PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Crizaves, portugalska firma zajmująca się produkcją drobiu, uznała krytyczną potrzebę utrzymania szerokiej gamy urządzeń w celu zapewnienia ciągłej i wydajnej pracy. W obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem złożonymi harmonogramami konserwacji i minimalizacją przestojów, Crizaves zwrócił się do modułu Sistrade Equipment Maintenance w celu usprawnienia procesów zarządzania konserwacją.

Wdrożenie modułu Sistrade Equipment Maintenance umożliwia Crizaves automatyzację harmonogramów konserwacji zapobiegawczej, śledzenie działań naprawczych oraz prowadzenie kompleksowej dokumentacji wydajności sprzętu i historii konserwacji. Zautomatyzowane planowanie zapewnia, że zadania konserwacyjne są wykonywane na czas, zmniejszając ryzyko nieoczekiwanych awarii sprzętu. Szczegółowe rejestrowanie działań konserwacyjnych i łatwy dostęp do danych historycznych ułatwia lepsze planowanie i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji w sprzęt i alokacji zasobów. Dodatkowo, system usprawnia zarządzanie zapasami części zamiennych, zapewniając, że krytyczne komponenty są zawsze dostępne w razie potrzeby.

Dzięki centralizacji procesów konserwacji i automatyzacji rutynowych zadań, Crizaves znacznie skrócił czas przestojów sprzętu i obniżył koszty konserwacji, zwiększając niezawodność i wydajność swojego sprzętu. Pozwala to firmie utrzymać wysoki poziom produktywności i skoncentrować więcej zasobów na podstawowych operacjach biznesowych.

Crizaves
Crizaves