Stok ve satın alma yönetimi, şirketin doğru yönetimi açısından oldukça kritiktir çünkü bu alandaki işlemler bir şirketin finansal ve operasyonel sonuçlarında doğrudan etkilere sahiptir. Günümüzde satın alma kararının alınması, ne alınacağı, kimlerden ve ne miktarlarda olması gibi konuları belirleyebilecek hızlı ve etkin bir sisteme sahip olmak kesinlikle çok önemlidir. Bu nedenlerden dolayı SISTRADE müşterilerine, stok ve satın alma yönetimi konusunda, her organizasyonun kendisine farklı iş kuralları için yeterince esnek ve uyarlanabilir olan bir sistem geliştirmiştir.

Neden Sistrade stok ve satın alma yönetimi modülü?

 • Harcanan zamanın azaltılması
 • Özelleştirilmiş ve çok yönlü çözümler
 • Kullanıcı dostu
 • Maliyet kontrolü
 • Web yoluyla sağlanan yönetim araçları, coğrafi konumdan bağımsız olarak tüm süreçlerin toplam kontrolünü sağlar
 • SmartStatistics aracılığıyla şirketin 360º görünümünü elde etmek için verileri elde edebilir, böylece yönetimsel kararları zamanında alabilirsiniz.

Tedarikçi Yönetimi, tedarikçi fiyatlarının yönetiminden sorumludur. Tedarikçi Yönetimi sayesinde tedarik zinciri ile ilgili ve tedarikçiler hakkındaki tüm bilgileri görebilirsiniz.

Temel özellikler
 • Tedarikçilerin interaktif yönetimi ve tedarik sözleşmeleri yönetimi
 • Tedarik edilen ürünlerin alt aileleri
 • Tedarik edilen ürünlerin kataloğu
 • Katalog fiyatları
 • Ürün kurallarına ve tedarikçiye göre dinamik fiyat listelerinin tanımlanması
 • Otomatik ya da yarı-otomatik olarak tedarikçilerden fiyat isteği
 • Önceden belirlenmiş ölçütlere dayalı olarak tedarikçilerin seçimi ve teklif yanıtlarının analizi
 • Seçilen teklifin tedarikçiye satınalma siparişine dönüştürülmesi
 • İlgili kullanıcılar tarafından malzeme taleplerinin oluşturulması ve sorumlu kullanıcıların onaylaması
 • Belirli koşullar altında şirket içi taleplerin oluşturulması
 • Onaylanmış taleplerin satın alma siparişine dönüştürülmesi
 • Hızlı bir şekilde talep gönderme: Tek bir tıklama ile birkaç tedarikçiden birden teklif istemek ve bu talebi de e-postayla göndermek mümkündür.
 • Sipariş kaydı ile tedarikçilerin entegrasyonu
 • Fason hizmetleri ve işlemleri için Fason Yönetimi

Malzeme İhtiyaç Planlaması, satın alma planlaması ve envanter kontrolünü sağlayan bir algoritma yardımıyla oluşan bir analiz programıdır. Yani hangi malzemenin ne zaman sipariş edileceğini belirlemeye yarayan zaman öncelikli bir planlama tekniğdir. Bu araç, otomatik olarak üretim emirlerinin oluşturulması için bileşenlerin, malzemelerin ve ürünlerin miktarsal uygunluğunu kontrol eden belirli mantıksal aşamalara dayalı olarak düzenlenmiştir.

Sipariş -> İş Emri
 • Malzeme Talepleri
  • Kullanılacak malzemelerin seçimi
 • Malzeme Listesi
 • Malzeme Rezervi
 • Satın alma ihtiyaçları
  • Satın alma ve üretim ihtiyaçlarının hesaplanması
  • Tarihlerin hesaplanması ve bunların satın alma ve üretim sürelerine göre ilişkilendirilmesi
  • Ürünlerin müşteriye tesliminde yaşanacak olası bir gecikme durumunda tarihlerin yeniden hesaplanması ve kullanıcılara bildirilmesi
Diğer özellikler
 • Minimum stoğa bağlı olarak sipariş oluşturma önerisi
 • Malzeme rezervi önerisi
 • Hazırlık süresini azaltarak üretim duruşlarını en aza indirmek için malzemelerin gruplandırılması
 • Dinamik izleme: Rezervlerde veya satın alma değerlerinde meydana gelen değişikliklerin sonuçları
 • Makinel kapasitelerini ve kullanılabilir sürelerini gösteren dinamik 3D grafikler

Satın Alma Yönetiminde sistem analizi için stok değişim uyarılarına ihtiyaç duyar. Kullanıcının her hangi bir alım ihtiyaçını direkt ihtiyaç listesinden tedarikçiye sipariş geçebilir. Satın alma, sipariş karşılama durum analizi ile kontrol edilebilir. Uygulama, ürün karşılamada, ürünün barkodu ve malzeme teslimat evraklarını sunar. Barkodu tarayarak sistem materyalın girişini yapar ve stok hareketlerini otomatik olarak günceler.

Kullanıcı, müşteri veya tedarikçilere taşıma ırsaliyeleri üretebilir. Bu irsaliyeler alınan materyalleri satışa çevirir , miktar ve değerini beliritir. Müşterinin taşınacak malın CMR belgesi gözetim için sunulur.

Gelen malın giriş kaydı yapıldıktan sonra, kullanıcı faturayıda aynı kayıtla ilşkilendirebilir veya faturanın onayını veren departmana danışabilir. Faturanın sisteme girişinden sonra muhasebe harekatı mühasebe modülüne işlenir. Alım siparişi iki şekilde kayıt edilebilinir, birisi, verilen bir istek onayı ile, diğeri ise manuel veya satın alma tutma seçeneği ile kaydın yapılması,satıcı alınacak olan malı seçerek kayıdını yapabilir. Sistem şifreleme ürünlerin hizmeti veya malzeme alımlarını yapmanıza olanak sağlar.

İş akışı döngüsünün onay aşamaları ve tedarikçilere daha hızlı ve otomatik sipariş geçilebilinmesi.

İhtiyaç analizi
 • Depo ihtiyaçlarının analizi
 • Stok değiştirme uyarısı
 • Malzeme Talepleri
 • Satın alımlar
Satın alma siparişlerinin onayı
 • Tarihe veya depoya göre dağıtım planı
 • Tedarikçiye satın alma siparişinin gönderilmesi
 • Doğrudan e-posta ile gönderme
 • Fason yönetimi
Fason Yönetimi
 • Fasona malzeme gönderme
 • Fasondan malzeme alımı
 • Teslimat performansı
 • Fasondan gelen malzemelerin değerlemesi
Tedarikçi faturası
 • Tedarikçilerden gelen faturaların kaydedilmesi
 • Cari hesaplarla entegrasyon
 • Ödeme yapmak için onaylı hale getirilmesi

Sistrade® MIS|ERP - Stok Yönetimi, gerçek zamanlı bir izleme sağlar ve “tam zamanlı envanter”den yararlanmanızı en üst düzeye çıkarır. İşinizin büyümesini hızlandırmak ve envanterinizi tüm yönleriyle kontrol etmek için tüm stok iş döngüsünü kapsayan eksiksiz bir stok kontrolü çözümüdür.

Ana Özellikler
 • Kullanılabilir stok
 • Alımların kontrolü
 • Stok güncelleme
 • Malzeme Arama ve Analiz özelliğini kullanarak, kullanıcılar envanterdeki ürünleri için çeşitli sorgular düzenleyebilir
 • Referans ve ürün tipi filtrelerine göre ortalama birim fiyat, belirlenen fiyat ve ürünlerin miktarları analiz edilebilmektedir
 • Ürün bazlı olarak stok hareketlerini görmek ve analiz etmek mümkündür
 • Lot bölünmelerini görme
 • Üretime yapılan çıkışlar ve iadeler
 • Stok düzeltme
 • Stoktaki malzemeler, siparişi verilenler, sarfedilenler ve stok düzeltmesi yapılanlar gibi envanter bilgileri
 • Üretim aşamasına göre malzeme maliyeti detayları
 • Planlanan teslim listesi, depoda sevkiyatı bekleyen malzemeler veya minimum stok tanımları
 • Emniyet stoğu uyarısı
 • Birden çok depo
 • Lot İzleme
Teslimat programı

Malzeme girişlerini gerçek zamanlı olarak kontrol etmenin mümkün olduğu güçlü bir araç.

Malzeme alımı

Malzeme alımının kaydedilmesi için iki seçenek sunmaktadır:

 • Girilen kaydın doğrudan stoklara etki etmesi
 • Malzeme alımının kaydedilmesinden sonra onaya bağlı olarak stoklara girilmesi
Bazı Özellikler
 • Tedarikçilerden sağlanan ürün/hizmetlerin siparişe bağlı olarak girişlerinin yapılması
 • Malzeme stok hareketlerinin, barkodlu etiketler ve depo lokasyonları kullanılarak yapılması
 • Alımların onaya bağlı olabilmesi

Raporlar ve Analizler

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir:

Satin Alma Yönetimi
 • Tedarikçi fiyatları kataloğu
 • İhtiyaç analizi
 • Satın alma analizi ve satın alma siparişleri
 • Malzeme bazında satın alma
 • Malzeme türü bazından satın alma
 • Satın alma yönetimi göstergeleri
 • Fason maliyetleri
 • Tedarikçi faturalarının kontrolü
Stok Yonetimi
 • Kullanılabilir stok
 • Alımların kontrolü
 • Stok güncelleme
 • Malzeme Arama ve Analiz özelliğini kullanarak, kullanıcılar envanterdeki ürünleri için çeşitli sorgular düzenleyebilir
 • Referans ve ürün tipi filtrelerine göre ortalama birim fiyat, belirlenen fiyat ve ürünlerin miktarları analiz edilebilmektedir
 • Ürün bazlı olarak stok hareketlerini görmek ve analiz etmek mümkündür
 • Lot bölünmelerini görme
 • Üretime yapılan çıkışlar ve iadeler
 • Stok düzeltme
 • Stoktaki malzemeler, siparişi verilenler, sarfedilenler ve stok düzeltmesi yapılanlar gibi envanter bilgileri
 • Üretim aşamasına göre malzeme maliyeti detayları
 • Planlanan teslim listesi, depoda sevkiyatı bekleyen malzemeler veya minimum stok tanımları
 • Emniyet stoğu uyarısı
 • Birden çok depo
 • Lot İzleme

Sistrade® SmartStatistics ile tedarikçiye iade ve ortalama teslim süresi, ürün tüketimi, banka hesabı nakit akışları, çalışan başına iş verimliliği ve benzeri bilgiler hakkında analiz yapabilirsiniz.

Smartstatistics - Satin Alma

KPI´S

 • Satın alma hacmi
 • Bir ekonomik dönemdeki satın alma hacmi
 • Ortalama satın alma değeri
 • Tüm bekleyen malzeme talepleri
 • Tüm açık siparişleri
 • Fatura ile ilişkili tüm irsaliye girişleri
 • Kayıtlı faturalar
 • Geciken teslimatlar

Diğer akıllı göstergeler

 • Tedarikçiye iadeler
 • Tedarikçilerin sınıflandırılması
 • Ortalama teslim süresi
SmartStatistics - Stoklar

KPI´S

 • Bekleyen alımlar
 • Bekleyen sevkiyatlar
 • Minimum stoğun altına düşmüş malzemeler
 • Depo doluluğu
 • Diğer akıllı göstergeler
 • Stok değişimleri
 • Stok değeri
 • Hareketi olmayan stoklar

 

Stok ve Satın Alma Yönetimi çözümünü izle:

 

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -