Przemysł tekstylny jest sektorem gospodarki poświęconym produkcji odzieży, tkanin, przędzy, włókien, itp. Chociaż z technicznego punktu widzenia jest to inny sektor, jednak SISTRADE zalicza przemysł obuwniczy do ramek tego sektora. Tekstylia są produktami masowej konsumpcji, które sprzedawane są w dużych ilościach, a zatem stanowią znaczącą rolę w gospodarce światowej, wytwarzając duże ilości bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Choć jest to bardzo konkurencyjny sektor zdominowany przez potrzeby jakościowych i tanich produktów. Stąd, fakt, aby przedsiębiorstwa tekstylne dążyły do stosowania zaawansowanego zarządzania i kontroli produkcji ma coraz większe znaczenie.

SISTRADE gwarantuje dla przemysłu tekstylnego rozwiązanie zaawansowane technologicznie, które skutecznie reaguje na specyfikę sektora i jednocześnie prezentuje zespół z umiejętnościami i doświadczeniem do wdrożenia skutecznego zarządzania projektami firmy, czyli osiągnięcie przez klienta cele niniejszego projektu, i skutecznie, tzn. w jak najkrótszym czasie i przy użyciu wyłącznie środków niezbędnych do realizacji projektu, co zapewnia najniższe koszty dla klienta.

 

System ERP dla przemysłu tekstylnego pozwala:

> Wielopoziomowa i dostosowana struktura jednostek każdego projektu
> Drzewa towarów złożonych z dowolną liczbą węzłów i poziomów
> Ustalanie rutingu dla każdego produktu lub zakresu artykułów
> Zarządzanie zbiorami i projektami
> Arkusze danych technicznych z bezpośrednim połączeniem do kamery internetowej w celu rozpoznawania obrazów produktu
> Kontrola surowców dla każdej partii artykułów
> Identyfikacja półproduktów i produktów gotowych

 

Manufacturing 4.0

SISTRADE posiada komplet narzędzi pozwalających na wdrożenie idei Industry 4.0 do drukarni. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyska najwyższy stopień automatyzacji i kontroli linii produkcyjnych i procesów około towarzyszących. Jednym z modułów systemu SISTRADE jest
Manufacturing Execution System (MES), który to pozwala na automatyczne pobieranie danych z maszyn produkcyjnych.

 

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA):

 • Idea multi-factory
 • Dostęp do danych z produkcji w czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja pracowników
 • Informacja o rzeczywistych odpadach
 • Operacja na zleceniu produkcyjnym
 • Przestoje na maszynach produkcyjnych
 • Identyfikacja w czasie rzeczywistym powodu przestoju
 • Wykres prędkości w czasie
 • Obłożenie maszyny
 • Historia prędkości
 • Wydajność na maszynę
 • Czas produkcyjny verus przestoje
 • Efektywność maszyn
 

Zlecenie produkcyjne

 • Automatyczne generowanie zlecenia produkcyjnego
 • Zarządzanie seriami
 • Poziomy akceptacji
 • Parametry maszyn
 • Grupowanie zleceń produkcyjnych
 • Lista materiałów do konsumpcji
 • Definicja poszczególnych etapów
 • Wydruk zlecenia dopasowany do potrzeb klienta

 

Panel produkcyjny

 • Start/Stop pracy nad zleceniem produkcyjnym
 • Przypisanie operatora do zlecenia produkcyjnego
 • Powód przestoju
 • Rejestracja materiału na maszynie
 • Rejestracja odpadu
 • Kontrola jakości podczas produkcji
 

Planowanie

 • Wizualizacja na wykresie Gantt’a
 • Symulacja produkcji
 • Czasy produkcji
 • Opóźnienia w produkcji
 • Dostępność maszyn produkcyjnych
 • Obłożenia poszczególnych maszyn
 • Symulacje różnych scenariuszy planistycznych
 • Drag & Drop
 • Kolory oznaczające różne status
 • Zarządzanie datą wysyłki
 • Multi-plant

 

Dynamic Dashboards

Wszystkie moduły mają najbardziej odpowiednie wskaźniki, które należy przedstawić dla każdego obszaru, takie jak suma fakturowania w sprzedaży, zajęcie zapasów w magazynach, zatwierdzone zlecenia produkcyjne w produkcji, suma debetów i kredytów w księgowości, liczba aktywnych pracowników w zakresie zasobów ludzkich i wielu innych.

 

 

Dzięki temu ważnemu narzędziu użytkownicy mogą analizować ważne informacje firmy przefiltrowanej przez:

 • Tydzień/miesiąc/kwartał/semestr/rok/rok obrotowy i inne okresy
 • Klient/dostawca/kraj

Panele managerskie dostępne dla kierowników:

 • CRM
 • Sprzedaż
 • Zakupy
 • Magazyn
 • Produkcja
 • Utrzymanie ruchu
 • Kontrola jakości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Kadry i place
 • Aktywa trwałe

 

 

Zobacz, jak Sistrade® ERP jest używany w branżach przemysłu:

Zawartość pokrewna
UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -