Proces technologiczny jest niezwykle skomplikowany oraz wymaga zwrócenia uwagi na wiele istotnych szczegółów. Dlatego też wymagane jest kompleksowe zarządzanie produkcją, począwszy od kreacji opakowania, wykonanie form drukowych, laminacje podłoża, zadruk skończywszy na konfekcji. Wymagane są narzędzia, które pomogą w zarządzaniu magazynem form drukowych, bazą aniloksów i cylindrów drukowych. System musi doskonale zarządzać pracą przygotowalnią fleksodrukową bądź wklęsłodrukową, ze względu na ogromną czasochłonność przy powstawaniu form drukowych. organizacji.

 

Cechy główne:

 • Kalkulacja laminatów: duplex, triplex, quadriplex;
 • Szybka kalkulacja każdego rodzaju pracy;
 • Zarządzanie wykrojnikami i narzędziami;
 • Analiza kosztów skalkulowanych;
 • Alternatywne scenariusze;
 • Symulacja dodatkowych nakładów;
 • Ekonomiczna analiza kalkulacji;
 • Podsumowanie kosztów;
 • Workflow akceptacji oferty;
 • Elektroniczna wysyłka oferty;
 • Elektroniczna baza dokumentów;
 • MRP - Material Requirements Planning;
 • Zarządzanie kodyfikacją.

Kalkulacje nigdy nie były tak szybkie i precyzyjne! W mniej niż jedną minutę użytkownik podaje dane klienta, rodzaj produktu, techniczne informacje o produkcie, symuluje dodatkowe nakłady, nadaje marże, analizuje współczynniki finansowe kalkulacji oraz wysyła ofertę do klienta przez system.Dane ogólne:
 • Dane kontaktowe
 • Dane sprzedawcy
 • Wiele walut
 • Specyfikacja techniczna produktu
 • Daty ważności
 • Symulacje dodatkowych nakładów
 • Marże
 • Wewnętrzne komentarze
 • Analityka finansowa
 • Wysyłka oferty bezpośrednio do Klienta
 • Szybkie zamówienia
 • Automatyczne generowanie karty produktu
 • Zarządzanie załącznikami
Dane techniczne:
 • Materiał głowny
 • Pantone/Farby
 • Kleje, solventy
 • Procesy produkcyjne:
  • Drukowanie
  • Laminacja
  • Przewijanie
  • Konfekcjonowanie
  • Zgrzewanie
  • Perforacja
 • Dodatkowe operacje: pre-press
 • Materiały dodatkowe
 • Etapy produkcyjne
Produkcja i kalkulacja kosztów
 • Stopnie trudności pracy
 • Automatyczny wybór najekonomiczniejszej maszyny
 • Impozycje
 • Dokładne informacje o procesach produkcyjnych i czasy produkcyjne
 • Koszty komponentów, przyrząd, druk, farby, solwenty i kleje
 • Koszty maszyn, przyrządów, druku, laminacji, konfekcji
 • Procentowy % rozkład kosztów na etapy produkcyjne
 • Koszty prac graficznych, prepressu, przygotowalni, repro
 • Zarządzanie marżami, prowizjami, kosztami administracyjnymi
 • Zarządzanie wieloma walutami
 • Możliwość kalkulacji dla wielu nakładów
 • Zarządzanie wartościami sprzedaży
 • Wprowadzanie cen konkurencji
 • Wewnętrzny system akceptacji
Wysłanie oferty emailem
 • Załączanie plików jako załączniki
 • Wysyłka e-maila bezpośrednio z systemu
 • Analiza workflow: kto, gdzie, kiedy
 • Akceptacje wewnętrzne
 • Komentarze odnośnie konkurencji
 • Zarządzanie możliwościami kalkulacji

Karta danych technicznych produktu pokazuje dokładny proces technologiczny wykonania produktu gotowego. Karta Danych Technicznych może być fundamentem do wykonania kalkulacji. Dodatkowo wszelkie zmiany lub sugestie w wytworzeniu produktu gotowego zapisywane są w KDT.

Kluczowe informacje
 • Dane produktu I klienta;
 • Powiązane produkty;
 • Produkt i dane klienta;
 • Surowce;
 • Waga na jednostkę;
 • Materiały dodatkowe i pomocnicze;
 • Płyty/Cylindry;
 • Szybki podgląd etapów w procesie produkcyjnym;
 • Produkcja tub;
 • Definicja sposobu przewijania przy wykonaniu laminatu wielowarstwowego (duplex, triplex, quadriplex), konfekcja, zgrzewanie toreb;
 • Prędkości, czasy narządu, odpady w metrach i % na proces produkcyjny;
 • Operacje zlecone;
 • Możliwość kopiowania I wersjonowania kart danych produkcyjnych;
 • Akceptacja w zależności od poziomu uprawnień użytkownika.
Informacje konfigurowalne w Karcie Danych Produktu
 • Drukowanie;
 • Konfekcjonowanie;
 • Testowanie;
 • Przewijanie;
 • Laminowanie;
 • Cięcie;
 • Zgrzewanie;
 • Przewijanie przy produkcji toreb;
 • Aplikacja elementów dodatkowych;
 • Przewijanie przy konfekcji;
 • Konfekcja z cięciem;
 • Przewijanie po konfekcji;
 • Aplikacja i punktury;
 • Kontrola jakości;
 • Pakowanie;
 • Czasy leżakowania pomiędzy procesami.

Sistrade® pozwala na zarządzanie procesem graficznym w drukarni fleksodrukowej. Rozwiązanie zarządza studiem prepress, repro oraz przygotowalnią. Pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym poszczególnych etapów procesu oraz na zarządzanie plikami i innymi dokumentami w przygotowalni.

Cechy szczególne
 • Kontrola procesu drukowania
 • Wykres pokazujący stan pracy nad zleceniem graficznym
 • Zarządzanie elementami graficznymi
 • Definiowanie niezbędnych narzędzi jak cylindry czy płyty
 • Kontrola plików przesłanych przez klienta
 • Statusy: klient, wewnętrzne statusy, płyty, cylindry
Główne Cechy
 • Automatyczny pobór danych z ekstrudera folii;
 • Zarządzanie recepturami do ekstruzji;
 • System w sposób automatyczny integruje się z ekstruderem;
 • Kontrola jakości partii produkcyjnej wyprodukowanej folii;
 • Podgląd produkcji, wydajność, OEE, przestoje produkcja;
 • Informacje o palecie, wadze, średnicy roli, metrach do wyprodukowania.
Karta Danych Produktu - Folia
 • Dokladne dane technologiczne pozwalające na zdefiniowanie procesu ekstruzji folii
  • Rodzaj ekstruzji (Cast czy Blow)
  • Prędkość maszyny
  • Dane o koronowaniu
  • KPI - Blow-up ratio oraz blow head temperatura
  • Receptury na ekstruder
  • Zbiory receptur
 • Kontrola użytkowników, którzy stworzyli i dokonali zmiany w Karcie danych Produktu;
 • Poziomy akceptacji w zależności od poziomu uprawnień użytkownika;
 • Dokładne informacje o niezbędnych surowcach potrzebnych do ekstruzji;
 • Możliwość połączenia procesu ekstruzji z procesem druku.
See more information

MRP jest modułem, który analizuje zaakceptowane zlecenia produkcyjne oraz aktualne stany magazynowe i tworzy listę surowców niezbędnych do zamówienia. MRP jest najnowszym podejściem usprawniającym pracę działu zakupów i zaopatrzenia.

Etapy MRP
 • Etap 1 – Wybór zlecenia
 • Etap 2 – Wybór materiałów
 • Etap 3 – Automatyczna kalkulacja materiałów do zamówienia
 • Etap 4 – Kalkulacja dat dostawy i dostępności materiałów
Zakup papieru - Asystent cięcia
 • Cięcie materiału w celu uzyskania wielu surowców
See more information

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory;
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym;
 • Identyfikacja pracowników;
 • Informacja o rzeczywistych odpadach;
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym;
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych;
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju;
 • Wykres prędkości w czasie;
 • Obłożenie maszyny;
 • Historia prędkości;
 • Wydajność na maszynę;
 • Czas produkcyjny verus przestoje;
 • Efektywność maszyn.

Zlecenie produkcyjne
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego;
 • Zarządzanie seriami;
 • Poziomy akceptacji;
 • Parametry maszyn;
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych;
 • Lista materiałów do konsumpcji;
 • Definicja poszczególnych etapów;
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta.
Panel produkcyjny
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym;
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego;
 • Powód przestoju;
 • Rejestracja materiału na maszynie;
 • Rejestracja odpadu;
 • Kontrola jakości podczas produkcji.
Planowanie
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a;
 • Symulacja produkcji;
 • Czasy produkcji;
 • Opóźnienia w produkcji;
 • Dostępność maszyn produkcyjnych;
 • Obłożenia poszczególnych maszyn;
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych;
 • Drag & Drop;
 • Kolory oznaczające różne status;
 • Zarządzanie datą wysyłki;
 • Multi-plant.
See more information

Sistrade® dostarcza ponad setkę domyślnych raportów. Jeśłi nie najdziesz swojego, możesz go własnoręcznie stworzyć za pomocą generator raportów:

 

Sprzedaż
 • Ranking Sprzedaży;
 • Raport prowizji;
 • Zwrot ze sprzedaży;
 • Śledzenie dokumentów;
 • Postęp zamówień;
 • Kontrola dostawy;
 • Sprzedaż na produkt/materiał.
Zakupy
 • Kontrola zakupów;
 • Katalog dostawców;
 • Cennik;
 • Katalog produktów;
 • Niezapłacone faktury;
 • Aktualne stany magazynowe;
 • Analiza dostawców;
 • ABC dostawców.
Produkcja
 • Produktywność maszyn i operatorów;
 • Czas produkcji z kalkulacji versus rzeczywisty;
 • Czas rzeczywisty produkcji versus zaplanowany;
 • Komunikaty z maszyn;
 • Historia maszyn;
 • Produkcja pełnowartościowa;
 • Inne KPI.
Księgowość
 • Konta księgowe;
 • Centra kosztowe;
 • Bilans;
 • Rozrachunki;
 • Przychody
Finanse
 • Konta kontrahentów;
 • Płatności;
 • Dokumenty finansowe;
 • Podmioty trzecie;
 • Banki
Raport Generator

Sistrade® pozwala na stworzenie własnego raportu według własnych potrzeb.

Pulpity managerskie, przedstawiające KPI z każdego działu. Sistrade wybrało ze wszystkich swoich wdrożeń najbardziej istotne KPI i zaimplementowało je do systemu. Know-how i dobre praktyki pozwalające na podniesienie kultury organizacji na wyższy poziom.

SmartStatistics pokazuje tendencje panujące w danym dziale w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym. SmartStatistics jest pierwszym narzędziem, który otwiera manager danego działu.

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® Business Intelligence jest narzędziem pomagającym w zarządzaniu strategicznym firmy, pozwala na poznanie obrazu firmy w różnym okresie oraz z różnego punktu widzenia np. sprzedaż, finanse, zakupy i produkcja. Moduł dedykowany dla kadry zarządzającej definiującej cele długoterminowe oraz rozliczające kadrę średniego szczebla z postępów osiągania celów krótkoterminowych i średnioterminowych.

Sistrade® BI oferuje następujące kostki:

 • Finanse i administracja
 • Sprzedaż
 • Magazyny i zakupy
 • Produkcja
 • Kontrola jakości
 • Środki trwałe
See more information

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branży druku opakowań giętkich:

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -