PRZEMYSŁ METALURGICZNY

Curval została założona w roku 1944, dziś jest to firma zajmująca się przemysłem obróbki metali specjalizująca się w produkcji pługów przystosowanych do ciągników rolniczych. Curval nabyła Sistrade® Print do informatyzacji różnych obszarów firmy, takich jak nadzór przemysłowy.

SISTRADE – Software Consulting S.A. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu systemów informatycznych dla branży poligraficznej i opakowaniowej. Sistrade® jest podstawowym narzędziem, specyficznym rozwiązaniem klasy ERP, w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, takie jak dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej i korzystanie z Microsoft SQL Server oraz funkcje, począwszy od kalkulacji, aż do kontroli i nadzoru przemysłowego, jak również handel elektroniczny oraz zarządzanie dostawami.

INTERWIEW CURVAL - Jornal Vida Económica [WERSJA PDF]

Curval i SISTRADE - partnerzy w zarządzaniu produkcją

Curval, firma zajmująca się obróbką metali, zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania Sistrade®, które pozwoliło optymalizować i zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego. Dyrektor firmy – Simão Curval, potwierdził, że relacje między obiema firmami trwają od ponad dziesięciu lat i, biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, będą kontynuowane. Obecnie w ramach prac projektowych Curval produkuje głównie turbiny przemysłowe i wentylatory dla przemysłu cementowego, szklarskiego, petrochemicznego, energetycznego i innych. Eksport, zwłaszcza do Chin, jest jednym z głównych aspektów działalności firmy. „Wybraliśmy SISTRADE ze względu na fakt, że poprzednio wszystkie zapisy produkcyjne były wykonywane ręcznie. Cóż, chcieliśmy się rozwijać, a to było niemożliwe z tym samym systemem. Mieliśmy dwie opcje, zatrudnienie większej liczby kontrolerów lub znalezienie sposobu na zautomatyzowanie systemu. SISTRADE dostarczyło taką kontrolę poprzez oprogramowanie dla przemysłu metalurgicznego, nasza firma posiada cechy typowe dla warsztatu ślusarskiego”.
Wyniki wdrożenia oprogramowania Sistrade® przyniosły praktycznie natychmiastowe rezultaty z wieloma korzyściami dla procesu produkcyjnego. Od samego początku przestała istnieć ręczne zapisy zapasów i zużycia. Należy zauważyć, że system ten koncentruje się wyłącznie na części produkcyjnej. SISTRADE okazała się dość silna w obszarze zarządzania produkcją na hali produkcyjnej. „Z drugiej strony wybór jest również związany z tym, że system odpowiedział na opracowaną w tym celu listę kontrolną, czyli, innymi słowy, odpowiadał na nasze żądania”. Ważne było również mieć system sparametryzowany wewnętrznie, a Sistrade® umożliwiało tworzenie artykułów i operacji wewnętrznie. „Curval potrzebowała partnera, który dawałby firmie pewną swobodę działania, jak to się stało w przypadku SISTRADE”, powiedział Simão Curval.
Curval przyznaje, że wybór SISTRADE był właściwy. Zwłaszcza, że w branży metalurgicznej nie ma specyficznego oprogramowania, jest to dziedzina, która nie ma standardowego produktu. Dla tak dynamicznej działalności nie jest łatwo wybrać oprogramowanie. Innym ważnym aspektem jest to, że narzędzie programowe jest dostosowane do przyszłych potrzeb firmy, zwłaszcza dlatego, że SISTRADE posiada szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu 4.0.

Od narzędzi rolniczych po wentylatory
Curval rozpoczął swoją działalność w 1944 roku produkując narzędzia rolnicze. W 1999 roku firma rozpoczęła produkcję urządzeń do odpylania oraz wentylatorów do urządzeń przemysłowych. Już w 2000 roku nastąpiła rozbudowa zakładu produkcyjnego i modernizacja urządzeń przemysłowych. Kolejną ważną datą w historii firmy był rok 2009, kiedy zakończył się proces certyfikacji wg normy ISO 9001/2008. Był to także rok zmian, przekształcenie firmy zajmującej się obróbką elementów lekkich z metali w firmę zajmującą się obróbką elementów średnich/ciężkich. Był to efekt inwestycji w sprzęt przemysłowy i kadry, firma zatrudniła wykwalifikowaną kadrę i przeszkoliła wszystkich pracowników. Curval znajduje się w Vila do Conde.

Website: http://www.curval.pt

CURVAL - INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, LDA.
CURVAL