W module kalkulacji opakowania, system może zarządzać odwróconym planem według kierunku ułożenia włókien, można również uzyskać poprawną informację o liczbie przedstawień tej samej pracy po imporcie pliku CAD “.DXF”. Sistrade 2013 ma teraz nowy składnik zwany proces graficzny, który oprócz zarządzania procesami graficznymi pozwala użytkownikowi zaplanować wszystkie czynności, które są związane z procesami pre-press. W module zarządzania produkcją system może teraz przeprowadzać kontrolę jakości półproduktów i gotowych produktów, bezpośrednio przez interfejs gromadzenia danych produkcji. W module zarządzania magazynem istnieje teraz nowa funkcja związana z kontrolą jakości partii materiałów.

To tylko kilka nowych funkcji Sistrade 2013. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę internetową https://www.sistrade.com/pl/home.htm

Data: 15 kwietnia 2013