Prelegentami podczas konferencji byli przyjaciele, klienci oraz partnerzy SISTRADE, mianowicie Symington, Graphic Engineering, Falcon, JP Sá Couto, XC-Consultores, AUREN, PrintMediaPartners, Technology Centre INEGI. Tematyka konferencji nawiązywała do nowych technologii, które będą miały istotne znaczenie w 20015 roku:

• How to be number one (Symington) • Eco-efficiency / Sustainability (INEGI/IDEPA) • Plant construction, process & software management (Graphic Engineering) • Track & Trace on demand (FALCON) • MES - Success Case Study (JP Sá Couto) • Lean to Win (XC –Consultores) • Sistrade® New Features (SISTRADE) • Electronic Invoices (AUREN) • New markets, new opportunities (PrintMediaPartners)

Prelekcje były adresowane do kilkudziesięsiu gości z przemysłu poligraficznego, centrów technologicznych oraz przedstawicieli mediów.

SISTRADE jest producentem i dostawcą zintegrowanych systemów informatycznych klasy MIS/ERP adresowanych głównie dla przemysłu poligraficznego i opakowaniowego. System w pełni jest oparty na przeglądarce internetowej. Konferencja była zwieńczeniem tygodniowych sesji szkoleniowych ukierunkowanych na pracowników, partnerów oraz klientów firmy SISTRADE. Celem treningów było podniesienie zarówno kwalifikacji pracowników oraz przedpremierowy pokaz nowości, które pojawią się niebawem w 2015 roku.

Konferencja Striving for Excelence, to przede wszystkim doskonałe miejsce multikulturowego networkingu pomiędzy przedstawicielemi z sektora poligraficznego, reprezentującego różne środowiska. Każdy dzień treningu zwieńczony był atrakcjami oferowanymi przez urzekajace miasto Porto.

Kolejna edycja już w grudniu 2015.

Data: 28 grudnia 2014