Początki idei stowarzyszenia sięgają roku 2013, gdy Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaczęło nawiązywać kontakty z portugalskimi przedsiębiorcami i osobowościami, dzielącymi te same ideały i wartości, co dało początek stworzeniu portugalskiego stowarzyszenia Kawalerów Gutenberga.

Idea tego bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. Polskie Bractwo pod przewodnictwem kanclerza Jacka Kuśmierczyka promuje i broni wartości sprawiedliwej i braterskiej Europy, szerząc język i kulturę, przyczyniając się do zachowania sztuki drukarskiej oraz jej doskonalenia i rozwoju. Wspiera i propaguje czytelnictwo oraz edukację, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Nowo utworzone portugalskie stowarzyszenie non-profit, Cavaleiros de Gutenberg – Associação Lusófona (Luzofońskie Stowarzyszenie Kawalerów Gutenberga), dąży do promocji drukowanego słowa, przyczyniając do ochrony, rozpowszechniania, ulepszania i rozwoju drukowanej komunikacji w krajach kultury i języka portugalskiego.

Aby osiągnąć swoje cele, stowarzyszenie będzie wspierać inicjatywy kulturalne i edukacyjne w obszarze geograficznym i kulturowym języka portugalskiego.

Ceremonię poprowadził prezes portugalskiego stowarzyszenia Prof. Luiz Humberto Jardim Marcos, podczas ceremonii intronizowano 14 nowych członków - nowych Kawalerów z Portugalii, Indii i Hiszpanii, którzy przyczynią się w swoich krajach do promowania Stowarzyszenia.

Ceremonia zakończyła się oddaniem hołdu dla promotora tej inicjatywy, kanclerz Polskiego Bractwo Kawalerów Gutenberga, Jacek Kuśmierczyk został intronizowany honorowym członkiem Luzofońskiego Stowarzyszenia Kawalerów Gutenberga w obecności polskiego ambasadora, Jego Ekscelencji Jacka Junoszy Kisielewskiego.

Nowi członkowie to Adão Fernando Ferreira da Silva, Prezes Zarządu Multiponto, António Guilhermino Pires Profesor Nadzwyczajny Poligrafii, Domingos Dias da Silva Mistrz Introligator i Dyrektor Imprensa Portuguesa, Domingos Ferreira Oliveira, Prezes Zarządu Gráfica Maiadouro, Eduardo Viana Dyrektor Produkcji Bloco Gráfico, Fernando Manuel da Silva Alves da Rocha Dziennikarz i Radny ds. Kultury Gminy Matosinhos, Ginés Ramirez del Solar, Dyrektor Generalny Inapa w Hiszpanii i Portugalii, Henrique Cayatte Projektant i Profesor Uniwersytetu, João Palmeiro Prezes Portugalskiego Stowarzyszenia Prasowego, Maria Manuela da Costa Ribeiro Pisarka i Organizatorka Correntes d'Escritas, Munish Aggarwal Przemysłowiec z branży poligraficznej w Indiach, Pablo Sekretarz Generalny stowarzyszeń Fespa & ASPACK, Paulo Sá Machado Dziennikarz, Eseista, Historyk oraz Teresa Borba Prawnik i Dyrektor Generalny APIGRAF.

Obecni na uroczystości byli także założyciele i podmioty społeczne Portugalskiego Stowarzyszenia, António de Sousa Ribeiro Dyrektor Generalny SISTRADE, Luís Filipe Correia Dyrektor Techniczny SISTRADE, Paulo Souto Dyrektor Sistrade, José Lopes Castro Prezes APIGRAF, Carlos Coutinho Dyrektor Generalny Ideal Artes Gráficas, Augusto Monteiro da Silva Prezes Zarządu Grafopel, Aurélio Mendiguchia Dyrektor Techniczny Instituto Tajamar, Fernando Fontoura Dyrektor Departamentu Prawnego APIGRAF, João Henriques Baeta Zarządca Olegário Fernandes, José Maria Pereira Partner Zarządzający MAGCOP, José Paulo Nunes de Almeida Prezes Zarządu AEP, José Barros Dyrektor Generalny i Zarządca Monteiro Ribas.

Podczas ceremonii, w obchodach 550-lecia śmierci Gutenberga, Profesor Guilhermino Pires zaprezentował dla wszystkich zebranych głębszy wgląd w życie Gutenberga.

Data: 22 czerwca 2018