SEKTOR USŁUG

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, to portugalska instytucja badawcza znana na całym świecie ze swojej innowacyjnej pracy w dziedzinie nauk o morzu i środowisku. Dzięki zróżnicowanemu zespołowi badaczy, naukowców i pracowników administracyjnych, CIIMAR stanęło przed wyzwaniami związanymi z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Aby sprostać tym wyzwaniom, CIIMAR wdrożył moduł zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) oprogramowania Sistrade, dążąc do usprawnienia procesów HR i zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.

Rozwiązanie Sistrade Human Resource Management oferuje CIIMAR kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacją, płacami, oceną wydajności i rozwojem pracowników. Przyjazny dla użytkownika interfejs modułu i architektura oparta na przeglądarce internetowej umożliwiają płynny dostęp i interakcję zarówno dla personelu HR, jak i pracowników. Ta dostępność była kluczowa dla CIIMAR, biorąc pod uwagę potrzebę koordynowania działań HR w wielu działach i zespołach badawczych.

Dzięki wdrożeniu modułu Sistrade HRM, CIIMAR był w stanie zautomatyzować wiele procesów HR, zmniejszając obciążenie administracyjne zespołu HR i minimalizując ryzyko błędów. Zaawansowane funkcje systemu pozwoliły na efektywne śledzenie wydajności pracowników, usprawnienie przetwarzania listy płac i skuteczne zarządzanie działaniami rekrutacyjnymi. Dodatkowo, rozbudowane funkcje raportowania modułu zapewniają CIIMAR cenny wgląd w trendy dotyczące siły roboczej i wskaźniki wydajności, ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji i planowanie strategiczne.

Website: www.ciimar.up.pt

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
CIIMAR