SISTRADE – Software Consulting, S.A. zaprezentuje najnowsze koncepcje Industry 4.0 i przeprowadzi workshop podczas Packaging Conference we Lwowie, która odbędzie się w dniach 10-14 października.

Packaging Conference organizowana przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ze współpracą z Ukraińskim, Tureckim, Portugalskim Bractwami oraz innych współorganizatorami. Jest to doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń wśród uczestników z rożnych braż poligrafii. Przedstawiony i omówiony zostanie szeroki zakres tematów z dziedziny ekonomii, technologii, logistyki, marketingu i ekologii. Należne miejsce zajmą druk flekso, offset i druk cyfrowy, procesy pre i post printu.

Drugiego dnia uczestnicy Konferencji będą goszczeni przez Ukraińską Akademię Drukarstwa, kształcącą około 1,300 studentów. Wykłady, warsztaty i stoiska firm partnerskich będą organizowane na terenie uczelni. We wszystkich wydarzeniach wezmą udział studenci i wykładowcy.

W tym regionie dynamicznego wzrostu, SISTRADE dąży do przyczynienia się do rozwoju poprzez rozpowszechnianie najnowszych trendów technologicznych i innowacyjnych, pomagając firmom poligraficznym i opakowaniowym lepiej zarządzać swoim biznesem oraz do zachęcenia studentów do zdobycia wiedzy o głównych koncepcjach Industry 4.0. Podczas wydarzenia SISTRADE zaprezentuje najnowsze rozwiązania Business Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality, Business to Business oraz znane już rozwiązania dotyczące kalkulacji, nadzoru przemysłowego.

Data: 10 października 2018