USŁUGI

SISTRADE przeprowadziła restrukturyzację wewnętrznego systemu informacyjnego (SOFE) Usługi Socjalne Ministerstwa Finansów. Wśród wielu innych funkcji, nowy system pozwala na zarządzanie beneficjentami Ministerstwa Finansów, zarządzanie dotacjami, rachunkami bieżącymi, płatnościami, itp.

Rozwiązanie zostało wdrożone w oparciu o technologię Sistrade® i dostęp do systemu uzyskany jest za pomocą przeglądarki internetowej and bazy danych - Microsoft SQL Server. Zainstalowany jest również system ICR - Intelligent Character Recognition do odczytywania oraz interpretowanie różnych form, które są zeskanowane, sklasyfikowane i przechowywane w systemie zarządzania dokumentami Windream.

SERVIÇOS SOCIAIS DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
SERVICOS SOCIAIS DO MINISTERIO DAS FINANCAS