ECMA (European Carton Makers Association) jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem dostawców, organizacji oraz producentów, których nadrzędnym celem jest rozwój przemysłu opakowaniowego.

Celem kongresu ECMA CONGRESS 2012: "Mapping out the future" jest wspólne określenie kierunku rozwoju sektora opakowaniowego, podsumowanie bieżącej sytuacji rynkowej oraz nawiązanie współpracy badawczej.

System Sistrade oferuje niezbędne narzędzia do pełnego zrządzania drukarnią opakowaniową. Posiada moduł kalkulacyjny, planowania produkcji w czasie rzeczywistym, zarządzania produkcją oraz zbierania informacji z maszyn produkcyjnych. Posiada wdrożoną bazę opakowań ECMA oraz FEFCO. Dostęp do każdej funkcji systemu odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

Data: 10 września 2012