DRUK OPAKOWAŃ GIĘTKICH

ROT O PAC DEL GOLFO, meksykańska firma, specjalizująca się w dziedzinie druku opakowań giętkich, nabyła Portugalski zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem - MIS|ERP Sistrade® - do zarządzania firmą.

MIS|ERP Sistrade® to pionowe rozwiązanie dla firm specjalizujących się w zakresie produkcji etykiet, które umożliwi Rot o pac del Golfo S.A. de C.V. kompleksowe zarządzanie wszystkimi działami, od szczegółowej (sparametryzowanej) kalkulacji rodzaju produktu (folia, worki), fakturowania, zakupów dostawców, zarządzanie zapasami, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi do gromadzenia danych produkcyjnych poprzez terminale produkcji i automatycznej akwizycji danych (poprzez PLC), m. in.

Rot o pac del Golfo S.A. de C.V.
Rot o pac del Golfo