SISTRADE - Software Consulting, S.A. jest firmą systemów informatycznych z know-how w zakresie rozwoju oprogramowania i usług konsultingowych dla różnych obszarów działalności, w tym, dla firm przemysłowych. Głównym celem SISTRADE jest oferowanie na rynku najlepszych narzędzi systemów informatycznych, aby pomóc klientom SISTRADE uzyskać lepszą wydajność we wszystkich głównych procesach biznesowych.

Więcej informacji: Katalog SISTRADE [PDF]

Zespół, który dodaje wartości

SISTRADE ma zespół konsultingowy w procesie biznesowym, który pomaga i dodaje wartości w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, głównie opartych o WWW, dla klientów SISTRADE. Wiedza w zakresie technologii i procesów biznesowych, pozwala na projektowanie i wdrażanie rozwiązań w organizacji z rzeczywistą wartością dodaną.

SOFTWARE WEB-BASED
Innowacje, Badania i Rozwój

Powyżej wymienione kwestie są bardzo ważne dla SISTRADE. Firma SISTRADE jest certyfikowana według standardu NP 4457: 2007. Wdrożenie standardów, umożliwiło usystematyzowanie procesów innowacji, badań i rozwoju biznesu.

Od momentu powstania, firma SISTRADE brała udział w projektach badawczych z wieloma jednostkami krajowego systemu naukowego, szukając współdziałania, wynikającego z wymiany wiedzy między środowiskami akademickimi i biznesowymi.

CERTYFIKACJA JAKOŚCI ISO 9001 : 2015

SISTRADE posiada certyfikat ISO 9001: 2015. Wskazówki, zorientowane na jakość produktów i usług dla klientów, doprowadziły firmę do wdrożenia tego standardu, zawsze mając na celu zwiększenie satysfakcji klientów, jak i pracę na drodze ciągłego rozwoju.

MISJA

Nawiązanie partnerskich relacji z klientami w celu uzyskania rezultatów, zwiększenia innowacyjności i stworzenia dodanej wartości dzięki wspólnym decyzjom na wysoce konkurencyjnym rynku technologii. Zwiększenie rozwoju biznesowego oraz usług z użyciem innowacyjnych technologii, w pełni zadowalając naszych klientów, a jednocześnie pozwalając na samorealizację naszych pracowników.

WIZJA

Wzrost, Innowacja i Rozwój oprogramowania, reagując na zmiany na poziomie technologicznym i przemysłowym. Dążymy do światowego rozpoznania w sektorze przemysłowym jako dostawcy rozwiązań i usług, które pozwalają na optymalizację wydajności organizacji.

WARTOŚCI

W firmie SISTRADE dostęp do najnowszych i najnowocześniejszych technologii jest codziennością; pod względem technologicznym nie ma różnicy pomiędzy kadrą zarządzającą i pozostałą ekipą. Dzięki operacyjnemu zbliżeniu wszystkich zatrudnionych, przekazywanie wartości firmowych odbywa się wielokierunkowo.

Główne wartości:

Kompromis
Ludzie
Innowacja
Efektywność
Niezawodność
Technologia


Nasz KLIENT jest naszym powodem bycia!

PARTNERZY

Od początku działalności firma Sistrade poszukuje partnerów, którzy uważają, że istnieje potencjał do współpracy.

Sistrade recruitment

Dołącz do naszego zespołu

Rekrutacja

SISTRADE - Software Consulting S.A.
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prosimy o przesłanie aplikacji na: inov@sistrade.com

SISTRADE NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera

Śledź nas na: