SISTRADE dostarcza zintegrowane rozwiązania dla sektora usług, opracowane i zaprojektowane dla potrzeb organizacji w celu wdrożenia najlepszych praktyk i automatyzacji procesów z dnia na dzień.

Zestaw rozwiązań oferowany przez SISTRADE jest bardzo szeroki, obejmujący cały obszar organizacji/instytucji/firmy, od zarządzania projektami w celu kontroli czasu i kosztów każdego projektu, zarządzania dokumentami, w celu złagodnienia biurokracji, aż do rozwiązań typu e-usług, które obejmują rozwiązania iProcurement, zarządzanie treścią (Content Management), CRM, Workflow i Marketplace. SISTRADE również dąży do zapewnienia usług ASP i usług doradczych do rozwoju specyficznych rozwiązań w zależności od specyfikacji.

Jest to rozwiązanie technologiczne ukierunkowane na rozwój usług elektronicznych, zwiększając produktywność pracowników firmy, połączenie dostawców, klientów i partnerów z punktu widzenia łańcucha wartości, zapewniając im pełną integrację i automatyzację, zajmując stanowisko innowacyjne i współpracujące.

Rozwiązania SISTRADE Services są opracowane i zorientowane o platformę WWW, pozwalającą interaktywny interfejs przyjazny dla użytkownika i czasu. Nie jest to pakiet oprogramowania z dysku, ale zestaw elementów oprogramowania, które można sparametryzować i realizować w ramach projektu.

Ten zestaw rozwiązań jest oprogramowaniem, gwarantującym skalowalność i elastyczność, co i jest oczekiwane od takiego rodzaju rozwiązań.

UDANE WDROŻENIA
Więcej informacji

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z SISTRADE ERP JUŻ TERAZ

- Kompletne rozwiązanie klasy ERP dla Twojej firmy -