Przemysł spożywczy jest tradycyjnie sektorem dotyczącym jakości, higieny, bezpieczeństwa i logistyki, stosującym w tym celu zaawansowaną technologię. Zazwyczaj jest to dziedzina wykorzystująca rozwiązania technologiczne do automatyzacji procesu napełniania, czyszczenia, CIP (czyszczenie na miejscu), mycia, brakuje jednak korzystania z systemu kontroli i nadzoru całego parku przemysłowego lub nawet w trakcie realizacji procesów optymalizacji procesu logistycznego. SISTRADE zobowiązuje się do realizacji tych potrzeb, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań, które doskonale odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie w zwiększaniu jakości i produktywności, redukcji kosztów i ochrony środowiska w przemyśle spożywczym.

Dostarczamy naszym klientom wybitnego poziomu wydajności pracy i zwiększenie zysku, zgodnie z efektywnym wykorzystaniem systemów informatycznych i automatyzacji procesów, zapewniając wzrost konkurencyjności i wydajności pracy.

Za pomocą oprogramowania do zarządzania przemysłem MIS|ERP Sistrade® te problemy mogą być rozwiązane poprzez efektywne monitorowanie ośrodków i efektywne gromadzenie danych produkcyjnych. W taki sposób, przemysł spożywczy posiada narzędzia do zarządzania i monitorowania projektów w celu poprawy ich konkurencyjności.

Główne Cechy

 • Graficzny system nadzoru linii napełniania
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym planowanych i realizowanych celów
 • Automatyczny system do liczenia butelek potłuczonych i pełnych
 • Kontrolowanie krytycznych punktów linii rozlewniczej
 • Wskaźniki wydajności dla każdej zmiany, linii rozlewniczej, rodzaju napoju
 • Zarządzanie technicznymi arkuszami danych produktów, zarówno w przypadku piwa, lemoniady, wody mineralnej, soków owocowych, wina lub wina musującego
 • Planowanie i ustalanie kolejności zleceń rozlewniczych na linii produkcyjnej
 • Podgląd planu tygodnia w punktach pobierania danych, zainstalowanych w fabryce
 • Kalendarz z zapisami tygodniowymi
 • Autokontrola i koło kontroli
 • Konserwacja grupy napełniania (mycie, napełnianie, korkowanie, kapslowanie, etykietowanie, itp.)
 • Obsługa techniczna podzespołów wypełniając jednostki
 • Tablice informacyjne (LCD umieszczony w fabryce z wskaźnikami zarządzania i wydajności linii produkcyjnych)

 • Konserwacja zleceń rozlewniczych
 • Wideo dnia (tableaux de bord z informacją produkcji w czasie rzeczywistym, czas zatrzymania, czas instalacji, ilość wytworzonych butelek, pudełek, rodzaj produktu, przerwy w pracy, auto-kontrola, koła kontroli, itp., dane przedstawione dla każdej linii produkcyjnej)
 • Pobieranie danych produkcyjnych (PC z czytnikiem kodów kreskowych lub ekranów dotykowych umieszczonych w strategicznych miejscach fabryki, aby zapisy początku i końca zlecenia rozlewniczego, przydział i usunięcie pracowników, klasyfikacja przyczyn zatrzymania, określenie działań (ustawienia lub produkcji), itp.)
 • Lista pobrań i mobile picking
 • Lista pakowania
 • Identyfikacja partii zużytej do rozlewania
 • Rejestracja zużycia materiałów pomocniczych i innych surowców (butelek, skrzynek, korków, kapsli, etykiet, itp.)
 • Wspomaga zarządzanie w celu optymalizacji procesu wysyłki (z przenośnym terminalem przemysłowym WiFi, dozorca magazynu przygotowuje do wysyłki, odczytuje kody kreskowe z opakowań i automatycznie wysyła dowody dostawy/faktury)
 • Konsultacje analizy statystycznej dla każdego zlecenia rozlewniczego
 • Konsultacje auto-kontroli, koła kontroli i zatrzymań zarejestrowanych
 • Konsultacje jakości dla każdej grupy napełniania
 • Raporty analityczne i wykresy z zapisami linii

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):
 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny verus przestoje
 • Efektywność maszyn

Zlecenie produkcyjne:
 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta
Panel produkcyjny:
 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
Planowanie:
 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant
Więcej informacji

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

Sistrade® B.I. System pozwala firmom na uzyskanie dokładniejszej wiedzy na temat czynników, które wpływają na codzienne operacje, przyczyniając się w ten sposób do lepszego podejmowania decyzji w biznesie. Menedżerowie są w stanie podejmować bardziej szybkie i asertywne decyzje, korzystając z dynamicznych i atrakcyjnych pulpitów nawigacyjnych.

Wszystkie analizy biznesowe są wyświetlane za pośrednictwem centrów informacyjnych:

 • Finansowe i administracyjne
 • Zarządzanie komercyjne
 • Zapasy i zakupy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Konserwacja aktywów

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branżach przemysłu:

Zawartość pokrewna
UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -