Makineler arasındaki iletişim!

Bu makineler link ve bilgi sistemleriyle kendi aralarında iletişim kurmak için giderek daha önemli hale gelmektedir.

JDF bir komünikasyon Protokolu’dur, XML tabanlı standart bir iletişim protokolü, ana görevi ise farklı makine ve yazılımlar arasındaki iletişim bilgisini yönetmek.

ERP

CIP4 - International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization

JDF - Job Definition Format

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -