kosztów
 • Kalkulacja czasu trwania poszczególnych operacji
Kalkulacja kosztów
 • Koszty ogólne, koszty przyrządu, odpadu, farby, pracy maszyn, surowców itp;
 • Koszty lakierów i farb;
 • Koszty pracy każdej z maszyn w różnej konfiguracji;
 • Koszty operacji pomocniczych;
 • Analiza kosztów związanych z podwykonawcami;
 • Zarządzanie kosztami narzędzi oraz materiałów pomocniczych;
  • Zarządzanie kosztami transportu oraz kosztami nie ujętymi w kalkulacji.
Podsumowanie kosztów
 • Koszty na etap produkcyjny (ujęcie wartościowe i procentowe);
 • Jednostki, tysiące, metry kwadratowe, bieżące, rolki itp.

Marże i wartości końcowe:
 • Zarządzanie marżami, prowizjami, kosztami administracyjnymi;
 • Koszty stałe i koszty zmienne;
 • Rabaty, rappele, prowizje, zniżki;
 • Analiza finansowa;
 • Marże uzależnione od produktu i klienta.
Symulacja dodatkowych nakładów
 • Symulacja dodatkowych nakładów i indywidualne marże dla różnych nakładów;
 • Zarządzanie cenami sprzedaży;
 • Raporty ukazujące różnice w kosztach w przypadku różnych nakładów.
Workflow akceptacji
 • Kalkualcje i koszty;
 • Zarządzanie marżami;
 • Porównanie z konkurencją.
Follow up:
 • Wysyłka oferty do klienta bezpośrednio z system;
 • Załączanie załączników;
 • Komentarze i powody odrzucenia oferty;
 • Akceptacja oferty.
Główne funkcje:
 • Zarządzanie załącznikami;
 • Dołączanie korespondencji powiązanej;
 • Dodawanie e-maili;
 • Nowe wersje kalkulacji;
 • Kopie kalkulacji;
 • Opcje wyszukiwania kalkulacji;
 • Scenariusze kosztów;
 • Numerowanie.

Standard GS1 umożliwia przejrzysty i efektywny handel produktów, usług i informacji między wszystkimi częściami łańcucha dostaw: producentów, dystrybutorów, detalistów, przewoźników i innych, powodując szybszy, bardziej wydajny, mniej skomplikowany i mniej kosztowny łańcuch dostaw, pozwalając organizacjom skupić się na używaniu informacji i nie na uzyskaniu informacji. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety standardu GS1, SISTRADE włączyła go w MIS|ERP Sistrade® jako nowy główny moduł do obsługi logistyki.

Główne funkcjonalności
 • Możliwa konfiguracja aż do 5 rodzajów etykiet:
  • Etykieta stosowana wewnątrz bobiny;
  • Etykieta stosowana na zewnątrz bobiny;
  • Etykieta stosowana w pudełku;
  • Etykieta stosowana w logistyce;
  • Etykieta standardu logistyki GS1;
 • Możliwość konfiguracji standardowych etykiet identyfikacyjnych do użycia przez wszystkich klientów lub etykiet określonych według klienta;
 • Konfiguracja różnych układów etykiet identyfikacyjnych, według rodzaju etykiety i klienta;
 • Etykiety identyfikacyjne z wydrukowanymi kodami kreskowymi standardu GS1 (EAN 128);
 • Specjalne traktowanie numeracji etykiet na każdym zwoju wg kontroli komisji win;
 • Umożliwia generowanie kodu GTIN według standardu GS1 dla produktów końcowych, które wymagają identyfikacji GS1.

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

Etapy MRP
 • Etap 1 – Wybór zlecenia;
 • Etap 2 – Wybór materiałów;
 • Etap 3 – Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia;
 • Etap 4 – Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów.
Zakup papieru - Asystent cięcia
 • Cięcie materiału w celu uzyskania wielu surowców
See more information

Sistrade® zarządza każdym dokumentem w firmie i śledzi ich dokładny przebieg. Dzięki temu, żadna informacja nie umknie.

Zamówienie
 • Statusy zamówień;
 • Akceptacja kradytu;
 • Tolerancja zamówienia (% / Nakład);
 • Plan dostawy i instrukje pakowania;
 • Automatyczne generowanie zleceń.
Wysyłka
 • Dostawy nie wysłane;
 • Dokumenty W-Z;
 • Cargo;
 • Wydruk zbiorczy.
Fakturowanie
 • Warunki płatności;
 • Metody płatności;
 • Fakturowanie innych nakładów aniżeli zamówienie;
 • Workflow dokumentów;
 • Elektroniczne faktury.
See more information

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory;
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym;
 • Identyfikacja pracowników;
 • Informacja o rzeczywistych odpadach;
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym;
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych;
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju;
 • Wykres prędkości w czasie;
 • Obłożenie maszyny;
 • Historia prędkości;
 • Wydajność na maszynę;
 • Czas produkcyjny verus przestoje;
 • Efektywność maszyn.

Zlecenie produkcyjne
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego;
 • Zarządzanie seriami;
 • Poziomy akceptacji;
 • Parametry maszyn;
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych;
 • Lista materiałów do konsumpcji;
 • Definicja poszczególnych etapów;
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta.
Panel produkcyjny
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym;
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego;
 • Powód przestoju;
 • Rejestracja materiału na maszynie;
 • Rejestracja odpadu;
 • Kontrola jakości podczas produkcji.
Planowanie
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a;
 • Symulacja produkcji;
 • Czasy produkcji;
 • Opóźnienia w produkcji;
 • Dostępność maszyn produkcyjnych;
 • Obłożenia poszczególnych maszyn;
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych;
 • Drag & Drop;
 • Kolory oznaczające różne status;
 • Zarządzanie datą wysyłki;
 • Multi-plant.
See more information

Standardowe Raporty i Generator Raportów

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśłi nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów:

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży;
 • Raport prowizji;
 • Zwrot ze sprzedaży;
 • Śledzenie dokumentów;
 • Postęp zamówień;
 • Kontrola dostawy;
 • Sprzedaż na produkt/materiał.
Zakupy
 • Kontrola zakupów;
 • Katalog dostawców;
 • Cennik;
 • Katalog produktów;
 • Niezapłacone faktury;
 • Aktualne stany magazynowe;
 • Analiza dostawców;
 • ABC dostawców.
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów;
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty;
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany;
 • Komunikaty z maszyn;
 • Historia maszyn;
 • Produkcja pełnowartościowa;
 • Inne KPI.
Księgowość
 • Konta księgowe;
 • Centra kosztowe;
 • Bilans;
 • Rozrachunki;
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów;
 • Płatności;
 • Dokumenty finansowe;
 • Podmioty trzecie;
 • Banki
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

SmartStatistics pokazuje tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym. SmartStatistics jest pierwszym narzędziem, który otwiera manager danego działu.

 

 • CRM;
 • Sprzedaż;
 • Zakupy;
 • Magazyn;
 • Produkcja;
 • Utrzymanie ruchu;
 • Kontrola jakości;
 • Finanse;
 • Księgowość;
 • Kadry i place;
 • Aktywa trwałe.

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja;
 • Sprzedaż;
 • Magazyny i zakupy;
 • Produkcja;
 • Kontrola jakości;
 • Środki trwałe

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku etykiet:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -