DRUK OFFSETOWY

SISTRADE wdraża MIS|ERP Sistrade® w Norprint

Wiele faktów z historii firmy pozwalają dla nas zrozumieć jej rozwój oraz wyjaśniają obecną pozycję na rynku.

Norprint nie jest wyjątkiem, historia firmy odzwierciedla innowacje na różnych poziomach - produkcji, handlu, środowiska oraz społeczeństwa. Innowacje te są wynikiem bezpiecznych przedsięwzięć w jakości, doceniania pracowników i promowaniu innowacji technicznych i narzędzi zarządzania.

Ciągła potrzeba skutecznej kontroli produkcji i zarządzania firmą, pozwoliła Norprint uświadomić krytyczną potrzebę inwestowania w MIS|ERP co pozwoli firmie na efektywne zarządzanie czasem. W trakcie procesu poszukiwania partnera, firma Norprint skontaktowała się z SISTRADE i odwiedziła stoiska SISTRADE na targach międzynarodowych. Norprint wybrała SISTRADE jako dostawcę MIS|ERP, gdyż jest w stanie spełnić potrzeby firmy.

NORPRINT - Artes Gráficas
NORPRINT