Ceremonia odbyła się w Narodowym Muzeum Prasy w Porto, 24 lutego. Jest to druga ceremonia intronizacji Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, która odbyła się w Portugalii. Priorytetem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga jest międzynarodowa promocja polskiej kultury, sztuki oraz osiągnięć gospodarczych i naukowych, przyczyniając się do zachowania słowa drukowanego i jego rozwoju. Również wspiera rozprzestrzenianie się edukacji i kultury, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Do elitarnego grona Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga należą ponad 700 obywateli; idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. Polskie Bractwo, reprezentowane przez reprezentowany przez Kanclerza Jacka Kuśmierczyka, aktywnie promuje wartości, oraz od roku 2013 przeniosła ideę Bractwa do Portugalii, poszukując nowych Konfratrzy wśród portugalskich przedsiębiorców i osobistości, którzy mają te same ideały i wartości na przyszłość sformowania Portugalskiego Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Ceremonię prowadził Kanclerz Bractwa Jacek Kuśmierczyk i Konfrater Paulo do Souto z SISTRADE, podczas której zostali intronizowani 11 przedsiębiorców z Portugalii, Angoli i Hiszpanii, że w jakiś sposób mogą przyczynić się do działalności Bractwa.

SISTRADE – Software Consulting jest jednym z głównych inicjatorów ceremonii intronizacji Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Portugalii. Obecnie w Portugalii już jest 19 Konfratrzy Bractwa.

Data: 24 lutego 2016