Duran Varlıklar modülü; duran varlıkların tüm yaşam döngüsü ile ilgili ve yapılan seçimler açısından mali etkilerini değerlendiren bir işletmenin varlıklarının yönetiminde vazgeçilmez bir araçtır.

Sistrade ERP Duran Varlıklar modülü, NAS'ın yeni kuralları temelinde tasarlanmış ve bu yeni paradigmaya göre optimize edilmiştir. Bu araç sayesinde kullanıcı bir şirket içindeki varlıkların tüm yaşam döngüsü etkili şekilde kontrol edebilir. Amortismanlar, kazançlar ve kayıplar gibi tüm yasal raporların baskısını alabilirisiniz.

Temel Özellikleri

 • Sabit kıymetlerin tüm yaşam döngüsü yönetme - finansal efektler
 • IAS'in yeni kurallarına göre tasarlanmış ve optimize edilmiştir
 • Faiz Oranları, Aylık Taksit ve diğer malların kira hareketleri
 • Varlıkları diğer modüllerle entegre olarak listeleme ve yönetme
 • Fabrikaların şirket içinde tescili
 • Sigorta poliçelerinin yönetimi
 • Amortisman beyanı ve yönetimi


 • Muhasebe ile doğrudan entegrasyon
 • Yeniden değerleme işlemleri:
  • Amortismanlar ile ilgili olarak, yasal satın alma tarihinden veya kullanıcının gerekçesi ile kullanıcı tarafından manuel olarak kullanılması mümkündür. Amortismanlar; yıllık ve aylık ücret olarak ve iki metodla : Düz Çizgi ve Azalan Bakiye olarak, iki dönem halinde işlenir.
 • Her bir varlığın özel sayfası
 • List and management of  assets with other modules integration:
  • Assign a factory, a supplier, or an imported cost centre from analytical accounting when registering an asset
  • Assets warranties management
 • Sigorta poliçelerinin yönetimis
 • Amortisman beyanı ve yönetimi:
  • Use a specified fee in the legal decrees with the date of purchase, or a fee set manually by the user, justifying the use
  • Depreciations are carried out in two periods: Annual fee and Monthly fee
  • Depreciations can be carried out in two methods: Straight Line and Declining Balance
  • Visualize depreciations by cost centre and homogeneous group, and within these, it is possible to choose the synthetic mode which corresponds only to total values; or the analytic mode that corresponds to a detailed statement per asset
 • Çıkışlar
 • Zararlar
 • Tamiratlar
 • Süreçlerin tarihçesi
 • Homojen grupların yönetimi
 • Amortisman Kararlarının Yönetimi

Raporlar ve Analizler

Sistrade® çözümü, ERP'nin tüm alanlarında çeşitli standart raporlar sunarak şirketin temel bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar.

 • Bir varlığın sayfası ve tüm varlıkların listesi
 • Amortisman bilançosu
 • Yeniden değerleme listesi
 • Amortismanların listesi, bireysel veya grup halinde
 • Zararların listesi
 • Şirketin varlıklarını belirlemek için etiket basma
 • Genel amortisman ve itfa raporu
 • Sermaye, kazanç ve zarar raporu
 • Yeniden entegrasyon raporu
 • Gelir İdaresi yayınlarına göre yasal raporlar
 • Analitik inceleme için genel bilgiler içeren Dinamik SmartStatistics raporları

Rapor Oluşturucu

Sistrade®, ihtiyaca göre kullanıcının herhangi bir modülden özel raporlar üretmesine olanak tanır.

Sistrade® SmartStatistics ile tedarikçiye iade ve ortalama teslim süresi, ürün tüketimi, banka hesabı nakit akışları, çalışan başına iş verimliliği ve benzeri bilgiler hakkında analiz yapabilirsiniz.

Bu araç, aşağıdaki alanlar için farklı gösterge tablolarının oluşturulmasını sağlar:

 • İdari
 • Finansal
 • Muhasebe ve Hazine
 • Sabit Kıymetler
 • Teklif ve Satış
 • Stoklar
 • Alım Satım
 • Satın Alma
 • Üretim
 • Ekipman Bakım
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite Kontrol

Sabit Kıymetlere uygulanan SmartStatistics çözümü, grafiklerin ve raporların görselleştirilmesine olanak tanır:

 • Varlıkların sayısı
 • Varlıkların değeri
 • Tamamen amortismana tabi varlıklar
 • Gerçek değer ile değer düşüklüğü değerinin karşılaştırılması
 • Varlıklar yeniden değerleme, elden çıkarma ve mahsup
 • Varlık türü ve homojen grup

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için 3 ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

Finansal Yönetim çözümünü izle:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -