Po wizycie prezydenta portugalskiego w Polsce we wrześniu 2008 roku, w której firma SISTRADE miała zaszczyt uczestniczyć, rozpoczęły się pierwsze kontakty między obiema instytucjami. Wraz ze wzmocnieniem handlu przez SISTRADE w 1-ej połowie tego roku w Polsce, i zawarcia wspólnego procesu kształcenia się, Polsko – Portugalska Izba Gospodarcza przyjmuje SISTRADE, portugalską firmę obecną na polskim rynku, jako kolejnego członka, korzystając z synergii pomiędzy obiema instytucjami oraz innych firm związanych z PPCC w celu promowania i wzmacniania obecności SISTRADE na polskim rynku.

Polsko – Portugalska Izba Gospodarcza - PPCC została otwarta w 2008 w Warszawie, której głównym celem jest promowanie i rozwój stosunków gospodarczych, handlowych i przemysłowych między Portugalią i Polską. PPCC prowadzi działalność w kierunku rozwoju stosunków gospodarczych między tymi dwoma krajami; w celu zachęcenia inwestorów portugalskich do działalności w Polsce i odwrotnie, wspierając ciągły wzrost konkurencyjności i ułatwiając dostęp portugalskich i polskich przedsiębiorców do nowych rynków.

Data: 20 maja 2011