Na spotkaniu zorganizowanym przez SISTRADE wystąpili mówcy z Kodak (AutoGráfica), INESC Porto oraz Multisector (z projektem QREN), poruszając kwestie związane z wydajnością, innowacyjnością i finansowaniem. Słuchaczami tych wystąpień byli firmy z branży poligraficznej i opakowaniowej, jak też prasa branżowa.

Podstawowym celem spotkania było przekazanie kierownictwu firm poligraficznych nowych informacji o technologii JDF* (Job Definition Format) pochodzących z konsorcjum CIP4 (Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress). Prezentacje firm SISTRADE i KODAK odpowiedziały na pytanie “czym jest JDF?”, pokazując na przykładach role formatu JDF w przyszłym rozwoju branży. Firma SISTRADE pokazała także nową wersję modułu SISTRADE® JDF CIP4, która pozwala odczytać kartę zlecenia (“Job Ticket”), zapisaną w formacie JDF, i na jej podstawie wygenerować odpowiednie zlecenie produkcyjne.

INESC Porto omówiła znaczenie innowacyjności technologicznej jako wyróżnika firm na rynku, wskazując dostępne szanse oraz prezentując możliwe podejścia do wdrożenia polityki innowacyjności w firmie.

Firma Multisector przedstawiła projekt QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), będący rządowym przedsięwzięciem wspierającym portugalskie firmy w zakresie innowacyjności, modernizacji i ekspansji międzynarodowej, polepszający ich konkurencyjność na rynku światowym poprzez wzrost wydajności i elastyczności oraz skrócenie czasu reakcji.

Pierwsze spotkanie SISTRADE Innovation Sessions spełniło swój cel, stając się miejscem do dyskusji o innowacyjności w branży poligraficznej.

SISTRADE jest portugalską firmą informatyczną, zajmującą się tworzeniem oraz wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem dla branży poligraficznej i opakowaniowej.

Data: 29 listopada 2007