Dijital Baskının kendine özgülükleri ile ortaya çıkmasını göz ününde bulundurursak, Sistrade® bu yeni gerçeğeye kendisine adapte etmiştir. Baskı ve ambalaj sektörlerinde küçük ve büyük biçimler broşür uygulaması kolaylıkla sağlanabilinir. Bu uygulamaların tamamıyla konfigüre edilebilecek aplikasyonlar olmasından dolayı farklı firmalarının yeni özellikleri ve parametrelendirme, esnek yapıdan dolayı rahatlıkla adapte edilebilir.


Tüm üretim döngüsünü kapsayan Sistrade®, bu sektör için özel çözümler üretmiştir:

Iş / Teklif Başliklari
 • Kamera ve yazıcının tanımları;
 • Sürekli baskı yerleştirmesinin otomatik hesaplanması;
 • Baskı bileşenlerinin yatay/dikey olarak montajının yapılması;
 • Kanvas, kağıt, vinil gibi baskı malzemesinin maliyet optimizasyonu;
 • Detaylı maaliyet hesaplanması;
 • Farklı adetlerin simülasyonu;
 • Onaylanmış siparişin iş akışı;
 • Sipariş marjları ve ekonomik/finansal açıdan analizi;
 • Müşteriyle e-posta ortamında iletişim.
Iş Tanimi
 • Müşterinin isteklerine göre uyarlarlanabilen baskı parametreleri;
 • Baskı formatının ve miktarının tanımı;
 • Müşteriye ait malzemelerin tanımı;
 • Baskı malzemesinin tanımı;
 • Sağ, sol, üst ve alt boşlukların tanımı;
 • İşler arasındaki boşlukların tanımı;
 • Yatay ve dikey bindirme paylarının tanımı.
Baski ve Montaj Hesaplanmasi
 • Tanımlanmış olan baskı malzemesine göre sistem, üretimi yapacak baskı makinesini önerir;
 • Baskı makinesi seçimini takiben, sistem tarafından önerilen montaj bilgisinin incelenmesi;
 • Aynı malzemeye birden fazla tipte (yatay/dikey) iş basılması durumunda, sistem otomatik olarak montaj hesaplamasını yapar;
 • Farklı genişlikte baskı malzemelerinin seçilmesi durumunda, otomatik montaj önerilerinden birinin kullanıcı tarafından belirlenmesi;
 • Daha önce yapılmış üretimler ışığında baskı makinesinin hızının ve baskı süresinin tahmini.

MRP, maksimum sayıda müşteri siparişine uyacak şekilde firmaların müşterilerine verdikleri sözleri tutmalarını sağlar.

 

Malzeme İhtiyaç Planlama aşamaları
 • Aşama 1 – Sipariş seçimi;
 • Aşama 2 – İşlenecek malzemelerin seçimi;
 • Aşama 3 – Satın alma ve üretim ihtiyaçlarının hesaplanması;
 • Aşama 4 – Tarihlerin hesaplanması ve bunların satın alma ve üretim sürelerine göre ilişkilendirilmesi
Kağıt alımı – malzeme kesimi asistanı
 • Birden fazla hammadde elde etmek için stokta bulunan bir ana malzemeyi kesme
See more information

Üretim hattınızı optimize eden, otomatikleştiren ve tam kontrol sağlayan çözümleriyle SISTRADE, şirketinizi Endüstri 4.0'a yöneltmenin en doğru yoludur. Sistrade'nin temel uygulamalardan biri olan Üretim Uygulama Sistemi (MES) ile üretim süreçlerini planlama, veri toplama, denetleme ve kontrol etme fırsatına sahip olursunuz.

Üretim Kontrolü ve Veri Toplama (SCADA):
 • Yerel veya uzaktan denetim, çoklu fabrika
 • Makinedeki işlemlerin anlık durumu hakkında gerçek bilgiler
 • Makinede çalışan çalışanların kimlikleri
 • Üretimi devam eden iş emri
 • Üretilen ve reddedilen miktarlar
 • İş emir bazında gerçekleştirilen işlemler
 • Makine ve iş emir bazında duruşlar ve arızalar
 • Gerçek zamanlı olarak makine üretim hızının görüntülenmesi
 • Hız tarihçesinin grafikleri
 • Otomatik olarak duruşların kaydedilmesi ve sebepleri
 • Fiili hazırlık ve üretim süreleri
 • Karlılık analizi
 • Doluluk oranları
 • Verimli ve verimsiz sürelerin analizi
 • Makine başına verimlilik

İş Emri
 • Sipariş onayı ile otomatik iş emri oluşturma
 • Seri ve versiyon yönetimi
 • Onay iş akışı
 • İlave dosya ekleme
 • Makine parametreleri
 • Grup iş emri
 • Kullanılacak malzemelerin listesi
 • Üretim lot tanımı
Üretim Veri Toplama
 • İş emrini okutma (başlangıç/bitiş)
 • Operasyonların başlangıcı/bitişi (verimli üretim)
 • Çalışanları makineye atama/makineden kaldırma
 • Duruşların nedeni (verimsiz üretim)
 • Makinede sarfiyatı yapılacak malzemeler
 • Üretim kayıtları
 • Kalite Kontrol testleri
Çizelgeleme
 • Visualization of job orders on Gantt chart
 • Assisted production simulation
 • Operation or activity planning
 • Real-time indexing of the start/end of production
 • Load analysis and resource availability
 • Color coded operations status
 • Drag & Drop of multiple operations
 • Management of delivery dates
 • Scenarios simulation
 • Multi-plant
See more information

Standart Raporlar ve Rapor Oluşturucu

Sistrade® çözümü, ERP'nin tüm alanlarında çeşitli standart raporlar sunarak şirketin temel bilgilerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar.

Satış
 • Satış sıralaması, analizi ve gelişimi
 • Komisyon raporu
 • Satış Karlılığı
 • Belgelerin takibi
 • Siparişlerin gelişimi
 • Teslim süresi kontrolü
 • Temel malzeme/ürün bazında satışlar
Satın Alma
 • Satın alma siparişlerinin/alımların kontrolü
 • Tedarikçi fiyatları kataloğu
 • Tedarikçi faturalarının kontrolü
 • Envanter
 • Beklenen/Gerçekleşen fason maliyetleri
 • Yıllık satın alma faturalaması
 • Aylık / Kümülatif alımlar
 • ABC tedarikçi analizi
Üretim
 • Operatör ve makine verimliliği
 • Beklenen / Gerçekleşen üretim süreleri
 • Gerçek zamanlı üretim başlangıcı ve bitişi
 • Makine durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi
 • Makine geçmişi
 • Üretilen ve reddedilen miktarlar
 • KPI Değerlendirmesi
Muhasebe
 • Beyanlar
 • Kümülatif göstergeler
 • Mizan - Defter-i kebir
 • Mali raporlar
 • Gelir tablosu
Hazine
 • Cari hesaplar
 • Hesap özeti
 • Vade ve ödeme tarihleri
 • Satış Temsilcileri/Acentalar
 • Banka ve Nakit Hareketleri
Rapor Oluşturucu

Sistrade®, ihtiyaca göre kullanıcının herhangi bir modülden özel raporlar üretmesine olanak tanır.

Tüm modüller, her alan için sunulabilecek en uygun göstergelere sahiptir: Satış faturaları analizi, Depodaki stokların kullanımı, Üretim için onaylanan iş emirleri, Muhasebede borç ve alacak toplamı, İnsan kaynakları olarak aktif çalışan sayısı, ve benzeri.

 

Bu önemli araç sayesinde kullancilar şirtekin önemli bilgilerini şu filtreler ile analiz edebilirler:

 • Hafta/ay/çeyrek yıl/dönem/yıl/mali yıl ve diğer dönemler
 • Cari/satış temsilcisi/ülke

Key information available for:

 • CRM
 • Sales
 • Procurement
 • Stocks
 • Production
 • Equipment Maintenance
 • Quality Control
 • Treasury
 • Accounting
 • Human Resources
 • Fixed Assets

BI sistemleri kuruluşların, günlük operasyonlarını etkileyen faktörler hakkında daha kapsamlı bilgiler edinmelerini; böylece de iş süreçlerinde daha iyi kararlar almalarını sağlamaktadır. Satış ve satın alma analizi yapmak, mali durumu izlemek, stok hareketlerini görmek ve hatta üretim alanında o anda ne olduğunu anlamak için çoklu veri kaynaklarına erişimi sağlayarak performansını arttırma adına şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sistrade® BI şu anda aşağıdaki alanlar için 3 ayrı gösterge paneline sahiptir:

 • Satış
 • Finans
 • Satın Alma
 • Stok
 • Üretim
 • Kalite Yönetimi
 • Varlık Bakımı

 

Watch how Sistrade® ERP is being used in the Digital Printing Industry:

BAŞARILI UYGULAMALAR
Daha fazla bilgi

YAZILIMIMIZI TANIYIN

- Şirketiniz için eksiksiz bir ERP çözümü sunuyoruz -