PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

W wyniku rozpoczętego konkursu o projekt wdrożenia systemu kontroli przemysłowej w zakładzie produkcji siatki rolniczej grupy CORDEX, SISTRADE dokonała analizy wymagań z konsultantami specjalizującymi się w dziedzinie, którzy przygotowali budżet projektu i SISTRADE została wybrana do wykonania tego projektu.

Z poprzednią identyfikacją wymagań, SISTRADE wdrożyła MES – Manufacturing Execution System, który obejmuje funkcje utrzymana ruchu, kontroli jakości i logistyki.

Projekt ten wynika z potrzeby pomiaru w bardziej dokładny, niezawodny i szybszy sposób wydajność zakładu. Głównym celem był wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) na maszynę, centrum pracy, na zmianę, dzień, tydzień, miesiąc i rok.

W ciągu nieco więcej niż sześć miesięcy, SISTRADE osiągnęła dany cel i wiele więcej!

CORDEX - Companhia Industrial Textil S.A.
CORDEX