Sektor wydawniczy jest sektorem działalności, który bierze udział w produkcji średnich i dużych realizacji graficznych, Sistrade® specjalizuje się w tym obszarze działania.

Integracja Sistrade® odpowiada potrzebom branży wydawniczej, która rozwija szeroki zakres działań operacyjnych związanych z produkcją i wprowadzaniem do obrotu gazet i czasopism o różnych częstotliwościach.

Ten typ działalności, a także charakter koordynacji wielu publikacji, wymaga zintegrowanej firmy z potencjałem kalkulacji, zarządzania podwykonawcami, planowania produkcji, zakupów i magazynu, nie zapominając o kontroli i koordynacji wymagającego harmonogramu dostaw. Wszystkie te wymagania sektora wydawniczego mogą być wspierane przez Sistrade®.

Główne Cechy

 • Kalkulacja dla każdego rodzaju produkcji
 • Kalkulacja oparta o park maszynowy podwykonawców
 • Szczegółowe wyliczenie kosztów
 • Powiadomienia przepływu pracy
 • Symulacje innych nakładów
 • Definiowanie cenników dla klientów/dostawców:
  • Symulacja + 1000
  • Kontrola ważności cenniku
  • Stan cenniku
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Workflow do zatwierdzenia prac
 • Automatyczne obliczanie planu lub różnych planów drukowania (w zależności od sytuacji)
 • Stosowanie marż handlowych i ekonomiczno/finansowa analiza wyceny
 • Śledzenie dokumentów
 • Planowanie wydawnicze

 • Przechowuje wszystkie informacje związane z produkcją wyceny początkowo rejestrowanej i później zatwierdzonej
 • Wynika z workflow przed zmianą stanu
 • Pozwala zdefiniować dla każdego klienta rodzaj towaru i datę wydania, produkt końcowy, wydruk każdej operacji, części/jednostki produktu końcowego, obsługi, rozmiar, itp.
 • Plan dystrybucji wydania
 • Identyfikacja wydań, autorów, ISBN, itp.
 • Łączenie różnych produktów w ramach jednego projektu wydawniczego

 • Monitorowanie procesu produkcji
 • Wystawianie i kontrola zleceń produkcyjnych
 • Koszty produkcji
 • Porównanie wyliczonych i rzeczywistych kosztów
 • Kontrola jakości
 • Gromadzenie danych produkcji
 • Teczka projektu
 • Planowanie prac i poszczególnych operacji
 • Zarządzanie danymi prac

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów
Zawartość pokrewna
UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -