Şirketler modern teknolojiye yetişmek için büyük yatırımlar yapıyorlar ve ekipmanların bakım yönetimi şart oluyor. Sistrade® Ekipman Bakım Yönetimi, şirket ekipmanlarının periyodik bakım planlamalarının ve arıza bakım tanımlamalarının belirlenmesini sağlar. Arızalar ve bakımlar sisteme girilir ve cihazların alımından bu güne kadar geçmiş bütün bilgileri saklanır. Bu kaynakların bir maliyeti vardır. İş yöneticilerinin bu değişken masrafları değerlendirmeleri gerekir. Makinelerin bakım planlaması üretimi,işlerin zamanında bitirilmesini ve teslimatını etkiler.Bu nedenlerle Sistrade size ekipman bakım modülünü sunmaktadır.

SISTRADE ® Ekipman Bakım Yönetimi, ekipmanın ağaç yapısını grafiksel olarak tanımlayarak süreci kolay, sezgisel ve hızlı hale getirebilir. Kullanıcılar çeşitli düzeylerde bir ağaç tanımlayabilir ve ekipmanı oluşturan her bileşenin miktarını belirleyebilir. Birkaç dakika içinde sadece birkaç fare tıklaması ile ağaç ekipmanı tamamlayacaktır. Kullanıcılar sınırsız sayıda ekipman ve ekipman ağacı ayarlayabilirler.

Temel özellikler

 • Varlıkların hiyerarşik yapısı
 • Ekipman ağacı
 • Ayrıntılı ekipman sayfası
 • Otomatik bakım talepleri
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
 • Kaydedilen olaylar ve müdahaleler
 • Çizelgeleme ile entegrasyon
 • Bakım analizi
 • Varsayılanın üstündeki yanıt süreleri için uyarılar

Varlık yönetimi, her kuruluşun, özellikle de sanayi makinelerinin çok önemli yatırımlar olduğu imalat süreçleri olanların odaklarından biri olmalıdır. Zayıf varlık yönetimi büyük mali kayıplara yol açabilir.

Varlık Hiyerarşisi

Varlık portföyünün hiyerarşik yapısı: Yapı \ Bölüm \ Öğe Türü \ Öğe

Ekipman Ağacı

Gittikçe karmaşıklaşan yeni nesil ekipmanlar için bakım işlemleri, ekipmanın tamamı için değil her bir “alt ekipmanın” ya da bileşenin ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Bu gereksinime cevap veren SISTRADE, Ekipman Ağacı konseptini destekleyen sistemini geliştirmiştir. Bu ekipman ağacında, her bir kaynağın yapısını görebilmek ve her “alt ekipmana” / bileşene veya ekipmanın kendisine ait bakım planları hazırlamak çok kolaydır.

Önleyici Bakım

Her kuruluş, varlıklarının performansındaki olası problemleri önceden belirleyebilmek ve önleyici faaliyetleri tanımlayabilmek için gerekli süreçlere sahip olmalıdır. Bu bağlamda Sistrade® sistemi, bakım planlarının / denetimlerinin tanımlanmasını sağlar. Bu planlar belirli bir periyodik sürece göre (zaman aralığı, ulaşılan km, harcanan süre, vb.) yapılandırılabilir ve gerekli uyarılar e-posta yoluyla kullanıcılara iletilebilir.

Düzeltici Bakım

Varlık sisteminde bir uygunsuzluk veya bir olay meydana geldiğinde, bunlar düzeltici bakım oluşturmak için bir talep olarak Sistrade® sistemine girilmelidir. Olaya / müdahale isteğine bağlı olarak sorunun çözülmesini kolaylaştırmak amacıyla tüm bilgiler toplanır. Firma, toplanan bilgileri daha sonra şu konularda raporlayabilmek amacıyla saklar:

 • Uygunsuzluk veya olayın niteliği ve bunlara istinaden alınan önlemler;
 • Herhangi bir düzeltici eylemin sonuçları.

Olay Kaydı

Sistem, herhangi bir cihaz vasıtasıyla (örn. Akıllı Telefonlar ve Tabletler) ve uyarlanabilir arayüzler aracılığıyla olayların, arızaların ve bakım taleplerinin kaydedilmesine izin verir.

 

Bakım Emirleri

Hem Önleyici Bakım planları hem de Düzeltici Bakım talepleri, kullanıcı tarafından işlendiğinde ve onaylandığında, sistemde bir Bakım Emri oluşur. Sistrade® sistemini kullanarak, bir bakım emri hazırlarken, uygulanmasıyla ilgili tüm ayrıntıları tanımlayabilirsiniz. Ekipman verilerini, bakım  için gerekli olan malzemeleri, olayın tanımını, gerçekleştirilecek bakımın taanımını, çalışanları, vb. Bilgileri tanımlamak mümkündür.

 

Çalışma Kaydı

Veri toplama arayüzü sayesinde sistem, sürekli bakım takibini gerçekleştirir. Bunu yapmak için, çalışan, örneğin bir tablet veya bir barkod okuyucu aracılığıyla bir bakım emrini başlatır ve bilgi toplar. Benzer şekilde, çalışma sırasında kullanılan malzeme kaydı tutulabilir. Sistrade® sistemi, Akıllı Telefonlara ve Tabletlere uyarlanmış kullanımı kolay veri toplama arayüzüne sahiptir.

 

Stoklar ve Yedek Parça Yönetimi

Stoklar ve yedek parça yönetimi modülü, makinelerin her biri için bileşenlerin / parçaların ağaç yapısının tanımlanmasını, belirli bir bakım emrinde malzemelerin kullanılmasını ve veri girişlerini yönetmeyi ve yedek parçaların depo çıkış hareketlerini oluşturmayı sağlar.

 

Çizelgeleme ile Entegrasyon

Endüstriyel Bakımın kritik öneme sahip bir süreç olduğu firmalar için Sistrade® sistemi, bakımla ilgili tüm görevlerin planlanmasını kolaylaştırmak için GANTT şeması görünümünü içerir. Bu şemadaki bilgiler üretim programı ile eşleştirilebilir ve bu şekilde üretim ve bakım arasındaki veri analizine izin verir. Bu sayede, her ekipmanda gerçekleştirilen tüm bakım operasyonlarına ait bilgiler güncellemiş olur.

 

Fason İşler

Firma herhangi bir operasyonu fasona verdiğinde, hedeflerini gerçekleştirme üzerinde etkili olabilecek riskleri değerlendirilmelidir. Bunun için Sistrade® fason süreçlerini ve operasyonlarını kontrol etmeyi sağlar. Fason talebine bağlı olarak, tedarikçinin hangi görevleri yerine getirmesi gerektiğini, firma belirtmeli ve dış kaynaklı bakımı emrini icra  etmesine izin vermesi belirtilmelidir.

 

Belge ve Bilgi

Varlık yönetim sistemi şunları içermelidir:

 • Standartların gerektirdiği şekilde belgelenmiş bilgi;
 • Yasalara ve düzenlemelere uygun belgelenmiş bilgi;
 • Etkin varlık yönetim sistemi için gerekli olan firma tarafından belirlenen bilgi.

Sonuç olarak, Sistrade® sistemi tüm belge türlerinin varlık / ekipman veri sayfalarına, bakım planına, bakım siparişine bağlanmasına izin verir.

Analiz
   

Teknik Pano

Aşağıdaki göstergelerin varlıklarına / süresine göre değerlendirme:

Uygulanan (önleyici / düzeltici) bakım sayısı ve süresi:

 • Arıza oranı
 • MTTR - Kurtarma Süresi;
 • MWT - Ortalama Bekleme Süresi;
 • MTBF - Hatalar Arasındaki Ortalama Süre;

Ekipman Kaydı

 • Bakım geçmişi

 

Haftalık Bakım Özeti (çalışan ve makineye göre)

 • Çalışan / makine ve makine / çalışan tarafından yapılan bakımların günlük geçmişi ve süresi

 

Bakım Süresi Bakım Maliyetleri

 • Bakımla ilişkili tüm ücretlerin belirtilmesi. Maliyetlerin izlenmesi ve kontrol altına alınması ile, zamanında yapılan bakım fire ve hatalarda azalmaya olanak sağladığından, maliyetleri azaltmak için en uygun bakım planlarını düzenlemek mümkündür.

 

Bakım Kayıtları

 • Yıllık genel bakış ve kuruluşun portföyünün her bir varlığına ilişkin yapılan bakımların niteliği.

 

Ekipman Bakım Yönetiminin çözümünü izleyin:

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -