NAKLEJKACH

Decordecal, znana firma specjalizująca się w wysokiej jakości naklejkach dekoracyjnych, chciała usprawnić swoje operacje biznesowe i poprawić wydajność w kilku działach. Aby osiągnąć te cele, firma zdecydowała się wdrożyć wiele modułów oprogramowania Sistrade, w tym szacowanie i zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zapasami i zakupami, WMS (system zarządzania magazynem) i MES (system realizacji produkcji).

Integracja modułów szacowania i zarządzania sprzedażą pozwala Decordecal szybko i skutecznie reagować na potrzeby rynku, automatyzując proces szacowania i poprawiając relacje z klientami, jednocześnie przyspieszając ogólny cykl sprzedaży. Moduły Stocks & Purchases Management i WMS upraszczają kontrolę zapasów i procesy magazynowania, zapewniając optymalne poziomy zapasów i usprawniając zarządzanie dostawcami. Ponadto rozwiązanie MES odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu i kontrolowaniu procesów produkcyjnych Decordecal. Dostarczając dane w czasie rzeczywistym na temat działań produkcyjnych, moduł MES pomaga Decordecal identyfikować wąskie gardła, śledzić postęp produkcji i utrzymywać standardy wysokiej jakości.

Kompleksowe wdrożenie modułów oprogramowania Sistrade umożliwiło Decordecal osiągnięcie większej wydajności operacyjnej, usprawnienie procesu decyzyjnego i zwiększenie ogólnej produktywności, ustanawiając nowy punkt odniesienia w branży dekoracyjnych naklejek.

Decordecal
Decordecal