Finansal Yönetim, operasyonel faaliyetlerden elde edilen ekonomik ve mali sonuçların en üst düzeye çıkarılması için şirket finansal faaliyetlerinin planlanması, analizi ve kontrolünü içeren bir dizi eylem ve idari işlemdir.

Temel özellikler

 • Müşterilere kesilen ve tedarikçilerden gelen faturaların yönetimi
 • Acente ve satış personelleri komisyonlarının yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Cari Hesaplar
 • Gecikmiş ödemeler
 • Ödeme vadesi uyarıları
 • Banka hesapları yönetimi
 • Çeklerin ve faturaların kontrolü
 • Genel, Analitik ve Bütçesel Muhasebe
 • Küresel finansal durumun gerçek zamanlı analizi
 • Verilerin şirket genelinde otomatik olarak senkronize edilmesi
 • Hukuki belgelerin Finans Portalına doğrudan aktarılması


Cari Hesaplar
 • Cari hesaplara doğrudan kayıt yapma
 • Müşterilere ve tedarikçilere ait belgelerin mutabakatının yapma
 • Sistemde müşteri ve tedarikçi belgelerinin nakit işlemlerinin yapma
 • Müşterilerden bekleyen ödemeleri yöneme
 • Tedarikçiler için yapılan ödemeleri yönetme
 • Müşteriler veya tedarikçiler arasındaki borç veya alacak transferlerini yönetme
 • Belge grupları oluşturma, doğrulama ve kabul etme
 • Müşterilere ve tedarikçilere ödeme teyitlerini otomatik olarak gönderme
 • Banka hesaplarına doğrudan bağlantı
 • Döviz kurlarını görüntüleme ve otomatik olarak yönetme
 • Faktoring şirketi ile ilgili işlemler
 • Nakit akışının yönetimi:
  • Finansal belge portföyünün yönetimi
  • Havale belgelerinin yönetimi
 • Genel ve Analitik Muhasebe modülü ile otomatik entegrasyon
Satış Temsilcileri ve Acentalar
 • Acente ve Satış temsilcisi komisyonlarının üç şekilde yönetilmesi:
  • Fatura / tahsilat üzerinden yapılan satışlar
  • Belli bir süre boyunca faturaya / tahsilata ilişkin sabit oran
  • Sıralamalara veya hedeflere göre belirli bir süre boyunca fatura / tahsilat üzerinden değişken
 • Ödemeler ve komisyonların aylık veya üç aylık özeti
Ödemelerin ve Alacakların Kontrolü
 • Değişik giriş işlemlerini tanımlayabilme
 • Önceden programlanabilen otomatik hareketler
 • Girişleri gerçekleştirme ve arama ve bakiye görüntüleme
 • Kontrol kayıtları, senetler, indirimli menkul kıymetler ve tablolar
 • Bankalar arasında transfer işlemlerini gerçekleştirme
 • Her bir banka için bir veya daha fazla hesap açma ve her birini ayrı ayrı arayabilme
 • Farklı bankalardaki birkaç şirket hesabının kaydı ve kontrolü
 • Her hesabın tablolarını oluşturma, kontrol etme ve görüntüleme
 • Banka beyannamesinin mutabakatı ve yönetimi
 • Mevduat ve transferlerin hazine girişlerini entegre etme
 • Çekle veya nakit olarak alınan ödemeleri yönetme
 • Banka nakit akışlarını ve banka giderlerini yönetme
 • Alınan çeklerin nakit akış yönetimi gerçekleştirme
 • Özelleştirilmiş raporlar oluşturma
 • Analitik inceleme için eksiksiz bilgi içeren dinamik SmartStatistics raporları

Sistrade® muhasebe modülü, muhasebe kayıtlarının ve hesaplamaların güvenli ve hızlı entegrasyonunu sağlayarak sürecin otomatikleştirilmesini sağlar.

 • Diğer modüller ile entegre
 • Kapsamlı bir raporlama sistemi ile genel ve analitik muhasebe
 • Yüksek düzeyde otomasyon, verimlilik arttırma ve hata önleme
 • Kuruluş tarafından kullanılan tüm tipik hareketleri tanımlayabilme
 • Gerçek ve tahmini işlemler arasındaki sapmayı analiz etmek için bütçe tanımı yapmaya olanak sağlayan bütçe muhasebesi
 • Maliyet merkezi yönetimi:
  • Maliyet merkezi grupları oluşturma ve yönetme
 • Hesap planları yönetimi:
  • Tüm KDV hesap planlarını tanımlama ve yönetme
  • Tüm maliyet merkezi hesap planlarını tanımlama ve yönetme
  • Tüm nakit akış hesap planlarını tanımlama ve yönetme
  • Tüm hesap planı detaylarını tanımlama ve yönetme
 • Mali yıl açılışı ve kapanışı (Devir işlemleri):
  • Muhasebe dönemlerini yönetme
 • Kuruluşun KDV ile kar ve zarar giderlerini yönetme
 • KDV ödemeler simulasyonu
 • Kâr ve zarar hesabıt
 • Tam vergi yönetimi, her ülkenin gereksinimlerine göre resmi dosyaların otomatik olarak oluşturulması ve çıktı şekilleri
 • Kâr ve zarar yapılandırması:
  • Denge, Gelir tablosu, Nakit akış gösterimi, Fonksiyonlara göre kar ve zarar gösterimi, Hesap analizi ve diğer raporlar
 • Muhasebeye entegre edilebilecek modüller:
  • Satış
  • Satın Alma
  • Hazine
  • Finansal işlemler
  • Stok
  • İnsan Kaynakları
  • Sabit Kıymetler
 • Entegrasyonlar, hazine belgeleri, muhasebe, insan kaynakları ve hisse senetleri için bağlantıları yönetme ve yapılandırma

Raporlar ve Analizler

Sistrade® çözümü, ERP'nin tüm alanlarında çeşitli standart raporlar sunarak şirketin temel bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar.

Cari Hesaplar
 • Cari hesap bakiye sorgulama
 • Ödemeler tablosu
 • Bekleyenler tablosu
 • Üçüncü taraflara ait tüm belgelerin eksiksiz raporlaması
 • Müşteriler, tedarikçiler ve diğer borçlu ve alacaklıların geciken ödemeleri
Satış Temsilcileri ve Acentalar
 • Vade tarihleri
 • Tahsilat bildirimleri
 • Tedarikçiler ödemeleri tablosu
 • Birden fazla belge için makbuz yazdırma
 • Müşteri ve tedarikçi sanal cüzdan
Ödemelerin ve Alacakların Kontrolü
 • Hesap arama ve kontrol
 • Senet araması
 • Tedarikçilerin senetleri
 • Verilen / verilen belgelerin raporu
 • Çek kontrolü
 • Banka hesabı kontrolü
Genel ve Analitik Muhasebe
 • Hesap özeti ve tahakkuk özeti
 • Periyodik KDV tablosu ve birikmiş KDV tablosu
 • Nakit akış tablosu
 • Maliyet merkezi tablosu ve birikmiş maliyet merkezi raporları
 • Yevmiye Defteri Raporu
 • Analitik KDV, Maliyet Merkezi mizanı
 • Tahakkuk mizanı ve nihai bakiye
 • Aylık özet yevmiye Defteri
 • Kar ve zarar bilançosu
 • Düzenleme kayıtları, Kapanış ve Açılış özet raporları
 • Muhasebe defteri
 • Bilançosu
 • KDV mizanı
 • Analitik mizan
 • Maliyet merkezi mizanı
 • Yıllık Gelir / Beyan ve tüm ekleri
 • Bakiye, Kar ve Zarar göstergeleri, Hesap Analizi, Gelir Tablosu, IES ve diğerlerini içeren mali raporlar
 • Analitik inceleme için genel bilgiler içeren dinamik SmartStatistics raporları
Rapor Oluşturucu

Sistrade®, ihtiyaca göre kullanıcının herhangi bir modülden özel raporlar üretmesine olanak tanır.

Sistrade® SmartStatistics ile tedarikçiye iade ve ortalama teslim süresi, ürün tüketimi, banka hesabı nakit akışları, çalışan başına iş verimliliği ve benzeri bilgiler hakkında analiz yapabilirsiniz.

Bu araç, aşağıdaki alanlar için farklı gösterge tablolarının oluşturulmasını sağlar:

 • İdari
 • Finansal
 • Muhasebe ve Hazine
 • Sabit Kıymetler
 • Teklif ve Satış
 • Stoklar
 • Alım Satım
 • Satın Alma
 • Üretim
 • Ekipman Bakım
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite Kontrol

Hazine'ye uygulanan SmartStatistics çözümü, grafiklerin ve raporların görselleştirilmesine olanak tanır:

 • Tam tutar veya kısmi ödeme ve makbuzları
 • Borç ve kredilere göre banka hesap nakit akışı
 • Borç ve kredi tahminleri günlük, aylık veya yıllık
 • Mali kullanılabilirliğin gelişimi
 • Acenta ve satış temsilcisi komisyon durumu
 • Müşteri ve tedarikçi borçları

Muhasebe'ye uygulanan SmartStatistics çözümü, grafikler ve raporların görselleştirilmesine olanak tanır:

 • Toplam alacak ve borç
 • Stokların tutarı
 • Gşderler
 • Gelirler

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için 3 ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

Finansal Yönetim çözümünü izle:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -