PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY

TRIDEC, holenderska firma z zakładem w Portugalii od roku 2002, która produkuje modele, części i drobne elementy dla przemysłu samochodowego.

TRIDEC PT nabyła SistradeModuł Utrzymania Ruchu oraz Moduł Zarządzania Magazynem i Zakupami. Moduł utrzymania ruchu pozwoli TRIDEC kontrolować system utrzymania przemysłowego, maszyny lub elementy, od zdefiniowania planu konserwacji, zapisy utrzymania prewencyjnego i naprawczego do wydania zleceń serwisowych.

Moduł Zarządzania Magazynem i Zakupami pozwoli skutecznie zarządzać i konsultować zapasy, stan zamówień od dostawców i nawet zapasy producentów. W zarządzaniu zakupami system analizuje potrzeby ostrzeżeń magazynowych na wymianę zapasów. Użytkownik wydaje zamówienie na zakup dla dostawcy poprzez listę. Zakupy mogą być kontrolowane poprzez analizę stanu realizacji zlecenia.

TRIDEC
TRIDEC