Kolejny istotny fakt to ich mniejsze jej zużycie wpływa korzystniej za środowisko naturalne. Tu pojawia się pytanie, w jaki sposób monitorować zużycie energii elektrycznej? Jakiej użyć infrastruktury I oprogramowania? Jeśli już zainstalujemy niezbędne narzędzia pomiarowe, to jak w efektywny sposób ją zarządzać? Jak jej koszty prawidłowo rozliczać? Jaki zastosować system raportowania? Tu z odpowiedzią przychodzi nam moduł SISTRADE Energy Management.

Niezaprzeczalnym faktem jest, iż każdy monitorowany wskaźnik powinien być mierzalny. Ważnym jest identyfikacja miejsc (np. Kluczowe maszyny produkcyjne, magazyn, część biurowa) , z których owe pomiary energii będą zbierane. Kolejnym etapem jest definicja sposobu rozliczania kosztów energii. Finalnie, zdefiniowanie akcji pozwalających na jej oszczędniejszą konsumpcję.

Jednym słowem prawidłowe zarządzanie energią elektryczną polega na automatycznym zbieraniu właściwych danych, ich magazynowaniu oraz prawidłowym raportowaniu.

Moduł Energy Management od teraz pozwala na monitorowanie nie tylko energii elektrycznej, ale również zużycia gazu, wody, sprężonego powietrza. Pozwala na:

- Uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wartości kluczowych wskaźników - Podgląd przez przeglądarkę internetową na plan hali produkcyjnej i wartości zużycia energii każdej z maszyn - Alarmowanie użytkownika, jeśli któryś ze wskaźników przekracza wartość krytyczną

Zalety wdrożenia systemu Energy Management:

- Automatyczny pobór danych w czasie rzeczywistym - Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej - Przypisanie kosztów zużycia energii do zlecenia - Zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko - Integracja z systemem MIS

Wdrożenie system Energy Management jest niezbędne do uzyskania ISO 50001. Jednym z założeń normy jest implementacja metodologii zarządzania energią w skali mikroekonomicznej, gdyż efekty tego działania przełożą się na skalę makroekonomiczną.

Wdrożenie standardu ISO 50001 udowadnia, iż przedsiębiorstwo zaimplementowało najlepsze praktyki zarządzania energią. Podkreśla jego zaangażowanie w oszczędności surowców nieodnawialnych.

Prawidłowa implementacja systemu Energy Management pozwala na produkcję zlecenia produkcyjnego o takiej samej jakości jak przed wdrożeniem systemu, jednakże zużywając mniej zasobów a tym samym ponosząc mniejsze koszty wytworzenia.

Data: 30 stycznia 2015