Şirketler modern teknolojiye yetişmek için büyük yatırımlar yapıyorlar ve ekipmanların bakım yönetimi şart oluyor. Sistrade® Ekipman Bakım Yönetimi, şirket ekipmanlarının periyodik bakım planlamalarının ve arıza bakım tanımlamalarının belirlenmesini sağlar. Arızalar ve bakımlar sisteme girilir ve cihazların alımından bu güne kadar geçmiş bütün bilgileri saklanır. Bu kaynakların bir maliyeti vardır. İş yöneticilerinin bu değişken masrafları değerlendirmeleri gerekir. Makinelerin bakım planlaması üretimi,işlerin zamanında bitirilmesini ve teslimatını etkiler.Bu nedenlerle Sistrade size ekipman bakım modülünü sunmaktadır.

SISTRADE ® Ekipman Bakım Yönetimi, ekipmanın ağaç yapısını grafiksel olarak tanımlayarak süreci kolay, sezgisel ve hızlı hale getirebilir. Kullanıcılar çeşitli düzeylerde bir ağaç tanımlayabilir ve ekipmanı oluşturan her bileşenin miktarını belirleyebilir. Birkaç dakika içinde sadece birkaç fare tıklaması ile ağaç ekipmanı tamamlayacaktır. Kullanıcılar sınırsız sayıda ekipman ve ekipman ağacı ayarlayabilirler.

Temel özellikler

 • Varlıkların hiyerarşik yapısı
 • Ekipman ağacı
 • Ayrıntılı ekipman sayfası
 • Otomatik bakım talepleri
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler
 • Kaydedilen olaylar ve müdahaleler
 • Çizelgeleme ile entegrasyon
 • Bakım analizi
 • Varsayılanın üstündeki yanıt süreleri için uyarılar

Varlık yönetimi, her kuruluşun, özellikle de sanayi makinelerinin çok önemli yatırımlar olduğu imalat süreçleri olanların odaklarından biri olmalıdır. Zayıf varlık yönetimi büyük mali kayıplara yol açabilir.

Varlık Hiyerarşisi

Varlık portföyünün hiyerarşik yapısı: Yapı \ Bölüm \ Öğe Türü \ Öğe

Ekipman Ağacı

Gittikçe karmaşıklaşan yeni nesil ekipmanlar için bakım işlemleri, ekipmanın tamamı için değil her bir “alt ekipmanın” ya da bileşenin ihtiyaçlarına göre planlanmaktadır. Bu gereksinime cevap veren SISTRADE, Ekipman Ağacı konseptini destekleyen sistemini geliştirmiştir. Bu ekipman ağacında, her bir kaynağın yapısını görebilmek ve her “alt ekipmana” / bileşene veya ekipmanın kendisine ait bakım planları hazırlamak çok kolaydır.

Önleyici Bakım

Her kuruluş, varlıklarının performansındaki olası problemleri önceden belirleyebilmek ve önleyici faaliyetleri tanımlayabilmek için gerekli süreçlere sahip olmalıdır. Bu bağlamda Sistrade® sistemi, bakım planlarının / denetimlerinin tanımlanmasını sağlar. Bu planlar belirli bir periyodik sürece göre (zaman aralığı, ulaşılan km, harcanan süre, vb.) yapılandırılabilir ve gerekli uyarılar e-posta yoluyla kullanıcılara iletilebilir.

Düzeltici Bakım

Varlık sisteminde bir uygunsuzluk veya bir olay meydana geldiğinde, bunlar düzeltici bakım oluşturmak için bir talep olarak Sistrade® sistemine girilmelidir. Olaya / müdahale isteğine bağlı olarak sorunun çözülmesini kolaylaştırmak amacıyla tüm bilgiler toplanır. Firma, toplanan bilgileri daha sonra şu konularda raporlayabilmek amacıyla saklar:

 • Uygunsuzluk veya olayın niteliği ve bunlara istinaden alınan önlemler;
 • Herhangi bir düzeltici eylemin sonuçları.
Record of Incidence

The system allows recording incidences, breakdowns and maintenance requests, through interfaces adaptable to any device (e.g. Smart Phones and Tablets).

Maintenance Orders

Both, Preventive Maintenance plans as well as Corrective Maintenance requests, when they are being processed and validated by the user, they create a Maintenance Order. Using Sistrade® system, when preparing a maintenance order, all the information related to its implementation can be set. This information contains equipment data, material required for the intervention, description of the event, information about the maintenance to be carried out, employees involved, etc.

Record of interventions

Through the collection interface, the system performs permanent monitoring of maintenance. To do so, the employee, when starting the resolution of a maintenance order, gathers the information through, for example, a tablet or a barcode reader. Similarly, the material used during the intervention can be counted. Sistrade® system includes simple collection interfaces adapted to Smart Phones and Tablets.

Stocks and Spares Management

The module of stocks and spares management allows setting the tree of components/parts for each of the resources, incorporating materials at a particular maintenance and as the main feature, managing inputs, and outputs of spares warehouse.

Integration with Scheduling

For the industry companies, where the Industrial Maintenance is a critically important process, Sistrade® system includes GANTT diagram to facilitate the scheduling of all tasks involved in maintenance. This diagram’s information can be crossed with the production schedule, and this way, allow data analysis between production and maintenance. In this manner, the leaders involved will have updated information of all operations carried out in each equipment.

Subcontracting

When the organization outsources any activities that may have an impact on the fulfillment of its objectives of asset management, the related risks should be evaluated. For this, Sistrade® allows controlling subcontracted processes and activities. In the settings of intervention request, there should be indicated the supplier to carry out the tasks involved, allowing the organization to control the outsourced maintenance.

Documentary information

The asset management system should include:

 • Documented information required by standards;
 • Documented information for the legal and regulatory requirements;
 • Documented information determined by the organization as necessary for effective asset management system.

As a result, Sistrade® system allows attaching all the document types to the asset/equipment data sheets, maintenance plan, maintenance order.


Technical Dashboard

Evaluation by assets/period of the following indicators:

 • Duration and no. of interventions it has undergone and their nature (preventive/corrective)
 • Breakdown rate
 • MTTR - Mean Time to Recovery;
 • MWT - Mean Waiting Time;
 • MTBF - Mean Time Between Failures;
Equipment Register
 • History of interventions of an asset
Weekly Interventions Summary (by employee and asset)
 • Daily indication and time involved of interventions by employee/asset and asset/employee
Response Time to Intervention Maintenance Forecasts Maintenance Costs
 • Indication of all charges associated with maintenance interventions. With the monitoring and control of costs it is possible to outline optimal maintenance plans in order to reduce costs, as timely maintenance allows a reduction in waste and errors.
Maintenance Registers
 • Annual overview and the nature of interventions over each of the assets of the organization's portfolio.

 

Watch the solution of Equipment Maintenance Management:

SOFTWARE 100% WEB
İlgili İçerik

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -