Dnia 6 lipca 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja użytkowników systemu do zarządzania drukarnią SISTRADE ERP/MIS. W konferencji uczestniczyło ponad 135 użītkowników z 18 krajów. Konferencja miała miejsce w Porto w Plaza Hotel

SISTRADE może się poszczycić wzrostem swoich wdrożeń w różnych zakątkach świata. W chwili obecnej system wdrożony jest już w 25 krajach na 4 kontynentach. Proces globalizacji firmy widoczny jest szczególnie w ostatnich latach. Celem konferencji było spotkanie się użytkowników z różnych krajów oraz wymiana doświadczeń Ii podzielenie się opinią w jaki sposób oprogramowanie SISTRADE pomaga im w usprawnieniu zarządzania przedsiębiorstwa poligraficznego.

Podczas konferencji odbywały się dwie równoległe sesje. Pierwszym był cykl wykładów dedykowany kadrze zarządzającej i właścicielom polskich drukarń. Poruszane były tematy ogólnobiznesowe oraz kierunek rozwoju systemu SISTRADE w najbliższych latach. Sesja nosiła nazwę SISTRADE 2020.

Równolegle odbywała się “TableTop Session”, na której było zaprezenotwane kilkanaście stoisk SISTRADE, każde dedykowane innemu zagadnieniu poligrafii (opakowania giętkie, wąska wstęga, szeroka wstęga, druk offsetowy) oraz modułom systemu (Smart Estimation, MES, Kalkulacje itp…). Kluczowi użytkownicy mogli poznać tajniki każdego z modułów oraz dowiedzieć się o planach ich rozwoju. Sesje cieszyły się ogromnym powowdzeniem.

Podczas konferencji położono duży nacisk na temat Industry 4.0. Prelekcje poprowadzili:

  • Production Technologies Cluster & Industry Digitising (PRODUTECH)
  • The Smart Factory (FALCON)
  • Big Data & Industrial Management (SISTRADE)
  • The Future of the European Print Industry (APIGRAF)
  • Industry 4.0: New opportunities for Resource Efficiency Optimization (INEGI)
  • Industrial Performance and Sustainability (SISTRADE)
  • Sistrade 2020 – New Features & ID Developments (SISTRADE)

Podczas konferencji, użytkownikom służył cały zespół SISTRADE oraz liczna sieć partnerów handlowych i technologicznych.

Odbiór konferencji był bardzo pozytywny. Większość uczestników oceniło konferencję na bardzo udaną. SISTRADE miało zaszczyt gościć kadrę zarządzającą od wszystkich swoich polskich Klientów.

Zdjęcia z konferencji

Wideo z konferencji

Data: 6 lipca 2017