Uroczystość odbyła się 21 maja w Poznaniu prowadzona przez kanclerza bractwa Jacka Kuśmierczyk.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga istnieje od roku 1996; jest częścią organizacji działającej w sześciu krajach europejskich. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. W konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego grona skupiającego ponad 700 obywateli państw, należących do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu poligraficznego. Stowarzyszenie wydaje również unikalne pozycje książkowe, tu szczególnie należy wspomnieć album „Poligrafia sztuce – sztuka poligrafii”, który stał się obiektem pożądania środowisk bibliofilskich.

Data: 30 maja 2013