DRUK KSIĄŻEK

Guide - Artes Gráficas, firma licząca cztery dekady istnienia, specjalizuje się w produkcji książek w twardej i miękkiej oprawie, itp. Firma zdecydowała się na zamówienie systemu zarządzania dla druku książek - Sistrade®.

Korzystanie z modułu Sistrade® kalkulacje dla książek w twardej oprawie, estymator musi jedynie wskazać dane formatu zamkniętej książki, liczbę stron i rodzaj materiału okładki. System przy pomocy tych danych, może automatycznie obliczyć wartości produkcji oraz powiązanych kosztów (rodzaj produktów i czasu produkcji).

GUIDE - ARTES GRÁFICAS
GUIDE - ARTES GRAFICAS